קצף סינטטי חיפה

יוני 2023
4
ראשון
5
שני
6
שלישי
7
רביעי
8
חמישי
20:00
-
22:00
חצי מגרש צפוני
360549
20:00
-
22:00
חצי מגרש דרומי
360550
9
שישי
10
שבת
יוני
11
ראשון
20:00
-
22:00
חצי מגרש צפוני
360517
20:00
-
22:00
חצי מגרש דרומי
360518
12
שני
20:00
-
22:00
חצי מגרש צפוני
360531
20:00
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
360532
13
שלישי
20:00
-
22:00
חצי מגרש צפוני
360537
20:00
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
360538
14
רביעי
15
חמישי
20:00
-
22:00
חצי מגרש צפוני
360551
20:00
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
360552
16
שישי
17
שבת
יוני
18
ראשון
20:00
-
22:00
חצי מגרש צפוני
360519
20:00
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
360520
19
שני
20:00
-
22:00
חצי מגרש צפוני
360533
20:00
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
360534
20
שלישי
20:00
-
22:00
חצי מגרש צפוני
360539
20:00
-
22:00
חצי מגרש דרומי
360540
21
רביעי
22
חמישי
20:00
-
22:00
חצי מגרש צפוני
360553
20:00
-
22:00
חצי מגרש דרומי
360554
23
שישי
24
שבת
יונייולי
25
ראשון
20:00
-
22:00
חצי מגרש צפוני
360521
20:00
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
360522
26
שני
20:00
-
22:00
חצי מגרש צפוני
360535
20:00
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
360536
27
שלישי
20:00
-
22:00
חצי מגרש צפוני
360541
20:00
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
360542
28
רביעי
29
חמישי
20:00
-
22:00
חצי מגרש צפוני
360555
20:00
-
22:00
חצי מגרש דרומי
360556
3
1 / 1
כניסה רישום 0 he-IL 70 קצף סינטטי חיפה 0 0 0 0 1 kezef 0
0
יוני 2023
4
ראשון
5
שני
6
שלישי
7
רביעי
8
חמישי
20:00
-
22:00
חצי מגרש צפוני
360549
20:00
-
22:00
חצי מגרש דרומי
360550
9
שישי
10
שבת
יוני
11
ראשון
20:00
-
22:00
חצי מגרש צפוני
360517
20:00
-
22:00
חצי מגרש דרומי
360518
12
שני
20:00
-
22:00
חצי מגרש צפוני
360531
20:00
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
360532
13
שלישי
20:00
-
22:00
חצי מגרש צפוני
360537
20:00
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
360538
14
רביעי
15
חמישי
20:00
-
22:00
חצי מגרש צפוני
360551
20:00
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
360552
16
שישי
17
שבת
יוני
18
ראשון
20:00
-
22:00
חצי מגרש צפוני
360519
20:00
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
360520
19
שני
20:00
-
22:00
חצי מגרש צפוני
360533
20:00
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
360534
20
שלישי
20:00
-
22:00
חצי מגרש צפוני
360539
20:00
-
22:00
חצי מגרש דרומי
360540
21
רביעי
22
חמישי
20:00
-
22:00
חצי מגרש צפוני
360553
20:00
-
22:00
חצי מגרש דרומי
360554
23
שישי
24
שבת
יונייולי
25
ראשון
20:00
-
22:00
חצי מגרש צפוני
360521
20:00
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
360522
26
שני
20:00
-
22:00
חצי מגרש צפוני
360535
20:00
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
360536
27
שלישי
20:00
-
22:00
חצי מגרש צפוני
360541
20:00
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
360542
28
רביעי
29
חמישי
20:00
-
22:00
חצי מגרש צפוני
360555
20:00
-
22:00
חצי מגרש דרומי
360556
3
0 0
/default