מגרש מכבי זכרון יעקב

לבדיקות בלבד

נובמבר - דצמבר 2021
28
ראשון
29
שני
20:30
-
22:00
מגרש כדורגל
251279
20:30
a
₪0.11
מגרשי קטרגל
253458|מגרש קטרגל 1|95|,253474|מגרש קטרגל 2|96|,253490|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
-
23:30
מגרש כדורגל
253448
22:00
-
23:30
מגרשי קטרגל
253463|מגרש קטרגל 1|95|,253479|מגרש קטרגל 2|96|,253495|מגרש קטרגל 3|97|
30
שלישי
18:30
B
₪0.10
מגרש כדורגל
253452
18:30
B
₪0.10
מגרשי קטרגל
253468|מגרש קטרגל 1|95|,253484|מגרש קטרגל 2|96|,253500|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
-
22:00
מגרש כדורגל
253444
20:30
-
22:00
מגרשי קטרגל
253459|מגרש קטרגל 1|95|,253475|מגרש קטרגל 2|96|,253491|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
B
₪0.10
מגרש כדורגל
253453
22:00
B
₪0.10
מגרשי קטרגל
253469|מגרש קטרגל 1|95|,253485|מגרש קטרגל 2|96|,253501|מגרש קטרגל 3|97|
1
רביעי
18:30
B
₪0.10
מגרש כדורגל
253454
18:30
B
₪0.10
מגרשי קטרגל
253470|מגרש קטרגל 1|95|,253486|מגרש קטרגל 2|96|,253502|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
-
22:00
מגרש כדורגל
253445
20:30
a
₪0.11
מגרשי קטרגל
253460|מגרש קטרגל 1|95|,253476|מגרש קטרגל 2|96|,253492|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
e
מגרש כדורגל
253449
22:00
e
מגרשי קטרגל
253464|מגרש קטרגל 1|95|,253480|מגרש קטרגל 2|96|,253496|מגרש קטרגל 3|97|
2
חמישי
18:30
B
₪0.10
מגרש כדורגל
253455
18:30
B
₪0.10
מגרשי קטרגל
253471|מגרש קטרגל 1|95|,253487|מגרש קטרגל 2|96|,253503|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
a
₪0.11
מגרש כדורגל
253446
20:30
a
₪0.11
מגרשי קטרגל
253461|מגרש קטרגל 1|95|,253477|מגרש קטרגל 2|96|,253493|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
e
מגרש כדורגל
253450
22:00
e
מגרשי קטרגל
253465|מגרש קטרגל 1|95|,253481|מגרש קטרגל 2|96|,253497|מגרש קטרגל 3|97|
3
שישי
13:00
B
₪0.10
מגרש כדורגל
253456
13:00
B
₪0.10
מגרשי קטרגל
253472|מגרש קטרגל 1|95|,253488|מגרש קטרגל 2|96|,253504|מגרש קטרגל 3|97|
4
שבת
דצמבר
5
ראשון
18:30
B
₪0.10
מגרש כדורגל
254015
18:30
B
₪0.10
מגרשי קטרגל
254030|מגרש קטרגל 1|95|,254046|מגרש קטרגל 2|96|,254062|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
-
22:00
מגרש כדורגל
254007
20:30
-
22:00
מגרשי קטרגל
254021|מגרש קטרגל 1|95|,254037|מגרש קטרגל 2|96|,254053|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
e
מגרש כדורגל
254011
22:00
e
מגרשי קטרגל
254026|מגרש קטרגל 1|95|,254058|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
-
23:30
מגרש קטרגל 2
254042|מגרש קטרגל 2|96|2EE8595A-6754-4A12-97C5-C7DBD1CD88D5
6
שני
18:30
-
20:30
מגרש כדורגל
250338
18:30
B
₪0.10
מגרשי קטרגל
254031|מגרש קטרגל 1|95|,254047|מגרש קטרגל 2|96|,254063|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
-
22:00
מגרש כדורגל
251280
20:30
a
₪0.11
מגרשי קטרגל
254022|מגרש קטרגל 1|95|,254038|מגרש קטרגל 2|96|,254054|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
-
23:30
מגרש כדורגל
254012
22:00
-
23:30
מגרשי קטרגל
254027|מגרש קטרגל 1|95|,254043|מגרש קטרגל 2|96|,254059|מגרש קטרגל 3|97|
7
שלישי
18:30
B
₪0.10
מגרש כדורגל
254016
18:30
B
₪0.10
מגרשי קטרגל
254032|מגרש קטרגל 1|95|,254048|מגרש קטרגל 2|96|,254064|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
-
22:00
מגרש כדורגל
254008
20:30
-
22:00
מגרשי קטרגל
254023|מגרש קטרגל 1|95|,254039|מגרש קטרגל 2|96|,254055|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
B
₪0.10
מגרש כדורגל
254017
22:00
B
₪0.10
מגרשי קטרגל
254033|מגרש קטרגל 1|95|,254049|מגרש קטרגל 2|96|,254065|מגרש קטרגל 3|97|
8
רביעי
18:30
B
₪0.10
מגרש כדורגל
254018
18:30
B
₪0.10
מגרשי קטרגל
254034|מגרש קטרגל 1|95|,254050|מגרש קטרגל 2|96|,254066|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
-
22:00
מגרש כדורגל
254009
20:30
a
₪0.11
מגרשי קטרגל
254024|מגרש קטרגל 1|95|,254040|מגרש קטרגל 2|96|,254056|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
e
מגרש כדורגל
254013
22:00
e
מגרשי קטרגל
254028|מגרש קטרגל 1|95|,254044|מגרש קטרגל 2|96|,254060|מגרש קטרגל 3|97|
9
חמישי
18:30
B
₪0.10
מגרש כדורגל
254019
18:30
B
₪0.10
מגרשי קטרגל
254035|מגרש קטרגל 1|95|,254051|מגרש קטרגל 2|96|,254067|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
a
₪0.11
מגרש כדורגל
254010
20:30
a
₪0.11
מגרשי קטרגל
254025|מגרש קטרגל 1|95|,254041|מגרש קטרגל 2|96|,254057|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
e
מגרש כדורגל
254014
22:00
e
מגרשי קטרגל
254029|מגרש קטרגל 1|95|,254045|מגרש קטרגל 2|96|,254061|מגרש קטרגל 3|97|
10
שישי
13:00
B
₪0.10
מגרש כדורגל
254020
13:00
B
₪0.10
מגרשי קטרגל
254036|מגרש קטרגל 1|95|,254052|מגרש קטרגל 2|96|,254068|מגרש קטרגל 3|97|
11
שבת
דצמבר
12
ראשון
18:30
B
₪0.10
מגרש כדורגל
254593
18:30
B
₪0.10
מגרשי קטרגל
254608|מגרש קטרגל 1|95|,254624|מגרש קטרגל 2|96|,254640|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
-
22:00
מגרש כדורגל
254585
20:30
-
22:00
מגרשי קטרגל
254599|מגרש קטרגל 1|95|,254615|מגרש קטרגל 2|96|,254631|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
e
מגרש כדורגל
254589
22:00
e
מגרשי קטרגל
254604|מגרש קטרגל 1|95|,254620|מגרש קטרגל 2|96|,254636|מגרש קטרגל 3|97|
13
שני
18:30
-
20:30
מגרש כדורגל
250339
18:30
B
₪0.10
מגרשי קטרגל
254609|מגרש קטרגל 1|95|,254625|מגרש קטרגל 2|96|,254641|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
-
22:00
מגרש כדורגל
251281
20:30
a
₪0.11
מגרשי קטרגל
254600|מגרש קטרגל 1|95|,254616|מגרש קטרגל 2|96|,254632|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
-
23:30
מגרש כדורגל
254590
22:00
-
23:30
מגרשי קטרגל
254605|מגרש קטרגל 1|95|,254621|מגרש קטרגל 2|96|,254637|מגרש קטרגל 3|97|
14
שלישי
18:30
B
₪0.10
מגרש כדורגל
254594
18:30
B
₪0.10
מגרשי קטרגל
254610|מגרש קטרגל 1|95|,254626|מגרש קטרגל 2|96|,254642|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
-
22:00
מגרש כדורגל
254586
20:30
-
22:00
מגרשי קטרגל
254601|מגרש קטרגל 1|95|,254617|מגרש קטרגל 2|96|,254633|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
B
₪0.10
מגרש כדורגל
254595
22:00
B
₪0.10
מגרשי קטרגל
254611|מגרש קטרגל 1|95|,254627|מגרש קטרגל 2|96|,254643|מגרש קטרגל 3|97|
15
רביעי
18:30
B
₪0.10
מגרש כדורגל
254596
18:30
B
₪0.10
מגרשי קטרגל
254612|מגרש קטרגל 1|95|,254628|מגרש קטרגל 2|96|,254644|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
-
22:00
מגרש כדורגל
254587
20:30
a
₪0.11
מגרשי קטרגל
254602|מגרש קטרגל 1|95|,254618|מגרש קטרגל 2|96|,254634|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
e
מגרש כדורגל
254591
22:00
e
מגרשי קטרגל
254606|מגרש קטרגל 1|95|,254622|מגרש קטרגל 2|96|,254638|מגרש קטרגל 3|97|
16
חמישי
18:30
B
₪0.10
מגרש כדורגל
254597
18:30
B
₪0.10
מגרשי קטרגל
254613|מגרש קטרגל 1|95|,254629|מגרש קטרגל 2|96|,254645|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
a
₪0.11
מגרש כדורגל
254588
20:30
a
₪0.11
מגרשי קטרגל
254603|מגרש קטרגל 1|95|,254619|מגרש קטרגל 2|96|,254635|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
e
מגרש כדורגל
254592
22:00
e
מגרשי קטרגל
254607|מגרש קטרגל 1|95|,254623|מגרש קטרגל 2|96|,254639|מגרש קטרגל 3|97|
17
שישי
13:00
B
₪0.10
מגרש כדורגל
254598
13:00
B
₪0.10
מגרשי קטרגל
254614|מגרש קטרגל 1|95|,254630|מגרש קטרגל 2|96|,254646|מגרש קטרגל 3|97|
18
שבת
דצמבר
19
ראשון
18:30
B
₪0.10
מגרש כדורגל
254877
18:30
B
₪0.10
מגרשי קטרגל
254892|מגרש קטרגל 1|95|,254908|מגרש קטרגל 2|96|,254924|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
-
22:00
מגרש כדורגל
254869
20:30
-
22:00
מגרשי קטרגל
254883|מגרש קטרגל 1|95|,254899|מגרש קטרגל 2|96|,254915|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
e
מגרש כדורגל
254873
22:00
e
מגרשי קטרגל
254888|מגרש קטרגל 1|95|,254904|מגרש קטרגל 2|96|,254920|מגרש קטרגל 3|97|
20
שני
18:30
-
20:30
מגרש כדורגל
250340
18:30
B
₪0.10
מגרשי קטרגל
254893|מגרש קטרגל 1|95|,254909|מגרש קטרגל 2|96|,254925|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
-
22:00
מגרש כדורגל
251282
20:30
a
₪0.11
מגרשי קטרגל
254884|מגרש קטרגל 1|95|,254900|מגרש קטרגל 2|96|,254916|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
-
23:30
מגרש כדורגל
254874
22:00
-
23:30
מגרשי קטרגל
254889|מגרש קטרגל 1|95|,254905|מגרש קטרגל 2|96|,254921|מגרש קטרגל 3|97|
21
שלישי
18:30
B
₪0.10
מגרש כדורגל
254878
18:30
B
₪0.10
מגרשי קטרגל
254894|מגרש קטרגל 1|95|,254910|מגרש קטרגל 2|96|,254926|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
-
22:00
מגרש כדורגל
254870
20:30
-
22:00
מגרשי קטרגל
254885|מגרש קטרגל 1|95|,254901|מגרש קטרגל 2|96|,254917|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
B
₪0.10
מגרש כדורגל
254879
22:00
B
₪0.10
מגרשי קטרגל
254895|מגרש קטרגל 1|95|,254911|מגרש קטרגל 2|96|,254927|מגרש קטרגל 3|97|
22
רביעי
18:30
B
₪0.10
מגרש כדורגל
254880
18:30
B
₪0.10
מגרשי קטרגל
254896|מגרש קטרגל 1|95|,254912|מגרש קטרגל 2|96|,254928|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
-
22:00
מגרש כדורגל
254871
20:30
a
₪0.11
מגרשי קטרגל
254886|מגרש קטרגל 1|95|,254902|מגרש קטרגל 2|96|,254918|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
e
מגרש כדורגל
254875
22:00
e
מגרשי קטרגל
254890|מגרש קטרגל 1|95|,254906|מגרש קטרגל 2|96|,254922|מגרש קטרגל 3|97|
23
חמישי
18:30
B
₪0.10
מגרש כדורגל
254881
18:30
B
₪0.10
מגרשי קטרגל
254897|מגרש קטרגל 1|95|,254913|מגרש קטרגל 2|96|,254929|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
a
₪0.11
מגרש כדורגל
254872
20:30
a
₪0.11
מגרשי קטרגל
254887|מגרש קטרגל 1|95|,254903|מגרש קטרגל 2|96|,254919|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
e
מגרש כדורגל
254876
22:00
e
מגרשי קטרגל
254891|מגרש קטרגל 1|95|,254907|מגרש קטרגל 2|96|,254923|מגרש קטרגל 3|97|
24
שישי
13:00
B
₪0.10
מגרש כדורגל
254882
13:00
B
₪0.10
מגרשי קטרגל
254898|מגרש קטרגל 1|95|,254914|מגרש קטרגל 2|96|,254930|מגרש קטרגל 3|97|
3

מחירים ותנאים

יחידה סוגשעתיים

מחיר ₪0.11, תשלום מראש או פיקדון באשראי, 10% הנחה עבור הזמנת לפחות 3 יחידות, יש לך אפשרות לשלם מקדמה על סך ₪0.10, ניתן לבטל עד 3 ימים לפני האירוע, דמי ביטול ₪0.10 *רכישת כרטיסיה 5 יחידות סוג a סה"כ עלות ₪0.60 הזמנת יחידה קבועה סוג a

יחידה סוגשעתיים

מחיר ₪0.10, תשלום מראש, 2% הנחה עבור הזמנת לפחות 3 יחידות, ניתן לבטל עד 3 ימים לפני האירוע, ללא דמי ביטולהזמנת יחידה קבועה סוג B

יחידה סוגשעתיים

ללא תשלום, ניתן לבטל עד 3 ימים לפני האירוע, ללא דמי ביטולרכישת כרטיסיה 5 יחידות סוג e סה"כ עלות ₪0.70

(*) דמי הביטול יחולו על כל ביטול עסקה עד למועד האחרון לביטול שצוין. לא ניתן לבטל עסקה לאחר המועד האחרון ולא יינתן החזר כספי.

פרטים ומיקום

מפעיל Dan Hill Council   0532313081
כתובת קרית החינוך אורט בנימינה בנימינה
קרית החינוך אורט בנימינה בנימינה
Google   Waze
מגרש כדורגל
מתאים לכדורגל
משטח דשא טבעי
שערים 7X2 מ' (2)
תאורה ✓
מגרשי קטרגל (3)
מתאים לחמישיות
משטח דשא סינטטי
שערים 3X2 מ'
תאורה ✓
מבט על

טפסים להורדה

Close

הזמנת יחידות

Close

יחידה זו כבר נוספה לסל. על-מנת להסיר מהסל נא ללחוץ על הסרה.

יחידה זו סגורה לרישום

Close

יחידה זאת רשומה על שמך - לפרטים נא לעבור להזמנות שלי

ההזמנות שלי
Close

הגבלת יחידות למשתמש

Close

הכרטיסיה תאפשר לך להזמין יחידות מסוג זה. הכרטיסיה תקפה למתחם זה בלבד

Close

ניקוב כרטיסיה

יחידה סוג 

היחידה תוקצה לטובתך ותופחת מסך היחידות שנותרו בכרטיסיה

Close

הזמנת יחידה קבועה

1
Close

נא להיכנס לחשבונך או להירשם ליצירת חשבון חדש

כניסה רישום 0 he-IL 29 מגרש מכבי 0 0 0 0 0 0 3 zichron 0
1
נובמבר - דצמבר 2021
28
ראשון
29
שני
20:30
-
22:00
מגרש כדורגל
251279
20:30
a
₪0.11
מגרשי קטרגל
253458|מגרש קטרגל 1|95|,253474|מגרש קטרגל 2|96|,253490|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
-
23:30
מגרש כדורגל
253448
22:00
-
23:30
מגרשי קטרגל
253463|מגרש קטרגל 1|95|,253479|מגרש קטרגל 2|96|,253495|מגרש קטרגל 3|97|
30
שלישי
18:30
B
₪0.10
מגרש כדורגל
253452
18:30
B
₪0.10
מגרשי קטרגל
253468|מגרש קטרגל 1|95|,253484|מגרש קטרגל 2|96|,253500|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
-
22:00
מגרש כדורגל
253444
20:30
-
22:00
מגרשי קטרגל
253459|מגרש קטרגל 1|95|,253475|מגרש קטרגל 2|96|,253491|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
B
₪0.10
מגרש כדורגל
253453
22:00
B
₪0.10
מגרשי קטרגל
253469|מגרש קטרגל 1|95|,253485|מגרש קטרגל 2|96|,253501|מגרש קטרגל 3|97|
1
רביעי
18:30
B
₪0.10
מגרש כדורגל
253454
18:30
B
₪0.10
מגרשי קטרגל
253470|מגרש קטרגל 1|95|,253486|מגרש קטרגל 2|96|,253502|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
-
22:00
מגרש כדורגל
253445
20:30
a
₪0.11
מגרשי קטרגל
253460|מגרש קטרגל 1|95|,253476|מגרש קטרגל 2|96|,253492|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
e
מגרש כדורגל
253449
22:00
e
מגרשי קטרגל
253464|מגרש קטרגל 1|95|,253480|מגרש קטרגל 2|96|,253496|מגרש קטרגל 3|97|
2
חמישי
18:30
B
₪0.10
מגרש כדורגל
253455
18:30
B
₪0.10
מגרשי קטרגל
253471|מגרש קטרגל 1|95|,253487|מגרש קטרגל 2|96|,253503|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
a
₪0.11
מגרש כדורגל
253446
20:30
a
₪0.11
מגרשי קטרגל
253461|מגרש קטרגל 1|95|,253477|מגרש קטרגל 2|96|,253493|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
e
מגרש כדורגל
253450
22:00
e
מגרשי קטרגל
253465|מגרש קטרגל 1|95|,253481|מגרש קטרגל 2|96|,253497|מגרש קטרגל 3|97|
3
שישי
13:00
B
₪0.10
מגרש כדורגל
253456
13:00
B
₪0.10
מגרשי קטרגל
253472|מגרש קטרגל 1|95|,253488|מגרש קטרגל 2|96|,253504|מגרש קטרגל 3|97|
4
שבת
דצמבר
5
ראשון
18:30
B
₪0.10
מגרש כדורגל
254015
18:30
B
₪0.10
מגרשי קטרגל
254030|מגרש קטרגל 1|95|,254046|מגרש קטרגל 2|96|,254062|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
-
22:00
מגרש כדורגל
254007
20:30
-
22:00
מגרשי קטרגל
254021|מגרש קטרגל 1|95|,254037|מגרש קטרגל 2|96|,254053|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
e
מגרש כדורגל
254011
22:00
e
מגרשי קטרגל
254026|מגרש קטרגל 1|95|,254058|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
-
23:30
מגרש קטרגל 2
254042|מגרש קטרגל 2|96|2EE8595A-6754-4A12-97C5-C7DBD1CD88D5
6
שני
18:30
-
20:30
מגרש כדורגל
250338
18:30
B
₪0.10
מגרשי קטרגל
254031|מגרש קטרגל 1|95|,254047|מגרש קטרגל 2|96|,254063|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
-
22:00
מגרש כדורגל
251280
20:30
a
₪0.11
מגרשי קטרגל
254022|מגרש קטרגל 1|95|,254038|מגרש קטרגל 2|96|,254054|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
-
23:30
מגרש כדורגל
254012
22:00
-
23:30
מגרשי קטרגל
254027|מגרש קטרגל 1|95|,254043|מגרש קטרגל 2|96|,254059|מגרש קטרגל 3|97|
7
שלישי
18:30
B
₪0.10
מגרש כדורגל
254016
18:30
B
₪0.10
מגרשי קטרגל
254032|מגרש קטרגל 1|95|,254048|מגרש קטרגל 2|96|,254064|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
-
22:00
מגרש כדורגל
254008
20:30
-
22:00
מגרשי קטרגל
254023|מגרש קטרגל 1|95|,254039|מגרש קטרגל 2|96|,254055|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
B
₪0.10
מגרש כדורגל
254017
22:00
B
₪0.10
מגרשי קטרגל
254033|מגרש קטרגל 1|95|,254049|מגרש קטרגל 2|96|,254065|מגרש קטרגל 3|97|
8
רביעי
18:30
B
₪0.10
מגרש כדורגל
254018
18:30
B
₪0.10
מגרשי קטרגל
254034|מגרש קטרגל 1|95|,254050|מגרש קטרגל 2|96|,254066|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
-
22:00
מגרש כדורגל
254009
20:30
a
₪0.11
מגרשי קטרגל
254024|מגרש קטרגל 1|95|,254040|מגרש קטרגל 2|96|,254056|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
e
מגרש כדורגל
254013
22:00
e
מגרשי קטרגל
254028|מגרש קטרגל 1|95|,254044|מגרש קטרגל 2|96|,254060|מגרש קטרגל 3|97|
9
חמישי
18:30
B
₪0.10
מגרש כדורגל
254019
18:30
B
₪0.10
מגרשי קטרגל
254035|מגרש קטרגל 1|95|,254051|מגרש קטרגל 2|96|,254067|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
a
₪0.11
מגרש כדורגל
254010
20:30
a
₪0.11
מגרשי קטרגל
254025|מגרש קטרגל 1|95|,254041|מגרש קטרגל 2|96|,254057|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
e
מגרש כדורגל
254014
22:00
e
מגרשי קטרגל
254029|מגרש קטרגל 1|95|,254045|מגרש קטרגל 2|96|,254061|מגרש קטרגל 3|97|
10
שישי
13:00
B
₪0.10
מגרש כדורגל
254020
13:00
B
₪0.10
מגרשי קטרגל
254036|מגרש קטרגל 1|95|,254052|מגרש קטרגל 2|96|,254068|מגרש קטרגל 3|97|
11
שבת
דצמבר
12
ראשון
18:30