הבונים - מגרש

הבונים
יוני 2023
4
ראשון
5
שני
6
שלישי
7
רביעי
19:00
הבונים
359813
20:00
הבונים
359814
21:00
הבונים
359815
22:00
הבונים
359816
8
חמישי
19:00
הבונים
359817
20:00
הבונים
359818
21:00
הבונים
359819
22:00
הבונים
359820
9
שישי
08:00
הבונים
359821
09:00
הבונים
359822
10:00
הבונים
359823
11:00
הבונים
359824
12:00
הבונים
359825
13:00
הבונים
359826
14:00
הבונים
359827
19:00
הבונים
359828
20:00
הבונים
359829
21:00
הבונים
359830
22:00
הבונים
359831
10
שבת
08:00
הבונים
359832
09:00
הבונים
359833
10:00
הבונים
359834
11:00
הבונים
359835
12:00
הבונים
359836
13:00
הבונים
359837
14:00
הבונים
359838
19:00
הבונים
359839
20:00
הבונים
359840
21:00
הבונים
359841
22:00
הבונים
359842
יוני
11
ראשון
19:00
הבונים
360860
20:00
הבונים
360861
21:00
הבונים
360862
22:00
הבונים
360863
12
שני
19:00
הבונים
360864
20:00
הבונים
360865
21:00
הבונים
360866
22:00
הבונים
360867
13
שלישי
20:00
הבונים
360868
21:00
הבונים
360869
22:00
הבונים
360870
14
רביעי
19:00
הבונים
360871
20:00
הבונים
360872
21:00
הבונים
360873
22:00
הבונים
360874
15
חמישי
19:00
הבונים
360875
20:00
הבונים
360876
21:00
הבונים
360877
22:00
הבונים
360878
16
שישי
08:00
הבונים
360879
09:00
הבונים
360880
10:00
הבונים
360881
11:00
הבונים
360882
12:00
הבונים
360883
13:00
הבונים
360884
14:00
הבונים
360885
19:00
הבונים
360886
20:00
הבונים
360887
21:00
הבונים
360888
22:00
הבונים
360889
17
שבת
08:00
הבונים
360890
09:00
הבונים
360891
10:00
הבונים
360892
11:00
הבונים
360893
12:00
הבונים
360894
13:00
הבונים
360895
14:00
הבונים
360896
19:00
הבונים
360897
20:00
הבונים
360898
21:00
הבונים
360899
22:00
הבונים
360900
1
1 / 1
כניסה רישום 1 he-IL 63 הבונים - מגרש 0 0 1 0 1 Habonim 0
0
יוני 2023
4
ראשון
5
שני
6
שלישי
7
רביעי
19:00
הבונים
359813
20:00
הבונים
359814
21:00
הבונים
359815
22:00
הבונים
359816
8
חמישי
19:00
הבונים
359817
20:00
הבונים
359818
21:00
הבונים
359819
22:00
הבונים
359820
9
שישי
08:00
הבונים
359821
09:00
הבונים
359822
10:00
הבונים
359823
11:00
הבונים
359824
12:00
הבונים
359825
13:00
הבונים
359826
14:00
הבונים
359827
19:00
הבונים
359828
20:00
הבונים
359829
21:00
הבונים
359830
22:00
הבונים
359831
10
שבת
08:00
הבונים
359832
09:00
הבונים
359833
10:00
הבונים
359834
11:00
הבונים
359835
12:00
הבונים
359836
13:00
הבונים
359837
14:00
הבונים
359838
19:00
הבונים
359839
20:00
הבונים
359840
21:00
הבונים
359841
22:00
הבונים
359842
יוני
11
ראשון
19:00
הבונים
360860
20:00
הבונים
360861
21:00
הבונים
360862
22:00
הבונים
360863
12
שני
19:00
הבונים
360864
20:00
הבונים
360865
21:00
הבונים
360866
22:00
הבונים
360867
13
שלישי
20:00
הבונים
360868
21:00
הבונים
360869
22:00
הבונים
360870
14
רביעי
19:00
הבונים
360871
20:00
הבונים
360872
21:00
הבונים
360873
22:00
הבונים
360874
15
חמישי
19:00
הבונים
360875
20:00
הבונים
360876
21:00
הבונים
360877
22:00
הבונים
360878
16
שישי
08:00
הבונים
360879
09:00
הבונים
360880
10:00
הבונים
360881
11:00
הבונים
360882
12:00
הבונים
360883
13:00
הבונים
360884
14:00
הבונים
360885
19:00
הבונים
360886
20:00
הבונים
360887
21:00
הבונים
360888
22:00
הבונים
360889
17
שבת
08:00
הבונים
360890
09:00
הבונים
360891
10:00
הבונים
360892
11:00
הבונים
360893
12:00
הבונים
360894
13:00
הבונים
360895
14:00
הבונים
360896
19:00
הבונים
360897
20:00
הבונים
360898
21:00
הבונים
360899
22:00
הבונים
360900
1
300
3 0
/default