מגרש אימונים קרית שלום תל אביב

לו"ז
אפריל 2020
ראשון
שני
שלישי
1
רביעי
2
חמישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
191738|מגרש סינטטי 1|45|,191783|מגרש סינטטי 2|46|,191828|מגרש סינטטי 3|47|,191873|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
191741|מגרש סינטטי 1|45|,191786|מגרש סינטטי 2|46|,191831|מגרש סינטטי 3|47|,191876|מגרש סינטטי 4|48|
3
שישי
17:00
₪490
מגרשי שישיות
191744|מגרש סינטטי 1|45|,191789|מגרש סינטטי 2|46|,191834|מגרש סינטטי 3|47|,191879|מגרש סינטטי 4|48|
19:00
₪490
מגרשי שישיות
191747|מגרש סינטטי 1|45|,191792|מגרש סינטטי 2|46|,191837|מגרש סינטטי 3|47|,191882|מגרש סינטטי 4|48|
4
שבת
15:30
₪490
מגרשי שישיות
191750|מגרש סינטטי 1|45|,191795|מגרש סינטטי 2|46|,191840|מגרש סינטטי 3|47|,191885|מגרש סינטטי 4|48|
19:30
₪490
מגרשי שישיות
191753|מגרש סינטטי 1|45|,191798|מגרש סינטטי 2|46|,191843|מגרש סינטטי 3|47|,191888|מגרש סינטטי 4|48|
21:30
₪490
מגרשי שישיות
191756|מגרש סינטטי 1|45|,191801|מגרש סינטטי 2|46|,191846|מגרש סינטטי 3|47|,191891|מגרש סינטטי 4|48|
אפריל
5
ראשון
20:30
₪490
מגרשי שישיות
193370|מגרש סינטטי 1|45|,193415|מגרש סינטטי 2|46|,193460|מגרש סינטטי 3|47|,193505|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
193373|מגרש סינטטי 1|45|,193418|מגרש סינטטי 2|46|,193463|מגרש סינטטי 3|47|,193508|מגרש סינטטי 4|48|
6
שני
20:30
₪490
מגרשי שישיות
193376|מגרש סינטטי 1|45|,193421|מגרש סינטטי 2|46|,193466|מגרש סינטטי 3|47|,193511|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
193379|מגרש סינטטי 1|45|,193424|מגרש סינטטי 2|46|,193469|מגרש סינטטי 3|47|,193514|מגרש סינטטי 4|48|
7
שלישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
193382|מגרש סינטטי 1|45|,193427|מגרש סינטטי 2|46|,193472|מגרש סינטטי 3|47|,193517|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
193385|מגרש סינטטי 1|45|,193430|מגרש סינטטי 2|46|,193475|מגרש סינטטי 3|47|,193520|מגרש סינטטי 4|48|
8
רביעי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
193388|מגרש סינטטי 1|45|,193433|מגרש סינטטי 2|46|,193478|מגרש סינטטי 3|47|,193523|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
193391|מגרש סינטטי 1|45|,193436|מגרש סינטטי 2|46|,193481|מגרש סינטטי 3|47|,193526|מגרש סינטטי 4|48|
9
חמישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
193394|מגרש סינטטי 1|45|,193439|מגרש סינטטי 2|46|,193484|מגרש סינטטי 3|47|,193529|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
193397|מגרש סינטטי 1|45|,193442|מגרש סינטטי 2|46|,193487|מגרש סינטטי 3|47|,193532|מגרש סינטטי 4|48|
10
שישי
17:00
₪490
מגרשי שישיות
193400|מגרש סינטטי 1|45|,193445|מגרש סינטטי 2|46|,193490|מגרש סינטטי 3|47|,193535|מגרש סינטטי 4|48|
19:00
₪490
מגרשי שישיות
193403|מגרש סינטטי 1|45|,193448|מגרש סינטטי 2|46|,193493|מגרש סינטטי 3|47|,193538|מגרש סינטטי 4|48|
11
שבת
15:30
₪490
מגרשי שישיות
193406|מגרש סינטטי 1|45|,193451|מגרש סינטטי 2|46|,193496|מגרש סינטטי 3|47|,193541|מגרש סינטטי 4|48|
19:30
₪490
מגרשי שישיות
193409|מגרש סינטטי 1|45|,193454|מגרש סינטטי 2|46|,193499|מגרש סינטטי 3|47|,193544|מגרש סינטטי 4|48|
21:30
₪490
מגרשי שישיות
193412|מגרש סינטטי 1|45|,193457|מגרש סינטטי 2|46|,193502|מגרש סינטטי 3|47|,193547|מגרש סינטטי 4|48|
אפריל
12
ראשון
20:30
₪490
מגרשי שישיות
193371|מגרש סינטטי 1|45|,193416|מגרש סינטטי 2|46|,193461|מגרש סינטטי 3|47|,193506|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
193374|מגרש סינטטי 1|45|,193419|מגרש סינטטי 2|46|,193464|מגרש סינטטי 3|47|,193509|מגרש סינטטי 4|48|
13
שני
20:30
₪490
מגרשי שישיות
193377|מגרש סינטטי 1|45|,193422|מגרש סינטטי 2|46|,193467|מגרש סינטטי 3|47|,193512|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
193380|מגרש סינטטי 1|45|,193425|מגרש סינטטי 2|46|,193470|מגרש סינטטי 3|47|,193515|מגרש סינטטי 4|48|
14
שלישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
193383|מגרש סינטטי 1|45|,193428|מגרש סינטטי 2|46|,193473|מגרש סינטטי 3|47|,193518|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
193386|מגרש סינטטי 1|45|,193431|מגרש סינטטי 2|46|,193476|מגרש סינטטי 3|47|,193521|מגרש סינטטי 4|48|
15
רביעי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
193389|מגרש סינטטי 1|45|,193434|מגרש סינטטי 2|46|,193479|מגרש סינטטי 3|47|,193524|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
193392|מגרש סינטטי 1|45|,193437|מגרש סינטטי 2|46|,193482|מגרש סינטטי 3|47|,193527|מגרש סינטטי 4|48|
16
חמישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
193395|מגרש סינטטי 1|45|,193440|מגרש סינטטי 2|46|,193485|מגרש סינטטי 3|47|,193530|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
193398|מגרש סינטטי 1|45|,193443|מגרש סינטטי 2|46|,193488|מגרש סינטטי 3|47|,193533|מגרש סינטטי 4|48|
17
שישי
17:00
₪490
מגרשי שישיות
193401|מגרש סינטטי 1|45|,193446|מגרש סינטטי 2|46|,193491|מגרש סינטטי 3|47|,193536|מגרש סינטטי 4|48|
19:00
₪490
מגרשי שישיות
193404|מגרש סינטטי 1|45|,193449|מגרש סינטטי 2|46|,193494|מגרש סינטטי 3|47|,193539|מגרש סינטטי 4|48|
18
שבת
15:30
₪490
מגרשי שישיות
193407|מגרש סינטטי 1|45|,193452|מגרש סינטטי 2|46|,193497|מגרש סינטטי 3|47|,193542|מגרש סינטטי 4|48|
19:30
₪490
מגרשי שישיות
193410|מגרש סינטטי 1|45|,193455|מגרש סינטטי 2|46|,193500|מגרש סינטטי 3|47|,193545|מגרש סינטטי 4|48|
21:30
₪490
מגרשי שישיות
193413|מגרש סינטטי 1|45|,193458|מגרש סינטטי 2|46|,193503|מגרש סינטטי 3|47|,193548|מגרש סינטטי 4|48|
אפריל
19
ראשון
20:30
₪490
מגרשי שישיות
193372|מגרש סינטטי 1|45|,193417|מגרש סינטטי 2|46|,193462|מגרש סינטטי 3|47|,193507|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
193375|מגרש סינטטי 1|45|,193420|מגרש סינטטי 2|46|,193465|מגרש סינטטי 3|47|,193510|מגרש סינטטי 4|48|
20
שני
20:30
₪490
מגרשי שישיות
193378|מגרש סינטטי 1|45|,193423|מגרש סינטטי 2|46|,193468|מגרש סינטטי 3|47|,193513|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
193381|מגרש סינטטי 1|45|,193426|מגרש סינטטי 2|46|,193471|מגרש סינטטי 3|47|,193516|מגרש סינטטי 4|48|
21
שלישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
193384|מגרש סינטטי 1|45|,193429|מגרש סינטטי 2|46|,193474|מגרש סינטטי 3|47|,193519|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
193387|מגרש סינטטי 1|45|,193432|מגרש סינטטי 2|46|,193477|מגרש סינטטי 3|47|,193522|מגרש סינטטי 4|48|
22
רביעי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
193390|מגרש סינטטי 1|45|,193435|מגרש סינטטי 2|46|,193480|מגרש סינטטי 3|47|,193525|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
193393|מגרש סינטטי 1|45|,193438|מגרש סינטטי 2|46|,193483|מגרש סינטטי 3|47|,193528|מגרש סינטטי 4|48|
23
חמישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
193396|מגרש סינטטי 1|45|,193441|מגרש סינטטי 2|46|,193486|מגרש סינטטי 3|47|,193531|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
193399|מגרש סינטטי 1|45|,193444|מגרש סינטטי 2|46|,193489|מגרש סינטטי 3|47|,193534|מגרש סינטטי 4|48|
24
שישי
17:00
₪490
מגרשי שישיות
193402|מגרש סינטטי 1|45|,193447|מגרש סינטטי 2|46|,193492|מגרש סינטטי 3|47|,193537|מגרש סינטטי 4|48|
19:00
₪490
מגרשי שישיות
193405|מגרש סינטטי 1|45|,193450|מגרש סינטטי 2|46|,193495|מגרש סינטטי 3|47|,193540|מגרש סינטטי 4|48|
25
שבת
15:30
₪490
מגרשי שישיות
193408|מגרש סינטטי 1|45|,193453|מגרש סינטטי 2|46|,193498|מגרש סינטטי 3|47|,193543|מגרש סינטטי 4|48|
19:30
₪490
מגרשי שישיות
193411|מגרש סינטטי 1|45|,193456|מגרש סינטטי 2|46|,193501|מגרש סינטטי 3|47|,193546|מגרש סינטטי 4|48|
21:30
₪490
מגרשי שישיות
193414|מגרש סינטטי 1|45|,193459|מגרש סינטטי 2|46|,193504|מגרש סינטטי 3|47|,193549|מגרש סינטטי 4|48|
3

מחירים ותנאים

יחידה סוג

מחיר ₪490.00, תשלום מראש, ללא אפשרות ביטולהזמנת יחידה קבועה סוג

פרטים ומיקום

מפעיל מכבי תל אביב   0543054662
כתובת דרך בן צבי 106 - קרית שלום תל אביב
Google   Waze
מגרש סינטטי חדש
מגרשי שישיות (4)
מתאים לשישיות
משטח דשא סינטטי
תאורה ✓
Close

הזמנת יחידות

Close

יחידה זו כבר נוספה לסל. על-מנת להסיר מהסל נא ללחוץ על הסרה.

יחידה זו סגורה לרישום

Close

יחידה זאת רשומה על שמך - לפרטים נא לעבור להזמנות שלי

ההזמנות שלי
Close

הגבלת יחידות למשתמש

Close

הכרטיסיה תאפשר לך להזמין יחידות מסוג זה. הכרטיסיה תקפה למתחם זה בלבד

Close

ניקוב כרטיסיה

יחידה סוג 

היחידה תוקצה לטובתך ותופחת מסך היחידות שנותרו בכרטיסיה

Close

הזמנת יחידה קבועה

1
Close

נא להיכנס לחשבונך או להירשם ליצירת חשבון חדש

כניסה רישום he-IL 13 מגרש אימונים קרית שלום 0 0 21 0 0 0 1 kshalom 0
2
אפריל 2020
ראשון
שני
שלישי
1
רביעי
2
חמישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
191738|מגרש סינטטי 1|45|,191783|מגרש סינטטי 2|46|,191828|מגרש סינטטי 3|47|,191873|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
191741|מגרש סינטטי 1|45|,191786|מגרש סינטטי 2|46|,191831|מגרש סינטטי 3|47|,191876|מגרש סינטטי 4|48|
3
שישי
17:00
₪490
מגרשי שישיות
191744|מגרש סינטטי 1|45|,191789|מגרש סינטטי 2|46|,191834|מגרש סינטטי 3|47|,191879|מגרש סינטטי 4|48|
19:00
₪490
מגרשי שישיות
191747|מגרש סינטטי 1|45|,191792|מגרש סינטטי 2|46|,191837|מגרש סינטטי 3|47|,191882|מגרש סינטטי 4|48|
4
שבת
15:30
₪490
מגרשי שישיות
191750|מגרש סינטטי 1|45|,191795|מגרש סינטטי 2|46|,191840|מגרש סינטטי 3|47|,191885|מגרש סינטטי 4|48|
19:30
₪490
מגרשי שישיות
191753|מגרש סינטטי 1|45|,191798|מגרש סינטטי 2|46|,191843|מגרש סינטטי 3|47|,191888|מגרש סינטטי 4|48|
21:30
₪490
מגרשי שישיות
191756|מגרש סינטטי 1|45|,191801|מגרש סינטטי 2|46|,191846|מגרש סינטטי 3|47|,191891|מגרש סינטטי 4|48|
אפריל
5
ראשון
20:30
₪490
מגרשי שישיות
193370|מגרש סינטטי 1|45|,193415|מגרש סינטטי 2|46|,193460|מגרש סינטטי 3|47|,193505|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
193373|מגרש סינטטי 1|45|,193418|מגרש סינטטי 2|46|,193463|מגרש סינטטי 3|47|,193508|מגרש סינטטי 4|48|
6
שני
20:30
₪490
מגרשי שישיות
193376|מגרש סינטטי 1|45|,193421|מגרש סינטטי 2|46|,193466|מגרש סינטטי 3|47|,193511|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
193379|מגרש סינטטי 1|45|,193424|מגרש סינטטי 2|46|,193469|מגרש סינטטי 3|47|,193514|מגרש סינטטי 4|48|
7
שלישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
193382|מגרש סינטטי 1|45|,193427|מגרש סינטטי 2|46|,193472|מגרש סינטטי 3|47|,193517|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
193385|מגרש סינטטי 1|45|,193430|מגרש סינטטי 2|46|,193475|מגרש סינטטי 3|47|,193520|מגרש סינטטי 4|48|
8
רביעי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
193388|מגרש סינטטי 1|45|,193433|מגרש סינטטי 2|46|,193478|מגרש סינטטי 3|47|,193523|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
193391|מגרש סינטטי 1|45|,193436|מגרש סינטטי 2|46|,193481|מגרש סינטטי 3|47|,193526|מגרש סינטטי 4|48|
9
חמישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
193394|מגרש סינטטי 1|45|,193439|מגרש סינטטי 2|46|,193484|מגרש סינטטי 3|47|,193529|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
193397|מגרש סינטטי 1|45|,193442|מגרש סינטטי 2|46|,193487|מגרש סינטטי 3|47|,193532|מגרש סינטטי 4|48|
10
שישי
17:00
₪490
מגרשי שישיות
193400|מגרש סינטטי 1|45|,193445|מגרש סינטטי 2|46|,193490|מגרש סינטטי 3|47|,193535|מגרש סינטטי 4|48|
19:00
₪490
מגרשי שישיות
193403|מגרש סינטטי 1|45|,193448|מגרש סינטטי 2|46|,193493|מגרש סינטטי 3|47|,193538|מגרש סינטטי 4|48|
11
שבת
15:30
₪490
מגרשי שישיות
193406|מגרש סינטטי 1|45|,193451|מגרש סינטטי 2|46|,193496|מגרש סינטטי 3|47|,193541|מגרש סינטטי 4|48|
19:30
₪490
מגרשי שישיות
193409|מגרש סינטטי 1|45|,193454|מגרש סינטטי 2|46|,193499|מגרש סינטטי 3|47|,193544|מגרש סינטטי 4|48|
21:30
₪490
מגרשי שישיות
193412|מגרש סינטטי 1|45|,193457|מגרש סינטטי 2|46|,193502|מגרש סינטטי 3|47|,193547|מגרש סינטטי 4|48|
אפריל
12
ראשון
20:30
₪490
מגרשי שישיות
193371|מגרש סינטטי 1|45|,193416|מגרש סינטטי 2|46|,193461|מגרש סינטטי 3|47|,193506|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
193374|מגרש סינטטי 1|45|,193419|מגרש סינטטי 2|46|,193464|מגרש סינטטי 3|47|,193509|מגרש סינטטי 4|48|
13
שני
20:30
₪490
מגרשי שישיות
193377|מגרש סינטטי 1|45|,193422|מגרש סינטטי 2|46|,193467|מגרש סינטטי 3|47|,193512|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
193380|מגרש סינטטי 1|45|,193425|מגרש סינטטי 2|46|,193470|מגרש סינטטי 3|47|,193515|מגרש סינטטי 4|48|
14
שלישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
193383|מגרש סינטטי 1|45|,193428|מגרש סינטטי 2|46|,193473|מגרש סינטטי 3|47|,193518|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
193386|מגרש סינטטי 1|45|,193431|מגרש סינטטי 2|46|,193476|מגרש סינטטי 3|47|,193521|מגרש סינטטי 4|48|
15
רביעי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
193389|מגרש סינטטי 1|45|,193434|מגרש סינטטי 2|46|,193479|מגרש סינטטי 3|47|,193524|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
193392|מגרש סינטטי 1|45|,193437|מגרש סינטטי 2|46|,193482|מגרש סינטטי 3|47|,193527|מגרש סינטטי 4|48|
16
חמישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
193395|מגרש סינטטי 1|45|,193440|מגרש סינטטי 2|46|,193485|מגרש סינטטי 3|47|,193530|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
193398|מגרש סינטטי 1|45|,193443|מגרש סינטטי 2|46|,193488|מגרש סינטטי 3|47|,193533|מגרש סינטטי 4|48|
17
שישי
17:00
₪490
מגרשי שישיות
193401|מגרש סינטטי 1|45|,193446|מגרש סינטטי 2|46|,193491|מגרש סינטטי 3|47|,193536|מגרש סינטטי 4|48|
19:00
₪490
מגרשי שישיות
193404|מגרש סינטטי 1|45|,193449|מגרש סינטטי 2|46|,193494|מגרש סינטטי 3|47|,193539|מגרש סינטטי 4|48|
18
שבת
15:30
₪490
מגרשי שישיות
193407|מגרש סינטטי 1|45|,193452|מגרש סינטטי 2|46|,193497|מגרש סינטטי 3|47|,193542|מגרש סינטטי 4|48|
19:30
₪490
מגרשי שישיות
193410|מגרש סינטטי 1|45|,193455|מגרש סינטטי 2|46|,193500|מגרש סינטטי 3|47|,193545|מגרש סינטטי 4|48|
21:30
₪490
מגרשי שישיות
193413|מגרש סינטטי 1|45|,193458|מגרש סינטטי 2|46|,193503|מגרש סינטטי 3|47|,193548|מגרש סינטטי 4|48|
אפריל
19
ראשון
20:30
₪490
מגרשי שישיות
193372|מגרש סינטטי 1|45|,193417|מגרש סינטטי 2|46|,193462|מגרש סינטטי 3|47|,193507|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
193375|מגרש סינטטי 1|45|,193420|מגרש סינטטי 2|46|,193465|מגרש סינטטי 3|47|,193510|מגרש סינטטי 4|48|
20
שני
20:30
₪490
מגרשי שישיות
193378|מגרש סינטטי 1|45|,193423|מגרש סינטטי 2|46|,193468|מגרש סינטטי 3|47|,193513|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
193381|מגרש סינטטי 1|45|,193426|מגרש סינטטי 2|46|,193471|מגרש סינטטי 3|47|,193516|מגרש סינטטי 4|48|
21
שלישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
193384|מגרש סינטטי 1|45|,193429|מגרש סינטטי 2|46|,193474|מגרש סינטטי 3|47|,193519|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
193387|מגרש סינטטי 1|45|,193432|מגרש סינטטי 2|46|,193477|מגרש סינטטי 3|47|,193522|מגרש סינטטי 4|48|
22
רביעי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
193390|מגרש סינטטי 1|45|,193435|מגרש סינטטי 2|46|,193480|מגרש סינטטי 3|47|,193525|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
193393|מגרש סינטטי 1|45|,193438|מגרש סינטטי 2|46|,193483|מגרש סינטטי 3|47|,193528|מגרש סינטטי 4|48|
23
חמישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
193396|מגרש סינטטי 1|45|,193441|מגרש סינטטי 2|46|,193486|מגרש סינטטי 3|47|,193531|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
193399|מגרש סינטטי 1|45|,193444|מגרש סינטטי 2|46|,193489|מגרש סינטטי 3|47|,193534|מגרש סינטטי 4|48|
24
שישי
17:00
₪490
מגרשי שישיות
193402|מגרש סינטטי 1|45|,193447|מגרש סינטטי 2|46|,193492|מגרש סינטטי 3|47|,193537|מגרש סינטטי 4|48|
19:00
₪490
מגרשי שישיות
193405|מגרש סינטטי 1|45|,193450|מגרש סינטטי 2|46|,193495|מגרש סינטטי 3|47|,193540|מגרש סינטטי 4|48|
25
שבת
15:30
₪490
מגרשי שישיות
193408|מגרש סינטטי 1|45|,193453|מגרש סינטטי 2|46|,193498|מגרש סינטטי 3|47|,193543|מגרש סינטטי 4|48|
19:30
₪490
מגרשי שישיות
193411|מגרש סינטטי 1|45|,193456|מגרש סינטטי 2|46|,193501|מגרש סינטטי 3|47|,193546|מגרש סינטטי 4|48|
21:30
₪490
מגרשי שישיות
193414|מגרש סינטטי 1|45|,193459|מגרש סינטטי 2|46|,193504|מגרש סינטטי 3|47|,193549|מגרש סינטטי 4|48|
3
0
כל הזכויות שמורות © פוטבול אונליין בע"מ.