מגרש אימונים קרית שלום תל אביב

לו"ז
יוני 2020
7
ראשון
20:30
₪490
מגרשי שישיות
197324|מגרש סינטטי 1|45|,197369|מגרש סינטטי 2|46|,197414|מגרש סינטטי 3|47|,197459|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
197327|מגרש סינטטי 1|45|,197372|מגרש סינטטי 2|46|,197417|מגרש סינטטי 3|47|,197462|מגרש סינטטי 4|48|
8
שני
20:30
₪490
מגרשי שישיות
197330|מגרש סינטטי 1|45|,197375|מגרש סינטטי 2|46|,197420|מגרש סינטטי 3|47|,197465|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
197333|מגרש סינטטי 1|45|,197378|מגרש סינטטי 2|46|,197423|מגרש סינטטי 3|47|,197468|מגרש סינטטי 4|48|
9
שלישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
197336|מגרש סינטטי 1|45|,197381|מגרש סינטטי 2|46|,197426|מגרש סינטטי 3|47|,197471|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
197339|מגרש סינטטי 1|45|,197384|מגרש סינטטי 2|46|,197429|מגרש סינטטי 3|47|,197474|מגרש סינטטי 4|48|
10
רביעי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
197342|מגרש סינטטי 1|45|,197387|מגרש סינטטי 2|46|,197432|מגרש סינטטי 3|47|,197477|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
197345|מגרש סינטטי 1|45|,197390|מגרש סינטטי 2|46|,197435|מגרש סינטטי 3|47|,197480|מגרש סינטטי 4|48|
11
חמישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
197348|מגרש סינטטי 1|45|,197393|מגרש סינטטי 2|46|,197438|מגרש סינטטי 3|47|,197483|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
197351|מגרש סינטטי 1|45|,197396|מגרש סינטטי 2|46|,197441|מגרש סינטטי 3|47|,197486|מגרש סינטטי 4|48|
12
שישי
17:00
₪490
מגרשי שישיות
197354|מגרש סינטטי 1|45|,197399|מגרש סינטטי 2|46|,197444|מגרש סינטטי 3|47|,197489|מגרש סינטטי 4|48|
19:00
₪490
מגרשי שישיות
197357|מגרש סינטטי 1|45|,197402|מגרש סינטטי 2|46|,197447|מגרש סינטטי 3|47|,197492|מגרש סינטטי 4|48|
13
שבת
15:30
₪490
מגרשי שישיות
197360|מגרש סינטטי 1|45|,197405|מגרש סינטטי 2|46|,197450|מגרש סינטטי 3|47|,197495|מגרש סינטטי 4|48|
19:30
₪490
מגרשי שישיות
197363|מגרש סינטטי 1|45|,197408|מגרש סינטטי 2|46|,197453|מגרש סינטטי 3|47|,197498|מגרש סינטטי 4|48|
21:30
₪490
מגרשי שישיות
197366|מגרש סינטטי 1|45|,197411|מגרש סינטטי 2|46|,197456|מגרש סינטטי 3|47|,197501|מגרש סינטטי 4|48|
יוני
14
ראשון
20:30
₪490
מגרשי שישיות
197325|מגרש סינטטי 1|45|,197370|מגרש סינטטי 2|46|,197415|מגרש סינטטי 3|47|,197460|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
197328|מגרש סינטטי 1|45|,197373|מגרש סינטטי 2|46|,197418|מגרש סינטטי 3|47|,197463|מגרש סינטטי 4|48|
15
שני
20:30
₪490
מגרשי שישיות
197331|מגרש סינטטי 1|45|,197376|מגרש סינטטי 2|46|,197421|מגרש סינטטי 3|47|,197466|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
197334|מגרש סינטטי 1|45|,197379|מגרש סינטטי 2|46|,197424|מגרש סינטטי 3|47|,197469|מגרש סינטטי 4|48|
16
שלישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
197337|מגרש סינטטי 1|45|,197382|מגרש סינטטי 2|46|,197427|מגרש סינטטי 3|47|,197472|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
197340|מגרש סינטטי 1|45|,197385|מגרש סינטטי 2|46|,197430|מגרש סינטטי 3|47|,197475|מגרש סינטטי 4|48|
17
רביעי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
197343|מגרש סינטטי 1|45|,197388|מגרש סינטטי 2|46|,197433|מגרש סינטטי 3|47|,197478|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
197346|מגרש סינטטי 1|45|,197391|מגרש סינטטי 2|46|,197436|מגרש סינטטי 3|47|,197481|מגרש סינטטי 4|48|
18
חמישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
197349|מגרש סינטטי 1|45|,197394|מגרש סינטטי 2|46|,197439|מגרש סינטטי 3|47|,197484|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
197352|מגרש סינטטי 1|45|,197397|מגרש סינטטי 2|46|,197442|מגרש סינטטי 3|47|,197487|מגרש סינטטי 4|48|
19
שישי
17:00
₪490
מגרשי שישיות
197355|מגרש סינטטי 1|45|,197400|מגרש סינטטי 2|46|,197445|מגרש סינטטי 3|47|,197490|מגרש סינטטי 4|48|
19:00
₪490
מגרשי שישיות
197358|מגרש סינטטי 1|45|,197403|מגרש סינטטי 2|46|,197448|מגרש סינטטי 3|47|,197493|מגרש סינטטי 4|48|
20
שבת
15:30
₪490
מגרשי שישיות
197361|מגרש סינטטי 1|45|,197406|מגרש סינטטי 2|46|,197451|מגרש סינטטי 3|47|,197496|מגרש סינטטי 4|48|
19:30
₪490
מגרשי שישיות
197364|מגרש סינטטי 1|45|,197409|מגרש סינטטי 2|46|,197454|מגרש סינטטי 3|47|,197499|מגרש סינטטי 4|48|
21:30
₪490
מגרשי שישיות
197367|מגרש סינטטי 1|45|,197412|מגרש סינטטי 2|46|,197457|מגרש סינטטי 3|47|,197502|מגרש סינטטי 4|48|
יוני
21
ראשון
20:30
₪490
מגרשי שישיות
197326|מגרש סינטטי 1|45|,197371|מגרש סינטטי 2|46|,197416|מגרש סינטטי 3|47|,197461|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
197329|מגרש סינטטי 1|45|,197374|מגרש סינטטי 2|46|,197419|מגרש סינטטי 3|47|,197464|מגרש סינטטי 4|48|
22
שני
20:30
₪490
מגרשי שישיות
197332|מגרש סינטטי 1|45|,197377|מגרש סינטטי 2|46|,197422|מגרש סינטטי 3|47|,197467|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
197335|מגרש סינטטי 1|45|,197380|מגרש סינטטי 2|46|,197425|מגרש סינטטי 3|47|,197470|מגרש סינטטי 4|48|
23
שלישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
197338|מגרש סינטטי 1|45|,197383|מגרש סינטטי 2|46|,197428|מגרש סינטטי 3|47|,197473|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
197341|מגרש סינטטי 1|45|,197386|מגרש סינטטי 2|46|,197431|מגרש סינטטי 3|47|,197476|מגרש סינטטי 4|48|
24
רביעי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
197344|מגרש סינטטי 1|45|,197389|מגרש סינטטי 2|46|,197434|מגרש סינטטי 3|47|,197479|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
197347|מגרש סינטטי 1|45|,197392|מגרש סינטטי 2|46|,197437|מגרש סינטטי 3|47|,197482|מגרש סינטטי 4|48|
25
חמישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
197350|מגרש סינטטי 1|45|,197395|מגרש סינטטי 2|46|,197440|מגרש סינטטי 3|47|,197485|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
197353|מגרש סינטטי 1|45|,197398|מגרש סינטטי 2|46|,197443|מגרש סינטטי 3|47|,197488|מגרש סינטטי 4|48|
26
שישי
17:00
₪490
מגרשי שישיות
197356|מגרש סינטטי 1|45|,197401|מגרש סינטטי 2|46|,197446|מגרש סינטטי 3|47|,197491|מגרש סינטטי 4|48|
19:00
₪490
מגרשי שישיות
197359|מגרש סינטטי 1|45|,197404|מגרש סינטטי 2|46|,197449|מגרש סינטטי 3|47|,197494|מגרש סינטטי 4|48|
27
שבת
15:30
₪490
מגרשי שישיות
197362|מגרש סינטטי 1|45|,197407|מגרש סינטטי 2|46|,197452|מגרש סינטטי 3|47|,197497|מגרש סינטטי 4|48|
19:30
₪490
מגרשי שישיות
197365|מגרש סינטטי 1|45|,197410|מגרש סינטטי 2|46|,197455|מגרש סינטטי 3|47|,197500|מגרש סינטטי 4|48|
21:30
₪490
מגרשי שישיות
197368|מגרש סינטטי 1|45|,197413|מגרש סינטטי 2|46|,197458|מגרש סינטטי 3|47|,197503|מגרש סינטטי 4|48|
2

מחירים ותנאים

יחידה סוג

מחיר ₪490.00, תשלום מראש, ללא אפשרות ביטולהזמנת יחידה קבועה סוג

פרטים ומיקום

מפעיל מכבי תל אביב   0543054662
כתובת דרך בן צבי 106 - קרית שלום תל אביב
Google   Waze
מגרש סינטטי חדש
מגרשי שישיות (4)
מתאים לשישיות
משטח דשא סינטטי
תאורה ✓
Close

הזמנת יחידות

Close

יחידה זו כבר נוספה לסל. על-מנת להסיר מהסל נא ללחוץ על הסרה.

יחידה זו סגורה לרישום

Close

יחידה זאת רשומה על שמך - לפרטים נא לעבור להזמנות שלי

ההזמנות שלי
Close

הגבלת יחידות למשתמש

Close

הכרטיסיה תאפשר לך להזמין יחידות מסוג זה. הכרטיסיה תקפה למתחם זה בלבד

Close

ניקוב כרטיסיה

יחידה סוג 

היחידה תוקצה לטובתך ותופחת מסך היחידות שנותרו בכרטיסיה

Close

הזמנת יחידה קבועה

1
Close

נא להיכנס לחשבונך או להירשם ליצירת חשבון חדש

כניסה רישום he-IL 13 מגרש אימונים קרית שלום 0 0 21 0 0 0 1 kshalom 0
2
יוני 2020
7
ראשון
20:30
₪490
מגרשי שישיות
197324|מגרש סינטטי 1|45|,197369|מגרש סינטטי 2|46|,197414|מגרש סינטטי 3|47|,197459|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
197327|מגרש סינטטי 1|45|,197372|מגרש סינטטי 2|46|,197417|מגרש סינטטי 3|47|,197462|מגרש סינטטי 4|48|
8
שני
20:30
₪490
מגרשי שישיות
197330|מגרש סינטטי 1|45|,197375|מגרש סינטטי 2|46|,197420|מגרש סינטטי 3|47|,197465|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
197333|מגרש סינטטי 1|45|,197378|מגרש סינטטי 2|46|,197423|מגרש סינטטי 3|47|,197468|מגרש סינטטי 4|48|
9
שלישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
197336|מגרש סינטטי 1|45|,197381|מגרש סינטטי 2|46|,197426|מגרש סינטטי 3|47|,197471|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
197339|מגרש סינטטי 1|45|,197384|מגרש סינטטי 2|46|,197429|מגרש סינטטי 3|47|,197474|מגרש סינטטי 4|48|
10
רביעי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
197342|מגרש סינטטי 1|45|,197387|מגרש סינטטי 2|46|,197432|מגרש סינטטי 3|47|,197477|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
197345|מגרש סינטטי 1|45|,197390|מגרש סינטטי 2|46|,197435|מגרש סינטטי 3|47|,197480|מגרש סינטטי 4|48|
11
חמישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
197348|מגרש סינטטי 1|45|,197393|מגרש סינטטי 2|46|,197438|מגרש סינטטי 3|47|,197483|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
197351|מגרש סינטטי 1|45|,197396|מגרש סינטטי 2|46|,197441|מגרש סינטטי 3|47|,197486|מגרש סינטטי 4|48|
12
שישי
17:00
₪490
מגרשי שישיות
197354|מגרש סינטטי 1|45|,197399|מגרש סינטטי 2|46|,197444|מגרש סינטטי 3|47|,197489|מגרש סינטטי 4|48|
19:00
₪490
מגרשי שישיות
197357|מגרש סינטטי 1|45|,197402|מגרש סינטטי 2|46|,197447|מגרש סינטטי 3|47|,197492|מגרש סינטטי 4|48|
13
שבת
15:30
₪490
מגרשי שישיות
197360|מגרש סינטטי 1|45|,197405|מגרש סינטטי 2|46|,197450|מגרש סינטטי 3|47|,197495|מגרש סינטטי 4|48|
19:30
₪490
מגרשי שישיות
197363|מגרש סינטטי 1|45|,197408|מגרש סינטטי 2|46|,197453|מגרש סינטטי 3|47|,197498|מגרש סינטטי 4|48|
21:30
₪490
מגרשי שישיות
197366|מגרש סינטטי 1|45|,197411|מגרש סינטטי 2|46|,197456|מגרש סינטטי 3|47|,197501|מגרש סינטטי 4|48|
יוני
14
ראשון
20:30
₪490
מגרשי שישיות
197325|מגרש סינטטי 1|45|,197370|מגרש סינטטי 2|46|,197415|מגרש סינטטי 3|47|,197460|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
197328|מגרש סינטטי 1|45|,197373|מגרש סינטטי 2|46|,197418|מגרש סינטטי 3|47|,197463|מגרש סינטטי 4|48|
15
שני
20:30
₪490
מגרשי שישיות
197331|מגרש סינטטי 1|45|,197376|מגרש סינטטי 2|46|,197421|מגרש סינטטי 3|47|,197466|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
197334|מגרש סינטטי 1|45|,197379|מגרש סינטטי 2|46|,197424|מגרש סינטטי 3|47|,197469|מגרש סינטטי 4|48|
16
שלישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
197337|מגרש סינטטי 1|45|,197382|מגרש סינטטי 2|46|,197427|מגרש סינטטי 3|47|,197472|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
197340|מגרש סינטטי 1|45|,197385|מגרש סינטטי 2|46|,197430|מגרש סינטטי 3|47|,197475|מגרש סינטטי 4|48|
17
רביעי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
197343|מגרש סינטטי 1|45|,197388|מגרש סינטטי 2|46|,197433|מגרש סינטטי 3|47|,197478|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
197346|מגרש סינטטי 1|45|,197391|מגרש סינטטי 2|46|,197436|מגרש סינטטי 3|47|,197481|מגרש סינטטי 4|48|
18
חמישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
197349|מגרש סינטטי 1|45|,197394|מגרש סינטטי 2|46|,197439|מגרש סינטטי 3|47|,197484|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
197352|מגרש סינטטי 1|45|,197397|מגרש סינטטי 2|46|,197442|מגרש סינטטי 3|47|,197487|מגרש סינטטי 4|48|
19
שישי
17:00
₪490
מגרשי שישיות
197355|מגרש סינטטי 1|45|,197400|מגרש סינטטי 2|46|,197445|מגרש סינטטי 3|47|,197490|מגרש סינטטי 4|48|
19:00
₪490
מגרשי שישיות
197358|מגרש סינטטי 1|45|,197403|מגרש סינטטי 2|46|,197448|מגרש סינטטי 3|47|,197493|מגרש סינטטי 4|48|
20
שבת
15:30
₪490
מגרשי שישיות
197361|מגרש סינטטי 1|45|,197406|מגרש סינטטי 2|46|,197451|מגרש סינטטי 3|47|,197496|מגרש סינטטי 4|48|
19:30
₪490
מגרשי שישיות
197364|מגרש סינטטי 1|45|,197409|מגרש סינטטי 2|46|,197454|מגרש סינטטי 3|47|,197499|מגרש סינטטי 4|48|
21:30
₪490
מגרשי שישיות
197367|מגרש סינטטי 1|45|,197412|מגרש סינטטי 2|46|,197457|מגרש סינטטי 3|47|,197502|מגרש סינטטי 4|48|
יוני
21
ראשון
20:30
₪490
מגרשי שישיות
197326|מגרש סינטטי 1|45|,197371|מגרש סינטטי 2|46|,197416|מגרש סינטטי 3|47|,197461|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
197329|מגרש סינטטי 1|45|,197374|מגרש סינטטי 2|46|,197419|מגרש סינטטי 3|47|,197464|מגרש סינטטי 4|48|
22
שני
20:30
₪490
מגרשי שישיות
197332|מגרש סינטטי 1|45|,197377|מגרש סינטטי 2|46|,197422|מגרש סינטטי 3|47|,197467|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
197335|מגרש סינטטי 1|45|,197380|מגרש סינטטי 2|46|,197425|מגרש סינטטי 3|47|,197470|מגרש סינטטי 4|48|
23
שלישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
197338|מגרש סינטטי 1|45|,197383|מגרש סינטטי 2|46|,197428|מגרש סינטטי 3|47|,197473|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
197341|מגרש סינטטי 1|45|,197386|מגרש סינטטי 2|46|,197431|מגרש סינטטי 3|47|,197476|מגרש סינטטי 4|48|
24
רביעי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
197344|מגרש סינטטי 1|45|,197389|מגרש סינטטי 2|46|,197434|מגרש סינטטי 3|47|,197479|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
197347|מגרש סינטטי 1|45|,197392|מגרש סינטטי 2|46|,197437|מגרש סינטטי 3|47|,197482|מגרש סינטטי 4|48|
25
חמישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
197350|מגרש סינטטי 1|45|,197395|מגרש סינטטי 2|46|,197440|מגרש סינטטי 3|47|,197485|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
197353|מגרש סינטטי 1|45|,197398|מגרש סינטטי 2|46|,197443|מגרש סינטטי 3|47|,197488|מגרש סינטטי 4|48|
26
שישי
17:00
₪490
מגרשי שישיות
197356|מגרש סינטטי 1|45|,197401|מגרש סינטטי 2|46|,197446|מגרש סינטטי 3|47|,197491|מגרש סינטטי 4|48|
19:00
₪490
מגרשי שישיות
197359|מגרש סינטטי 1|45|,197404|מגרש סינטטי 2|46|,197449|מגרש סינטטי 3|47|,197494|מגרש סינטטי 4|48|
27
שבת
15:30
₪490
מגרשי שישיות
197362|מגרש סינטטי 1|45|,197407|מגרש סינטטי 2|46|,197452|מגרש סינטטי 3|47|,197497|מגרש סינטטי 4|48|
19:30
₪490
מגרשי שישיות
197365|מגרש סינטטי 1|45|,197410|מגרש סינטטי 2|46|,197455|מגרש סינטטי 3|47|,197500|מגרש סינטטי 4|48|
21:30
₪490
מגרשי שישיות
197368|מגרש סינטטי 1|45|,197413|מגרש סינטטי 2|46|,197458|מגרש סינטטי 3|47|,197503|מגרש סינטטי 4|48|
2
0
כל הזכויות שמורות © פוטבול אונליין בע"מ.