קצף סינטטי חיפה

ספטמבר - אוקטובר 2023
24
ראשון
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
385374
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
385378
25
שני
21:45
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
385382
21:45
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
385383
26
שלישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
385390
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
385391
27
רביעי
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
385400
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
385401
28
חמישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
385410
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
385411
29
שישי
30
שבת
אוקטובר
1
ראשון
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
385375
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
385379
2
שני
21:45
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
385384
21:45
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
385385
3
שלישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
385392
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
385393
4
רביעי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
385402
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
385403
5
חמישי
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
385412
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
385413
6
שישי
7
שבת
אוקטובר
8
ראשון
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
385981
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
385986
9
שני
21:45
-
23:45
חצי מגרש צפוני
385982
21:45
-
23:45
חצי מגרש דרומי
385987
10
שלישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
385983
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
385988
11
רביעי
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
385984
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
385989
12
חמישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
385985
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
385990
13
שישי
14
שבת
אוקטובר
15
ראשון
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
389999
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
390004
16
שני
21:45
-
23:45
חצי מגרש צפוני
390000
21:45
-
23:45
חצי מגרש דרומי
390005
17
שלישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
390001
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
390006
18
רביעי
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
390002
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
390007
19
חמישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
390003
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
390008
3
1 / 1
כניסה רישום 0 he-IL 70 קצף סינטטי חיפה 0 0 0 0 1 kezef 0
0
ספטמבר - אוקטובר 2023
24
ראשון
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
385374
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
385378
25
שני
21:45
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
385382
21:45
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
385383
26
שלישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
385390
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
385391
27
רביעי
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
385400
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
385401
28
חמישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
385410
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
385411
29
שישי
30
שבת
אוקטובר
1
ראשון
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
385375
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
385379
2
שני
21:45
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
385384
21:45
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
385385
3
שלישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
385392
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
385393
4
רביעי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
385402
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
385403
5
חמישי
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
385412
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
385413
6
שישי
7
שבת
אוקטובר
8
ראשון
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
385981
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
385986
9
שני
21:45
-
23:45
חצי מגרש צפוני
385982
21:45
-
23:45
חצי מגרש דרומי
385987
10
שלישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
385983
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
385988
11
רביעי
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
385984
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
385989
12
חמישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
385985
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
385990
13
שישי
14
שבת
אוקטובר
15
ראשון
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
389999
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
390004
16
שני
21:45
-
23:45
חצי מגרש צפוני
390000
21:45
-
23:45
חצי מגרש דרומי
390005
17
שלישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
390001
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
390006
18
רביעי
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש צפוני
390002
20:50
יחידה ערב
₪450
חצי מגרש דרומי
390007
19
חמישי
20:50
-
22:50
חצי מגרש צפוני
390003
20:50
-
22:50
חצי מגרש דרומי
390008
3
0 0
/default