הבונים - מגרש

הבונים
נובמבר - דצמבר 2023
26
ראשון
27
שני
28
שלישי
22:00
הבונים
400195
29
רביעי
19:00
הבונים
400196
20:00
הבונים
400197
21:00
הבונים
400198
22:00
הבונים
400199
30
חמישי
19:00
הבונים
400200
20:00
הבונים
400201
21:00
הבונים
400202
22:00
הבונים
400203
1
שישי
08:00
הבונים
400204
09:00
הבונים
400205
10:00
הבונים
400206
11:00
הבונים
400207
12:00
הבונים
400208
13:00
הבונים
400209
14:00
הבונים
400210
19:00
הבונים
400211
20:00
הבונים
400212
21:00
הבונים
400213
22:00
הבונים
400214
2
שבת
08:00
הבונים
400215
09:00
הבונים
400216
10:00
הבונים
400217
11:00
הבונים
400218
12:00
הבונים
400219
13:00
הבונים
400220
14:00
הבונים
400221
19:00
הבונים
400222
20:00
הבונים
400223
21:00
הבונים
400224
22:00
הבונים
400225
דצמבר
3
ראשון
19:00
הבונים
402854
20:00
הבונים
402855
21:00
הבונים
402856
22:00
הבונים
402857
4
שני
19:00
הבונים
402858
20:00
הבונים
402859
21:00
הבונים
402860
22:00
הבונים
402861
5
שלישי
20:00
הבונים
402862
21:00
הבונים
402863
22:00
הבונים
402864
6
רביעי
19:00
הבונים
402865
20:00
הבונים
402866
21:00
הבונים
402867
22:00
הבונים
402868
7
חמישי
19:00
הבונים
402869
20:00
הבונים
402870
21:00
הבונים
402871
22:00
הבונים
402872
8
שישי
08:00
הבונים
402873
09:00
הבונים
402874
10:00
הבונים
402875
11:00
הבונים
402876
12:00
הבונים
402877
13:00
הבונים
402878
14:00
הבונים
402879
19:00
הבונים
402880
20:00
הבונים
402881
21:00
הבונים
402882
22:00
הבונים
402883
9
שבת
08:00
הבונים
402884
09:00
הבונים
402885
10:00
הבונים
402886
11:00
הבונים
402887
12:00
הבונים
402888
13:00
הבונים
402889
14:00
הבונים
402890
19:00
הבונים
402891
20:00
הבונים
402892
21:00
הבונים
402893
22:00
הבונים
402894
1
1 / 1
כניסה רישום 1 he-IL 63 הבונים - מגרש 0 0 1 0 1 Habonim 0
0
נובמבר - דצמבר 2023
26
ראשון
27
שני
28
שלישי
22:00
הבונים
400195
29
רביעי
19:00
הבונים
400196
20:00
הבונים
400197
21:00
הבונים
400198
22:00
הבונים
400199
30
חמישי
19:00
הבונים
400200
20:00
הבונים
400201
21:00
הבונים
400202
22:00
הבונים
400203
1
שישי
08:00
הבונים
400204
09:00
הבונים
400205
10:00
הבונים
400206
11:00
הבונים
400207
12:00
הבונים
400208
13:00
הבונים
400209
14:00
הבונים
400210
19:00
הבונים
400211
20:00
הבונים
400212
21:00
הבונים
400213
22:00
הבונים
400214
2
שבת
08:00
הבונים
400215
09:00
הבונים
400216
10:00
הבונים
400217
11:00
הבונים
400218
12:00
הבונים
400219
13:00
הבונים
400220
14:00
הבונים
400221
19:00
הבונים
400222
20:00
הבונים
400223
21:00
הבונים
400224
22:00
הבונים
400225
דצמבר
3
ראשון
19:00
הבונים
402854
20:00
הבונים
402855
21:00
הבונים
402856
22:00
הבונים
402857
4
שני
19:00
הבונים
402858
20:00
הבונים
402859
21:00
הבונים
402860
22:00
הבונים
402861
5
שלישי
20:00
הבונים
402862
21:00
הבונים
402863
22:00
הבונים
402864
6
רביעי
19:00
הבונים
402865
20:00
הבונים
402866
21:00
הבונים
402867
22:00
הבונים
402868
7
חמישי
19:00
הבונים
402869
20:00
הבונים
402870
21:00
הבונים
402871
22:00
הבונים
402872
8
שישי
08:00
הבונים
402873
09:00
הבונים
402874
10:00
הבונים
402875
11:00
הבונים
402876
12:00
הבונים
402877
13:00
הבונים
402878
14:00
הבונים
402879
19:00
הבונים
402880
20:00
הבונים
402881
21:00
הבונים
402882
22:00
הבונים
402883
9
שבת
08:00
הבונים
402884
09:00
הבונים
402885
10:00
הבונים
402886
11:00
הבונים
402887
12:00
הבונים
402888
13:00
הבונים
402889
14:00
הבונים
402890
19:00
הבונים
402891
20:00
הבונים
402892
21:00
הבונים
402893
22:00
הבונים
402894
1
300
3 0
/default