קצף סינטטי חיפה

נובמבר - דצמבר 2023
26
ראשון
27
שני
28
שלישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
399991
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
399996
29
רביעי
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
399992
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
399997
30
חמישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
399993
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
399998
1
שישי
2
שבת
דצמבר
3
ראשון
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
400567
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
400572
4
שני
21:45
-
23:45
חצי מגרש צפוני
400568
21:45
-
23:45
חצי מגרש דרומי
400573
5
שלישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
400569
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
400574
6
רביעי
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
400570
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
400575
7
חמישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
400571
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
400576
8
שישי
9
שבת
דצמבר
10
ראשון
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
403239
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
403244
11
שני
21:45
-
23:45
חצי מגרש צפוני
403240
21:45
-
23:45
חצי מגרש דרומי
403245
12
שלישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
403241
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
403246
13
רביעי
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
403242
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
403247
14
חמישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
403243
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
403248
15
שישי
16
שבת
דצמבר
17
ראשון
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
404244
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
404249
18
שני
21:45
-
23:45
חצי מגרש צפוני
404245
21:45
-
23:45
חצי מגרש דרומי
404250
19
שלישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
404246
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
404251
20
רביעי
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
404247
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
404252
21
חמישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
404248
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
404253
22
שישי
23
שבת
דצמבר
24
ראשון
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
405314
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
405319
25
שני
21:45
-
23:45
חצי מגרש צפוני
405315
21:45
-
23:45
חצי מגרש דרומי
405320
26
שלישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
405316
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
405321
27
רביעי
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
405317
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
405322
28
חמישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
405318
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
405323
4
1 / 1
כניסה רישום 0 he-IL 70 קצף סינטטי חיפה 0 0 0 0 1 kezef 0
0
נובמבר - דצמבר 2023
26
ראשון
27
שני
28
שלישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
399991
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
399996
29
רביעי
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
399992
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
399997
30
חמישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
399993
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
399998
1
שישי
2
שבת
דצמבר
3
ראשון
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
400567
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
400572
4
שני
21:45
-
23:45
חצי מגרש צפוני
400568
21:45
-
23:45
חצי מגרש דרומי
400573
5
שלישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
400569
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
400574
6
רביעי
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
400570
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
400575
7
חמישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
400571
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
400576
8
שישי
9
שבת
דצמבר
10
ראשון
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
403239
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
403244
11
שני
21:45
-
23:45
חצי מגרש צפוני
403240
21:45
-
23:45
חצי מגרש דרומי
403245
12
שלישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
403241
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
403246
13
רביעי
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
403242
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
403247
14
חמישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
403243
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
403248
15
שישי
16
שבת
דצמבר
17
ראשון
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
404244
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
404249
18
שני
21:45
-
23:45
חצי מגרש צפוני
404245
21:45
-
23:45
חצי מגרש דרומי
404250
19
שלישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
404246
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
404251
20
רביעי
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
404247
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
404252
21
חמישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
404248
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
404253
22
שישי
23
שבת
דצמבר
24
ראשון
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
405314
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
405319
25
שני
21:45
-
23:45
חצי מגרש צפוני
405315
21:45
-
23:45
חצי מגרש דרומי
405320
26
שלישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
405316
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
405321
27
רביעי
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
405317
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
405322
28
חמישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
405318
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
405323
4
0 0
/default