המרכז לטניס בישראל - ת"א תל אביב

לו"ז
יוני 2019
23
ראשון
24
שני
25
שלישי
26
רביעי
18:30
C
₪350
מגרש קטרגל 2
171138|מגרש קטרגל 2|128|
19:00
-
20:30
מגרש קטרגל 1
פניקס
171122|מגרש קטרגל 1|127|
20:00
-
22:00
מגרש קטרגל 2
171143|מגרש קטרגל 2|128|
20:30
-
22:30
מגרש קטרגל 1
171127|מגרש קטרגל 1|127|
27
חמישי
19:00
C
₪350
מגרש קטרגל 2
171139|מגרש קטרגל 2|128|
19:00
-
20:30
מגרש קטרגל 1
171123|מגרש קטרגל 1|127|
20:30
B
₪470
מגרש קטרגל 2
171144|מגרש קטרגל 2|128|
20:30
-
22:30
מגרש קטרגל 1
171128|מגרש קטרגל 1|127|
28
שישי
13:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
171129|מגרש קטרגל 1|127|,171145|מגרש קטרגל 2|128|
15:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
171130|מגרש קטרגל 1|127|,171146|מגרש קטרגל 2|128|
17:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
171131|מגרש קטרגל 1|127|,171147|מגרש קטרגל 2|128|
29
שבת
13:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
171132|מגרש קטרגל 1|127|,171148|מגרש קטרגל 2|128|
15:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
171133|מגרש קטרגל 1|127|,171149|מגרש קטרגל 2|128|
17:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
171134|מגרש קטרגל 1|127|,171150|מגרש קטרגל 2|128|
יונייולי
30
ראשון
19:00
-
20:30
מגרשי קטרגל
171564|מגרש קטרגל 1|127|,171580|מגרש קטרגל 2|128|
20:30
-
22:30
מגרשי קטרגל
171569|מגרש קטרגל 1|127|,171585|מגרש קטרגל 2|128|
1
שני
19:00
C
₪350
מגרש קטרגל 2
171581|מגרש קטרגל 2|128|
19:00
-
20:30
מגרש קטרגל 1
171565|מגרש קטרגל 1|127|
20:30
-
22:30
מגרשי קטרגל
171570|מגרש קטרגל 1|127|,171586|מגרש קטרגל 2|128|
2
שלישי
19:00
-
20:30
מגרשי קטרגל
171566|מגרש קטרגל 1|127|,171582|מגרש קטרגל 2|128|
20:30
-
22:30
מגרשי קטרגל
171571|מגרש קטרגל 1|127|,171587|מגרש קטרגל 2|128|
3
רביעי
18:30
C
₪350
מגרש קטרגל 2
171583|מגרש קטרגל 2|128|
19:00
-
20:30
מגרש קטרגל 1
פניקס
171567|מגרש קטרגל 1|127|
20:00
-
22:00
מגרש קטרגל 2
171588|מגרש קטרגל 2|128|
20:30
-
22:30
מגרש קטרגל 1
171572|מגרש קטרגל 1|127|
4
חמישי
19:00
C
₪350
מגרש קטרגל 2
171584|מגרש קטרגל 2|128|
19:00
-
20:30
מגרש קטרגל 1
171568|מגרש קטרגל 1|127|
20:30
B
₪470
מגרש קטרגל 2
171589|מגרש קטרגל 2|128|
20:30
-
22:30
מגרש קטרגל 1
171573|מגרש קטרגל 1|127|
5
שישי
13:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
171574|מגרש קטרגל 1|127|,171590|מגרש קטרגל 2|128|
15:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
171575|מגרש קטרגל 1|127|,171591|מגרש קטרגל 2|128|
17:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
171576|מגרש קטרגל 1|127|,171592|מגרש קטרגל 2|128|
6
שבת
13:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
171577|מגרש קטרגל 1|127|,171593|מגרש קטרגל 2|128|
15:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
171578|מגרש קטרגל 1|127|,171594|מגרש קטרגל 2|128|
17:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
171579|מגרש קטרגל 1|127|,171595|מגרש קטרגל 2|128|
יולי
7
ראשון
19:00
-
20:30
מגרשי קטרגל
172113|מגרש קטרגל 1|127|,172129|מגרש קטרגל 2|128|
20:30
-
22:30
מגרשי קטרגל
172118|מגרש קטרגל 1|127|,172134|מגרש קטרגל 2|128|
8
שני
19:00
C
₪350
מגרש קטרגל 2
172130|מגרש קטרגל 2|128|
19:00
-
20:30
מגרש קטרגל 1
172114|מגרש קטרגל 1|127|
20:30
-
22:30
מגרשי קטרגל
172119|מגרש קטרגל 1|127|,172135|מגרש קטרגל 2|128|
9
שלישי
19:00
-
20:30
מגרשי קטרגל
172115|מגרש קטרגל 1|127|,172131|מגרש קטרגל 2|128|
20:30
-
22:30
מגרשי קטרגל
172120|מגרש קטרגל 1|127|,172136|מגרש קטרגל 2|128|
10
רביעי
18:30
C
₪350
מגרש קטרגל 2
172132|מגרש קטרגל 2|128|
19:00
-
20:30
מגרש קטרגל 1
פניקס
172116|מגרש קטרגל 1|127|
20:00
-
22:00
מגרש קטרגל 2
172137|מגרש קטרגל 2|128|
20:30
-
22:30
מגרש קטרגל 1
172121|מגרש קטרגל 1|127|
11
חמישי
19:00
C
₪350
מגרש קטרגל 2
172133|מגרש קטרגל 2|128|
19:00
-
20:30
מגרש קטרגל 1
172117|מגרש קטרגל 1|127|
20:30
B
₪470
מגרש קטרגל 2
172138|מגרש קטרגל 2|128|
20:30
-
22:30
מגרש קטרגל 1
172122|מגרש קטרגל 1|127|
12
שישי
13:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
172123|מגרש קטרגל 1|127|,172139|מגרש קטרגל 2|128|
15:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
172124|מגרש קטרגל 1|127|,172140|מגרש קטרגל 2|128|
17:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
172125|מגרש קטרגל 1|127|,172141|מגרש קטרגל 2|128|
13
שבת
13:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
172126|מגרש קטרגל 1|127|,172142|מגרש קטרגל 2|128|
15:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
172127|מגרש קטרגל 1|127|,172143|מגרש קטרגל 2|128|
17:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
172128|מגרש קטרגל 1|127|,172144|מגרש קטרגל 2|128|
יולי
14
ראשון
19:00
C
₪350
מגרשי קטרגל
172542|מגרש קטרגל 1|127|,172558|מגרש קטרגל 2|128|
20:30
B
₪470
מגרשי קטרגל
172547|מגרש קטרגל 1|127|,172563|מגרש קטרגל 2|128|
15
שני
19:00
C
₪350
מגרשי קטרגל
172543|מגרש קטרגל 1|127|,172559|מגרש קטרגל 2|128|
20:30
B
₪470
מגרשי קטרגל
172548|מגרש קטרגל 1|127|,172564|מגרש קטרגל 2|128|
16
שלישי
19:00
C
₪350
מגרשי קטרגל
172544|מגרש קטרגל 1|127|,172560|מגרש קטרגל 2|128|
20:30
B
₪470
מגרשי קטרגל
172549|מגרש קטרגל 1|127|,172565|מגרש קטרגל 2|128|
17
רביעי
18:30
C
₪350
מגרש קטרגל 2
172561|מגרש קטרגל 2|128|
19:00
-
20:30
מגרש קטרגל 1
פניקס
172545|מגרש קטרגל 1|127|
20:00
B
₪470
מגרש קטרגל 2
172566|מגרש קטרגל 2|128|
20:30
B
₪470
מגרש קטרגל 1
172550|מגרש קטרגל 1|127|
18
חמישי
19:00
C
₪350
מגרשי קטרגל
172546|מגרש קטרגל 1|127|,172562|מגרש קטרגל 2|128|
20:30
B
₪470
מגרשי קטרגל
172551|מגרש קטרגל 1|127|,172567|מגרש קטרגל 2|128|
19
שישי
13:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
172552|מגרש קטרגל 1|127|,172568|מגרש קטרגל 2|128|
15:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
172553|מגרש קטרגל 1|127|,172569|מגרש קטרגל 2|128|
17:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
172554|מגרש קטרגל 1|127|,172570|מגרש קטרגל 2|128|
20
שבת
13:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
172555|מגרש קטרגל 1|127|,172571|מגרש קטרגל 2|128|
15:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
172556|מגרש קטרגל 1|127|,172572|מגרש קטרגל 2|128|
17:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
172557|מגרש קטרגל 1|127|,172573|מגרש קטרגל 2|128|
3

מחירים ותנאים

יחידה סוגשעתיים

מחיר ₪470.00, תשלום מראש, ניתן לבטל עד יומיים לפני האירוע, ללא דמי ביטולהזמנת יחידה קבועה סוג B

יחידה סוגשעה וחצי

מחיר ₪350.00, תשלום מראש, ניתן לבטל עד יומיים לפני האירוע, ללא דמי ביטולהזמנת יחידה קבועה סוג C

פרטים ומיקום

ניהול המרכז לטניס בישראל  
כתובת צבי נשרי 6, יד אליהו, תל אביב
Google   Waze
2 מגרשי קטרגל סינטטים חדישים ומצויינים
Close

הזמנת יחידות

Close

יחידה זו כבר נוספה לסל. על-מנת להסיר מהסל נא ללחוץ על הסרה.

יחידה זו סגורה לרישום

Close

יחידה זאת רשומה על שמך - לפרטים נא לעבור להזמנות שלי

ההזמנות שלי
Close

הגבלת יחידות למשתמש

Close

הכרטיסיה תאפשר לך להזמין יחידות מסוג זה. הכרטיסיה תקפה למתחם זה בלבד

Close

ניקוב כרטיסיה

יחידה סוג 

היחידה תוקצה לטובתך ותופחת מסך היחידות שנותרו בכרטיסיה

Close

הזמנת יחידה קבועה

1
Close

נא להיכנס לחשבונך או להירשם ליצירת חשבון חדש

כניסה רישום he-IL 50 המרכז לטניס בישראל - ת"א 0 0 21 0 0 0 2 tta 0
0
יוני 2019
23
ראשון
24
שני
25
שלישי
26
רביעי
18:30
C
₪350
מגרש קטרגל 2
171138|מגרש קטרגל 2|128|
19:00
-
20:30
מגרש קטרגל 1
פניקס
171122|מגרש קטרגל 1|127|
20:00
-
22:00
מגרש קטרגל 2
171143|מגרש קטרגל 2|128|
20:30
-
22:30
מגרש קטרגל 1
171127|מגרש קטרגל 1|127|
27
חמישי
19:00
C
₪350
מגרש קטרגל 2
171139|מגרש קטרגל 2|128|
19:00
-
20:30
מגרש קטרגל 1
171123|מגרש קטרגל 1|127|
20:30
B
₪470
מגרש קטרגל 2
171144|מגרש קטרגל 2|128|
20:30
-
22:30
מגרש קטרגל 1
171128|מגרש קטרגל 1|127|
28
שישי
13:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
171129|מגרש קטרגל 1|127|,171145|מגרש קטרגל 2|128|
15:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
171130|מגרש קטרגל 1|127|,171146|מגרש קטרגל 2|128|
17:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
171131|מגרש קטרגל 1|127|,171147|מגרש קטרגל 2|128|
29
שבת
13:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
171132|מגרש קטרגל 1|127|,171148|מגרש קטרגל 2|128|
15:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
171133|מגרש קטרגל 1|127|,171149|מגרש קטרגל 2|128|
17:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
171134|מגרש קטרגל 1|127|,171150|מגרש קטרגל 2|128|
יונייולי
30
ראשון
19:00
-
20:30
מגרשי קטרגל
171564|מגרש קטרגל 1|127|,171580|מגרש קטרגל 2|128|
20:30
-
22:30
מגרשי קטרגל
171569|מגרש קטרגל 1|127|,171585|מגרש קטרגל 2|128|
1
שני
19:00
C
₪350
מגרש קטרגל 2
171581|מגרש קטרגל 2|128|
19:00
-
20:30
מגרש קטרגל 1
171565|מגרש קטרגל 1|127|
20:30
-
22:30
מגרשי קטרגל
171570|מגרש קטרגל 1|127|,171586|מגרש קטרגל 2|128|
2
שלישי
19:00
-
20:30
מגרשי קטרגל
171566|מגרש קטרגל 1|127|,171582|מגרש קטרגל 2|128|
20:30
-
22:30
מגרשי קטרגל
171571|מגרש קטרגל 1|127|,171587|מגרש קטרגל 2|128|
3
רביעי
18:30
C
₪350
מגרש קטרגל 2
171583|מגרש קטרגל 2|128|
19:00
-
20:30
מגרש קטרגל 1
פניקס
171567|מגרש קטרגל 1|127|
20:00
-
22:00
מגרש קטרגל 2
171588|מגרש קטרגל 2|128|
20:30
-
22:30
מגרש קטרגל 1
171572|מגרש קטרגל 1|127|
4
חמישי
19:00
C
₪350
מגרש קטרגל 2
171584|מגרש קטרגל 2|128|
19:00
-
20:30
מגרש קטרגל 1
171568|מגרש קטרגל 1|127|
20:30
B
₪470
מגרש קטרגל 2
171589|מגרש קטרגל 2|128|
20:30
-
22:30
מגרש קטרגל 1
171573|מגרש קטרגל 1|127|
5
שישי
13:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
171574|מגרש קטרגל 1|127|,171590|מגרש קטרגל 2|128|
15:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
171575|מגרש קטרגל 1|127|,171591|מגרש קטרגל 2|128|
17:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
171576|מגרש קטרגל 1|127|,171592|מגרש קטרגל 2|128|
6
שבת
13:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
171577|מגרש קטרגל 1|127|,171593|מגרש קטרגל 2|128|
15:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
171578|מגרש קטרגל 1|127|,171594|מגרש קטרגל 2|128|
17:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
171579|מגרש קטרגל 1|127|,171595|מגרש קטרגל 2|128|
יולי
7
ראשון
19:00
-
20:30
מגרשי קטרגל
172113|מגרש קטרגל 1|127|,172129|מגרש קטרגל 2|128|
20:30
-
22:30
מגרשי קטרגל
172118|מגרש קטרגל 1|127|,172134|מגרש קטרגל 2|128|
8
שני
19:00
C
₪350
מגרש קטרגל 2
172130|מגרש קטרגל 2|128|
19:00
-
20:30
מגרש קטרגל 1
172114|מגרש קטרגל 1|127|
20:30
-
22:30
מגרשי קטרגל
172119|מגרש קטרגל 1|127|,172135|מגרש קטרגל 2|128|
9
שלישי
19:00
-
20:30
מגרשי קטרגל
172115|מגרש קטרגל 1|127|,172131|מגרש קטרגל 2|128|
20:30
-
22:30
מגרשי קטרגל
172120|מגרש קטרגל 1|127|,172136|מגרש קטרגל 2|128|
10
רביעי
18:30
C
₪350
מגרש קטרגל 2
172132|מגרש קטרגל 2|128|
19:00
-
20:30
מגרש קטרגל 1
פניקס
172116|מגרש קטרגל 1|127|
20:00
-
22:00
מגרש קטרגל 2
172137|מגרש קטרגל 2|128|
20:30
-
22:30
מגרש קטרגל 1
172121|מגרש קטרגל 1|127|
11
חמישי
19:00
C
₪350
מגרש קטרגל 2
172133|מגרש קטרגל 2|128|
19:00
-
20:30
מגרש קטרגל 1
172117|מגרש קטרגל 1|127|
20:30
B
₪470
מגרש קטרגל 2
172138|מגרש קטרגל 2|128|
20:30
-
22:30
מגרש קטרגל 1
172122|מגרש קטרגל 1|127|
12
שישי
13:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
172123|מגרש קטרגל 1|127|,172139|מגרש קטרגל 2|128|
15:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
172124|מגרש קטרגל 1|127|,172140|מגרש קטרגל 2|128|
17:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
172125|מגרש קטרגל 1|127|,172141|מגרש קטרגל 2|128|
13
שבת
13:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
172126|מגרש קטרגל 1|127|,172142|מגרש קטרגל 2|128|
15:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
172127|מגרש קטרגל 1|127|,172143|מגרש קטרגל 2|128|
17:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
172128|מגרש קטרגל 1|127|,172144|מגרש קטרגל 2|128|
יולי
14
ראשון
19:00
C
₪350
מגרשי קטרגל
172542|מגרש קטרגל 1|127|,172558|מגרש קטרגל 2|128|
20:30
B
₪470
מגרשי קטרגל
172547|מגרש קטרגל 1|127|,172563|מגרש קטרגל 2|128|
15
שני
19:00
C
₪350
מגרשי קטרגל
172543|מגרש קטרגל 1|127|,172559|מגרש קטרגל 2|128|
20:30
B
₪470
מגרשי קטרגל
172548|מגרש קטרגל 1|127|,172564|מגרש קטרגל 2|128|
16
שלישי
19:00
C
₪350
מגרשי קטרגל
172544|מגרש קטרגל 1|127|,172560|מגרש קטרגל 2|128|
20:30
B
₪470
מגרשי קטרגל
172549|מגרש קטרגל 1|127|,172565|מגרש קטרגל 2|128|
17
רביעי
18:30
C
₪350
מגרש קטרגל 2
172561|מגרש קטרגל 2|128|
19:00
-
20:30
מגרש קטרגל 1
פניקס
172545|מגרש קטרגל 1|127|
20:00
B
₪470
מגרש קטרגל 2
172566|מגרש קטרגל 2|128|
20:30
B
₪470
מגרש קטרגל 1
172550|מגרש קטרגל 1|127|
18
חמישי
19:00
C
₪350
מגרשי קטרגל
172546|מגרש קטרגל 1|127|,172562|מגרש קטרגל 2|128|
20:30
B
₪470
מגרשי קטרגל
172551|מגרש קטרגל 1|127|,172567|מגרש קטרגל 2|128|
19
שישי
13:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
172552|מגרש קטרגל 1|127|,172568|מגרש קטרגל 2|128|
15:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
172553|מגרש קטרגל 1|127|,172569|מגרש קטרגל 2|128|
17:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
172554|מגרש קטרגל 1|127|,172570|מגרש קטרגל 2|128|
20
שבת
13:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
172555|מגרש קטרגל 1|127|,172571|מגרש קטרגל 2|128|
15:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
172556|מגרש קטרגל 1|127|,172572|מגרש קטרגל 2|128|
17:00
B
₪470
מגרשי קטרגל
172557|מגרש קטרגל 1|127|,172573|מגרש קטרגל 2|128|
3
0
כל הזכויות שמורות © פוטבול אונליין בע"מ.