מגרש מכבי זכרון יעקב

לבדיקות בלבד

ינואר 2021
24
ראשון
22:00
C
מגרש כדורגל
223096
22:00
C
מגרשי קטרגל
223128|מגרש קטרגל 1|95|,223160|מגרש קטרגל 2|96|,223192|מגרש קטרגל 3|97|
25
שני
18:30
B
₪0.50
מגרש כדורגל
223108
18:30
B
₪0.50
מגרשי קטרגל
223140|מגרש קטרגל 1|95|,223172|מגרש קטרגל 2|96|,223204|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
A
₪0.40
מגרש כדורגל
223086
20:30
A
₪0.40
מגרשי קטרגל
223118|מגרש קטרגל 1|95|,223150|מגרש קטרגל 2|96|,223182|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
-
23:30
מגרש כדורגל
223098
22:00
-
23:30
מגרשי קטרגל
223130|מגרש קטרגל 1|95|,223162|מגרש קטרגל 2|96|,223194|מגרש קטרגל 3|97|
26
שלישי
18:30
B
₪0.50
מגרש כדורגל
223110
18:30
B
₪0.50
מגרשי קטרגל
223142|מגרש קטרגל 1|95|,223174|מגרש קטרגל 2|96|,223206|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
-
22:00
מגרש כדורגל
223088
20:30
-
22:00
מגרשי קטרגל
223120|מגרש קטרגל 1|95|,223152|מגרש קטרגל 2|96|,223184|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
C
מגרש כדורגל
223100
22:00
C
מגרשי קטרגל
223132|מגרש קטרגל 1|95|,223164|מגרש קטרגל 2|96|,223196|מגרש קטרגל 3|97|
27
רביעי
18:30
B
₪0.50
מגרש כדורגל
223112
18:30
B
₪0.50
מגרשי קטרגל
223144|מגרש קטרגל 1|95|,223176|מגרש קטרגל 2|96|,223208|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
-
22:00
מגרש כדורגל
223090
20:30
A
₪0.40
מגרשי קטרגל
223122|מגרש קטרגל 1|95|,223154|מגרש קטרגל 2|96|,223186|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
C
מגרש כדורגל
223102
22:00
C
מגרשי קטרגל
223134|מגרש קטרגל 1|95|,223166|מגרש קטרגל 2|96|,223198|מגרש קטרגל 3|97|
28
חמישי
18:30
B
₪0.50
מגרש כדורגל
223114
18:30
B
₪0.50
מגרשי קטרגל
223146|מגרש קטרגל 1|95|,223178|מגרש קטרגל 2|96|,223210|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
A
₪0.40
מגרש כדורגל
223092
20:30
A
₪0.40
מגרשי קטרגל
223124|מגרש קטרגל 1|95|,223156|מגרש קטרגל 2|96|,223188|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
C
מגרש כדורגל
223104
22:00
C
מגרשי קטרגל
223136|מגרש קטרגל 1|95|,223168|מגרש קטרגל 2|96|,223200|מגרש קטרגל 3|97|
29
שישי
14:00
A
₪0.40
מגרש כדורגל
223094
14:00
A
₪0.40
מגרשי קטרגל
223126|מגרש קטרגל 1|95|,223158|מגרש קטרגל 2|96|,223190|מגרש קטרגל 3|97|
30
שבת
ינוארפברואר
31
ראשון
18:30
B
₪0.50
מגרש כדורגל
223107
18:30
B
₪0.50
מגרשי קטרגל
223139|מגרש קטרגל 1|95|,223171|מגרש קטרגל 2|96|,223203|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
-
22:00
מגרש כדורגל
223085
20:30
-
22:00
מגרשי קטרגל
223117|מגרש קטרגל 1|95|,223149|מגרש קטרגל 2|96|,223181|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
C
מגרש כדורגל
223097
22:00
C
מגרשי קטרגל
223129|מגרש קטרגל 1|95|,223161|מגרש קטרגל 2|96|,223193|מגרש קטרגל 3|97|
1
שני
18:30
B
₪0.50
מגרש כדורגל
223109
18:30
B
₪0.50
מגרשי קטרגל
223141|מגרש קטרגל 1|95|,223173|מגרש קטרגל 2|96|,223205|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
A
₪0.40
מגרש כדורגל
223087
20:30
A
₪0.40
מגרשי קטרגל
223119|מגרש קטרגל 1|95|,223151|מגרש קטרגל 2|96|,223183|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
-
23:30
מגרש כדורגל
223099
22:00
-
23:30
מגרשי קטרגל
223131|מגרש קטרגל 1|95|,223163|מגרש קטרגל 2|96|,223195|מגרש קטרגל 3|97|
2
שלישי
18:30
B
₪0.50
מגרש כדורגל
223111
18:30
B
₪0.50
מגרשי קטרגל
223143|מגרש קטרגל 1|95|,223175|מגרש קטרגל 2|96|,223207|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
-
22:00
מגרש כדורגל
223089
20:30
-
22:00
מגרשי קטרגל
223121|מגרש קטרגל 1|95|,223153|מגרש קטרגל 2|96|,223185|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
C
מגרש כדורגל
223101
22:00
C
מגרשי קטרגל
223133|מגרש קטרגל 1|95|,223165|מגרש קטרגל 2|96|,223197|מגרש קטרגל 3|97|
3
רביעי
18:30
B
₪0.50
מגרש כדורגל
223113
18:30
B
₪0.50
מגרשי קטרגל
223145|מגרש קטרגל 1|95|,223177|מגרש קטרגל 2|96|,223209|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
-
22:00
מגרש כדורגל
223091
20:30
A
₪0.40
מגרשי קטרגל
223123|מגרש קטרגל 1|95|,223155|מגרש קטרגל 2|96|,223187|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
C
מגרש כדורגל
223103
22:00
C
מגרשי קטרגל
223135|מגרש קטרגל 1|95|,223167|מגרש קטרגל 2|96|,223199|מגרש קטרגל 3|97|
4
חמישי
18:30
B
₪0.50
מגרש כדורגל
223115
18:30
B
₪0.50
מגרשי קטרגל
223147|מגרש קטרגל 1|95|,223179|מגרש קטרגל 2|96|,223211|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
A
₪0.40
מגרש כדורגל
223093
20:30
A
₪0.40
מגרשי קטרגל
223125|מגרש קטרגל 1|95|,223157|מגרש קטרגל 2|96|,223189|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
C
מגרש כדורגל
223105
22:00
C
מגרשי קטרגל
223137|מגרש קטרגל 1|95|,223169|מגרש קטרגל 2|96|,223201|מגרש קטרגל 3|97|
5
שישי
14:00
A
₪0.40
מגרש כדורגל
223095
14:00
A
₪0.40
מגרשי קטרגל
223127|מגרש קטרגל 1|95|,223159|מגרש קטרגל 2|96|,223191|מגרש קטרגל 3|97|
6
שבת
פברואר
7
ראשון
18:30
B
₪0.50
מגרש כדורגל
223649
18:30
B
₪0.50
מגרשי קטרגל
223665|מגרש קטרגל 1|95|,223681|מגרש קטרגל 2|96|,223697|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
-
22:00
מגרש כדורגל
223638
20:30
-
22:00
מגרשי קטרגל
223654|מגרש קטרגל 1|95|,223670|מגרש קטרגל 2|96|,223686|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
C
מגרש כדורגל
223644
22:00
C
מגרשי קטרגל
223660|מגרש קטרגל 1|95|,223676|מגרש קטרגל 2|96|,223692|מגרש קטרגל 3|97|
8
שני
18:30
B
₪0.50
מגרש כדורגל
223650
18:30
B
₪0.50
מגרשי קטרגל
223666|מגרש קטרגל 1|95|,223682|מגרש קטרגל 2|96|,223698|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
A
₪0.40
מגרש כדורגל
223639
20:30
A
₪0.40
מגרשי קטרגל
223655|מגרש קטרגל 1|95|,223671|מגרש קטרגל 2|96|,223687|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
-
23:30
מגרש כדורגל
223645
22:00
-
23:30
מגרשי קטרגל
223661|מגרש קטרגל 1|95|,223677|מגרש קטרגל 2|96|,223693|מגרש קטרגל 3|97|
9
שלישי
18:30
B
₪0.50
מגרש כדורגל
223651
18:30
B
₪0.50
מגרשי קטרגל
223667|מגרש קטרגל 1|95|,223683|מגרש קטרגל 2|96|,223699|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
-
22:00
מגרש כדורגל
223640
20:30
-
22:00
מגרשי קטרגל
223656|מגרש קטרגל 1|95|,223672|מגרש קטרגל 2|96|,223688|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
C
מגרש כדורגל
223646
22:00
C
מגרשי קטרגל
223662|מגרש קטרגל 1|95|,223678|מגרש קטרגל 2|96|,223694|מגרש קטרגל 3|97|
10
רביעי
18:30
B
₪0.50
מגרש כדורגל
223652
18:30
B
₪0.50
מגרשי קטרגל
223668|מגרש קטרגל 1|95|,223684|מגרש קטרגל 2|96|,223700|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
-
22:00
מגרש כדורגל
223641
20:30
A
₪0.40
מגרשי קטרגל
223657|מגרש קטרגל 1|95|,223673|מגרש קטרגל 2|96|,223689|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
C
מגרש כדורגל
223647
22:00
C
מגרשי קטרגל
223663|מגרש קטרגל 1|95|,223679|מגרש קטרגל 2|96|,223695|מגרש קטרגל 3|97|
11
חמישי
18:30
B
₪0.50
מגרש כדורגל
223653
18:30
B
₪0.50
מגרשי קטרגל
223669|מגרש קטרגל 1|95|,223685|מגרש קטרגל 2|96|,223701|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
A
₪0.40
מגרש כדורגל
223642
20:30
A
₪0.40
מגרשי קטרגל
223658|מגרש קטרגל 1|95|,223674|מגרש קטרגל 2|96|,223690|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
C
מגרש כדורגל
223648
22:00
C
מגרשי קטרגל
223664|מגרש קטרגל 1|95|,223680|מגרש קטרגל 2|96|,223696|מגרש קטרגל 3|97|
12
שישי
14:00
A
₪0.40
מגרש כדורגל
223643
14:00
A
₪0.40
מגרשי קטרגל
223659|מגרש קטרגל 1|95|,223675|מגרש קטרגל 2|96|,223691|מגרש קטרגל 3|97|
13
שבת
פברואר
14
ראשון
18:30
B
₪0.50
מגרש כדורגל
224139
18:30
B
₪0.50
מגרשי קטרגל
224155|מגרש קטרגל 1|95|,224171|מגרש קטרגל 2|96|,224187|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
-
22:00
מגרש כדורגל
224128
20:30
-
22:00
מגרשי קטרגל
224144|מגרש קטרגל 1|95|,224160|מגרש קטרגל 2|96|,224176|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
C
מגרש כדורגל
224134
22:00
C
מגרשי קטרגל
224150|מגרש קטרגל 1|95|,224166|מגרש קטרגל 2|96|,224182|מגרש קטרגל 3|97|
15
שני
18:30
B
₪0.50
מגרש כדורגל
224140
18:30
B
₪0.50
מגרשי קטרגל
224156|מגרש קטרגל 1|95|,224172|מגרש קטרגל 2|96|,224188|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
A
₪0.40
מגרש כדורגל
224129
20:30
A
₪0.40
מגרשי קטרגל
224145|מגרש קטרגל 1|95|,224161|מגרש קטרגל 2|96|,224177|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
-
23:30
מגרש כדורגל
224135
22:00
-
23:30
מגרשי קטרגל
224151|מגרש קטרגל 1|95|,224167|מגרש קטרגל 2|96|,224183|מגרש קטרגל 3|97|
16
שלישי
18:30
B
₪0.50
מגרש כדורגל
224141
18:30
B
₪0.50
מגרשי קטרגל
224157|מגרש קטרגל 1|95|,224173|מגרש קטרגל 2|96|,224189|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
-
22:00
מגרש כדורגל
224130
20:30
-
22:00
מגרשי קטרגל
224146|מגרש קטרגל 1|95|,224162|מגרש קטרגל 2|96|,224178|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
C
מגרש כדורגל
224136
22:00
C
מגרשי קטרגל
224152|מגרש קטרגל 1|95|,224168|מגרש קטרגל 2|96|,224184|מגרש קטרגל 3|97|
17
רביעי
18:30
B
₪0.50
מגרש כדורגל
224142
18:30
B
₪0.50
מגרשי קטרגל
224158|מגרש קטרגל 1|95|,224174|מגרש קטרגל 2|96|,224190|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
-
22:00
מגרש כדורגל
224131
20:30
A
₪0.40
מגרשי קטרגל
224147|מגרש קטרגל 1|95|,224163|מגרש קטרגל 2|96|,224179|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
C
מגרש כדורגל
224137
22:00
C
מגרשי קטרגל
224153|מגרש קטרגל 1|95|,224169|מגרש קטרגל 2|96|,224185|מגרש קטרגל 3|97|
18
חמישי
18:30
B
₪0.50
מגרש כדורגל
224143
18:30
B
₪0.50
מגרשי קטרגל
224159|מגרש קטרגל 1|95|,224175|מגרש קטרגל 2|96|,224191|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
A
₪0.40
מגרש כדורגל
224132
20:30
A
₪0.40
מגרשי קטרגל
224148|מגרש קטרגל 1|95|,224164|מגרש קטרגל 2|96|,224180|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
C
מגרש כדורגל
224138
22:00
C
מגרשי קטרגל
224154|מגרש קטרגל 1|95|,224170|מגרש קטרגל 2|96|,224186|מגרש קטרגל 3|97|
19
שישי
14:00
A
₪0.40
מגרש כדורגל
224133
14:00
A
₪0.40
מגרשי קטרגל
224149|מגרש קטרגל 1|95|,224165|מגרש קטרגל 2|96|,224181|מגרש קטרגל 3|97|
3

מחירים ותנאים

יחידה סוגשעתיים

מחיר ₪0.40, תשלום מראש או פיקדון באשראי, 10% הנחה עבור הזמנת לפחות 3 יחידות, יש לך אפשרות לשלם מקדמה על סך ₪0.10, ניתן לבטל עד יום אחד (24 שעות) לפני האירוע, דמי ביטול ₪0.10 *

הגבלת יחידות למשתמש לכל המתקנים: 5 יחידות
רכישת כרטיסיה 5 יחידות סוג A סה"כ עלות ₪0.60 הזמנת יחידה קבועה סוג A

יחידה סוגשעתיים

מחיר ₪0.50, תשלום מראש, 2% הנחה עבור הזמנת לפחות 3 יחידות, ניתן לבטל עד יומיים לפני האירוע, ללא דמי ביטול

הגבלת יחידות למשתמש לכל המתקנים: 5 יחידות
הזמנת יחידה קבועה סוג B

יחידה סוגשעתיים

ללא תשלום, ללא דמי ביטול

הגבלת יחידות למשתמש לכל המתקנים: 5 יחידות
רכישת כרטיסיה 5 יחידות סוג C סה"כ עלות ₪0.70

(*) דמי הביטול יחולו על כל ביטול עסקה עד למועד האחרון לביטול שצוין. לא ניתן לבטל עסקה לאחר המועד האחרון ולא יינתן החזר כספי.

פרטים ומיקום

מפעיל Dan Hill Council   0532313081
כתובת קרית החינוך אורט בנימינה בנימינה
קרית החינוך אורט בנימינה בנימינה
Google   Waze
מגרש כדורגל
מתאים לכדורגל
משטח דשא טבעי
שערים 7X2 מ' (2)
תאורה ✓
מגרשי קטרגל (3)
מתאים לחמישיות
משטח דשא סינטטי
שערים 3X2 מ'
תאורה ✓

טפסים להורדה

Close

הזמנת יחידות

Close

יחידה זו כבר נוספה לסל. על-מנת להסיר מהסל נא ללחוץ על הסרה.

יחידה זו סגורה לרישום

Close

יחידה זאת רשומה על שמך - לפרטים נא לעבור להזמנות שלי

ההזמנות שלי
Close

הגבלת יחידות למשתמש

Close

הכרטיסיה תאפשר לך להזמין יחידות מסוג זה. הכרטיסיה תקפה למתחם זה בלבד

Close

ניקוב כרטיסיה

יחידה סוג 

היחידה תוקצה לטובתך ותופחת מסך היחידות שנותרו בכרטיסיה

Close

הזמנת יחידה קבועה

Close

נא להיכנס לחשבונך או להירשם ליצירת חשבון חדש

כניסה רישום 0 he-IL 29 מגרש מכבי 0 0 20 0 0 0 3 zichron 0
1
ינואר 2021
24
ראשון
22:00
C
מגרש כדורגל
223096
22:00
C
מגרשי קטרגל
223128|מגרש קטרגל 1|95|,223160|מגרש קטרגל 2|96|,223192|מגרש קטרגל 3|97|
25
שני
18:30
B
₪0.50
מגרש כדורגל
223108
18:30
B
₪0.50
מגרשי קטרגל
223140|מגרש קטרגל 1|95|,223172|מגרש קטרגל 2|96|,223204|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
A
₪0.40
מגרש כדורגל
223086
20:30
A
₪0.40
מגרשי קטרגל
223118|מגרש קטרגל 1|95|,223150|מגרש קטרגל 2|96|,223182|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
-
23:30
מגרש כדורגל
223098
22:00
-
23:30
מגרשי קטרגל
223130|מגרש קטרגל 1|95|,223162|מגרש קטרגל 2|96|,223194|מגרש קטרגל 3|97|
26
שלישי
18:30
B
₪0.50
מגרש כדורגל
223110
18:30
B
₪0.50
מגרשי קטרגל
223142|מגרש קטרגל 1|95|,223174|מגרש קטרגל 2|96|,223206|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
-
22:00
מגרש כדורגל
223088
20:30
-
22:00
מגרשי קטרגל
223120|מגרש קטרגל 1|95|,223152|מגרש קטרגל 2|96|,223184|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
C
מגרש כדורגל
223100
22:00
C
מגרשי קטרגל
223132|מגרש קטרגל 1|95|,223164|מגרש קטרגל 2|96|,223196|מגרש קטרגל 3|97|
27
רביעי
18:30
B
₪0.50
מגרש כדורגל
223112
18:30
B
₪0.50
מגרשי קטרגל
223144|מגרש קטרגל 1|95|,223176|מגרש קטרגל 2|96|,223208|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
-
22:00
מגרש כדורגל
223090
20:30
A
₪0.40
מגרשי קטרגל
223122|מגרש קטרגל 1|95|,223154|מגרש קטרגל 2|96|,223186|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
C
מגרש כדורגל
223102
22:00
C
מגרשי קטרגל
223134|מגרש קטרגל 1|95|,223166|מגרש קטרגל 2|96|,223198|מגרש קטרגל 3|97|
28
חמישי
18:30
B
₪0.50
מגרש כדורגל
223114
18:30
B
₪0.50
מגרשי קטרגל
223146|מגרש קטרגל 1|95|,223178|מגרש קטרגל 2|96|,223210|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
A
₪0.40
מגרש כדורגל
223092
20:30
A
₪0.40
מגרשי קטרגל
223124|מגרש קטרגל 1|95|,223156|מגרש קטרגל 2|96|,223188|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
C
מגרש כדורגל
223104
22:00
C
מגרשי קטרגל
223136|מגרש קטרגל 1|95|,223168|מגרש קטרגל 2|96|,223200|מגרש קטרגל 3|97|
29
שישי
14:00
A
₪0.40
מגרש כדורגל
223094
14:00
A
₪0.40
מגרשי קטרגל
223126|מגרש קטרגל 1|95|,223158|מגרש קטרגל 2|96|,223190|מגרש קטרגל 3|97|
30
שבת
ינוארפברואר
31
ראשון
18:30
B
₪0.50
מגרש כדורגל
223107
18:30
B
₪0.50
מגרשי קטרגל
223139|מגרש קטרגל 1|95|,223171|מגרש קטרגל 2|96|,223203|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
-
22:00
מגרש כדורגל
223085
20:30
-
22:00
מגרשי קטרגל
223117|מגרש קטרגל 1|95|,223149|מגרש קטרגל 2|96|,223181|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
C
מגרש כדורגל
223097
22:00
C
מגרשי קטרגל
223129|מגרש קטרגל 1|95|,223161|מגרש קטרגל 2|96|,223193|מגרש קטרגל 3|97|
1
שני
18:30
B
₪0.50
מגרש כדורגל
223109
18:30
B
₪0.50
מגרשי קטרגל
223141|מגרש קטרגל 1|95|,223173|מגרש קטרגל 2|96|,223205|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
A
₪0.40
מגרש כדורגל
223087
20:30
A
₪0.40
מגרשי קטרגל
223119|מגרש קטרגל 1|95|,223151|מגרש קטרגל 2|96|,223183|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
-
23:30
מגרש כדורגל
223099
22:00
-
23:30
מגרשי קטרגל
223131|מגרש קטרגל 1|95|,223163|מגרש קטרגל 2|96|,223195|מגרש קטרגל 3|97|
2
שלישי
18:30
B
₪0.50
מגרש כדורגל
223111
18:30
B
₪0.50
מגרשי קטרגל
223143|מגרש קטרגל 1|95|,223175|מגרש קטרגל 2|96|,223207|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
-
22:00
מגרש כדורגל
223089
20:30
-
22:00
מגרשי קטרגל
223121|מגרש קטרגל 1|95|,223153|מגרש קטרגל 2|96|,223185|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
C
מגרש כדורגל
223101
22:00
C
מגרשי קטרגל
223133|מגרש קטרגל 1|95|,223165|מגרש קטרגל 2|96|,223197|מגרש קטרגל 3|97|
3
רביעי
18:30
B
₪0.50
מגרש כדורגל
223113
18:30
B
₪0.50
מגרשי קטרגל
223145|מגרש קטרגל 1|95|,223177|מגרש קטרגל 2|96|,223209|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
-
22:00
מגרש כדורגל
223091
20:30
A
₪0.40
מגרשי קטרגל
223123|מגרש קטרגל 1|95|,223155|מגרש קטרגל 2|96|,223187|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
C
מגרש כדורגל
223103
22:00
C
מגרשי קטרגל
223135|מגרש קטרגל 1|95|,223167|מגרש קטרגל 2|96|,223199|מגרש קטרגל 3|97|
4
חמישי
18:30
B
₪0.50
מגרש כדורגל
223115
18:30
B
₪0.50
מגרשי קטרגל
223147|מגרש קטרגל 1|95|,223179|מגרש קטרגל 2|96|,223211|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
A
₪0.40
מגרש כדורגל
223093
20:30
A
₪0.40
מגרשי קטרגל
223125|מגרש קטרגל 1|95|,223157|מגרש קטרגל 2|96|,223189|מגרש קטרגל 3|97|
22:00
C
מגרש כדורגל
223105
22:00
C
מגרשי קטרגל
223137|מגרש קטרגל 1|95|,223169|מגרש קטרגל 2|96|,223201|מגרש קטרגל 3|97|
5
שישי
14:00
A
₪0.40
מגרש כדורגל
223095
14:00
A
₪0.40
מגרשי קטרגל
223127|מגרש קטרגל 1|95|,223159|מגרש קטרגל 2|96|,223191|מגרש קטרגל 3|97|
6
שבת
פברואר
7
ראשון
18:30
B
₪0.50
מגרש כדורגל
223649
18:30
B
₪0.50
מגרשי קטרגל
223665|מגרש קטרגל 1|95|,223681|מגרש קטרגל 2|96|,223697|מגרש קטרגל 3|97|
20:30
-
22:00
מגרש כדורגל
223638
20:30
-
22:00
מגרשי קטרגל