מגרש אימונים קרית שלום תל אביב

לו"ז
יוני 2019
23
ראשון
24
שני
25
שלישי
26
רביעי
27
חמישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
171005|מגרש סינטטי 1|45|,171020|מגרש סינטטי 2|46|,171035|מגרש סינטטי 3|47|,171050|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
171006|מגרש סינטטי 1|45|,171021|מגרש סינטטי 2|46|,171036|מגרש סינטטי 3|47|,171051|מגרש סינטטי 4|48|
28
שישי
17:00
₪490
מגרשי שישיות
171007|מגרש סינטטי 1|45|,171022|מגרש סינטטי 2|46|,171037|מגרש סינטטי 3|47|,171052|מגרש סינטטי 4|48|
19:00
₪490
מגרשי שישיות
171008|מגרש סינטטי 1|45|,171023|מגרש סינטטי 2|46|,171038|מגרש סינטטי 3|47|,171053|מגרש סינטטי 4|48|
29
שבת
15:30
₪490
מגרשי שישיות
171024|מגרש סינטטי 2|46|,171039|מגרש סינטטי 3|47|,171054|מגרש סינטטי 4|48|
15:30
-
17:30
מגרש סינטטי 1
171009|מגרש סינטטי 1|45|
19:30
₪490
מגרשי שישיות
171010|מגרש סינטטי 1|45|,171025|מגרש סינטטי 2|46|,171040|מגרש סינטטי 3|47|,171055|מגרש סינטטי 4|48|
21:30
₪490
מגרשי שישיות
171011|מגרש סינטטי 1|45|,171026|מגרש סינטטי 2|46|,171041|מגרש סינטטי 3|47|,171056|מגרש סינטטי 4|48|
יונייולי
30
ראשון
20:30
₪490
מגרש סינטטי 4
171487|מגרש סינטטי 4|48|
20:30
-
22:00
מגרשי שישיות
171442|מגרש סינטטי 1|45|,171457|מגרש סינטטי 2|46|,171472|מגרש סינטטי 3|47|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
171458|מגרש סינטטי 2|46|,171473|מגרש סינטטי 3|47|,171488|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
-
23:30
מגרש סינטטי 1
171443|מגרש סינטטי 1|45|
1
שני
20:30
₪490
מגרשי שישיות
171474|מגרש סינטטי 3|47|,171489|מגרש סינטטי 4|48|
20:30
-
22:00
מגרשי שישיות
171444|מגרש סינטטי 1|45|,171459|מגרש סינטטי 2|46|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
171445|מגרש סינטטי 1|45|,171460|מגרש סינטטי 2|46|,171475|מגרש סינטטי 3|47|,171490|מגרש סינטטי 4|48|
2
שלישי
20:30
₪490
מגרש סינטטי 4
171491|מגרש סינטטי 4|48|
20:30
-
22:00
מגרשי שישיות
171446|מגרש סינטטי 1|45|,171461|מגרש סינטטי 2|46|,171476|מגרש סינטטי 3|47|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
171447|מגרש סינטטי 1|45|,171462|מגרש סינטטי 2|46|,171477|מגרש סינטטי 3|47|,171492|מגרש סינטטי 4|48|
3
רביעי
20:30
₪490
מגרש סינטטי 4
171493|מגרש סינטטי 4|48|
20:30
-
22:00
מגרשי שישיות
171448|מגרש סינטטי 1|45|,171463|מגרש סינטטי 2|46|,171478|מגרש סינטטי 3|47|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
171464|מגרש סינטטי 2|46|,171479|מגרש סינטטי 3|47|,171494|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
-
23:30
מגרש סינטטי 1
171449|מגרש סינטטי 1|45|
4
חמישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
171450|מגרש סינטטי 1|45|,171465|מגרש סינטטי 2|46|,171480|מגרש סינטטי 3|47|,171495|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
171451|מגרש סינטטי 1|45|,171466|מגרש סינטטי 2|46|,171481|מגרש סינטטי 3|47|,171496|מגרש סינטטי 4|48|
5
שישי
17:00
₪490
מגרשי שישיות
171452|מגרש סינטטי 1|45|,171467|מגרש סינטטי 2|46|,171482|מגרש סינטטי 3|47|,171497|מגרש סינטטי 4|48|
19:00
₪490
מגרשי שישיות
171453|מגרש סינטטי 1|45|,171468|מגרש סינטטי 2|46|,171483|מגרש סינטטי 3|47|,171498|מגרש סינטטי 4|48|
6
שבת
15:30
₪490
מגרשי שישיות
171454|מגרש סינטטי 1|45|,171469|מגרש סינטטי 2|46|,171484|מגרש סינטטי 3|47|,171499|מגרש סינטטי 4|48|
19:30
₪490
מגרשי שישיות
171455|מגרש סינטטי 1|45|,171470|מגרש סינטטי 2|46|,171485|מגרש סינטטי 3|47|,171500|מגרש סינטטי 4|48|
21:30
₪490
מגרשי שישיות
171456|מגרש סינטטי 1|45|,171471|מגרש סינטטי 2|46|,171486|מגרש סינטטי 3|47|,171501|מגרש סינטטי 4|48|
יולי
7
ראשון
20:30
₪490
מגרשי שישיות
171991|מגרש סינטטי 1|45|,172006|מגרש סינטטי 2|46|,172021|מגרש סינטטי 3|47|,172036|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
171992|מגרש סינטטי 1|45|,172007|מגרש סינטטי 2|46|,172022|מגרש סינטטי 3|47|,172037|מגרש סינטטי 4|48|
8
שני
20:30
₪490
מגרשי שישיות
171993|מגרש סינטטי 1|45|,172008|מגרש סינטטי 2|46|,172023|מגרש סינטטי 3|47|,172038|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
171994|מגרש סינטטי 1|45|,172009|מגרש סינטטי 2|46|,172024|מגרש סינטטי 3|47|,172039|מגרש סינטטי 4|48|
9
שלישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
171995|מגרש סינטטי 1|45|,172010|מגרש סינטטי 2|46|,172025|מגרש סינטטי 3|47|,172040|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
171996|מגרש סינטטי 1|45|,172011|מגרש סינטטי 2|46|,172026|מגרש סינטטי 3|47|,172041|מגרש סינטטי 4|48|
10
רביעי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
171997|מגרש סינטטי 1|45|,172012|מגרש סינטטי 2|46|,172027|מגרש סינטטי 3|47|,172042|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
171998|מגרש סינטטי 1|45|,172013|מגרש סינטטי 2|46|,172028|מגרש סינטטי 3|47|,172043|מגרש סינטטי 4|48|
11
חמישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
171999|מגרש סינטטי 1|45|,172014|מגרש סינטטי 2|46|,172029|מגרש סינטטי 3|47|,172044|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
172000|מגרש סינטטי 1|45|,172015|מגרש סינטטי 2|46|,172030|מגרש סינטטי 3|47|,172045|מגרש סינטטי 4|48|
12
שישי
17:00
₪490
מגרשי שישיות
172001|מגרש סינטטי 1|45|,172016|מגרש סינטטי 2|46|,172031|מגרש סינטטי 3|47|,172046|מגרש סינטטי 4|48|
19:00
₪490
מגרשי שישיות
172002|מגרש סינטטי 1|45|,172017|מגרש סינטטי 2|46|,172032|מגרש סינטטי 3|47|,172047|מגרש סינטטי 4|48|
13
שבת
15:30
₪490
מגרשי שישיות
172003|מגרש סינטטי 1|45|,172018|מגרש סינטטי 2|46|,172033|מגרש סינטטי 3|47|,172048|מגרש סינטטי 4|48|
19:30
₪490
מגרשי שישיות
172004|מגרש סינטטי 1|45|,172019|מגרש סינטטי 2|46|,172034|מגרש סינטטי 3|47|,172049|מגרש סינטטי 4|48|
21:30
₪490
מגרשי שישיות
172005|מגרש סינטטי 1|45|,172020|מגרש סינטטי 2|46|,172035|מגרש סינטטי 3|47|,172050|מגרש סינטטי 4|48|
יולי
14
ראשון
20:30
₪490
מגרשי שישיות
172420|מגרש סינטטי 1|45|,172435|מגרש סינטטי 2|46|,172450|מגרש סינטטי 3|47|,172465|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
172421|מגרש סינטטי 1|45|,172436|מגרש סינטטי 2|46|,172451|מגרש סינטטי 3|47|,172466|מגרש סינטטי 4|48|
15
שני
20:30
₪490
מגרשי שישיות
172422|מגרש סינטטי 1|45|,172437|מגרש סינטטי 2|46|,172452|מגרש סינטטי 3|47|,172467|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
172423|מגרש סינטטי 1|45|,172438|מגרש סינטטי 2|46|,172453|מגרש סינטטי 3|47|,172468|מגרש סינטטי 4|48|
16
שלישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
172424|מגרש סינטטי 1|45|,172439|מגרש סינטטי 2|46|,172454|מגרש סינטטי 3|47|,172469|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
172425|מגרש סינטטי 1|45|,172440|מגרש סינטטי 2|46|,172455|מגרש סינטטי 3|47|,172470|מגרש סינטטי 4|48|
17
רביעי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
172426|מגרש סינטטי 1|45|,172441|מגרש סינטטי 2|46|,172456|מגרש סינטטי 3|47|,172471|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
172427|מגרש סינטטי 1|45|,172442|מגרש סינטטי 2|46|,172457|מגרש סינטטי 3|47|,172472|מגרש סינטטי 4|48|
18
חמישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
172428|מגרש סינטטי 1|45|,172443|מגרש סינטטי 2|46|,172458|מגרש סינטטי 3|47|,172473|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
172429|מגרש סינטטי 1|45|,172444|מגרש סינטטי 2|46|,172459|מגרש סינטטי 3|47|,172474|מגרש סינטטי 4|48|
19
שישי
17:00
₪490
מגרשי שישיות
172430|מגרש סינטטי 1|45|,172445|מגרש סינטטי 2|46|,172460|מגרש סינטטי 3|47|,172475|מגרש סינטטי 4|48|
19:00
₪490
מגרשי שישיות
172431|מגרש סינטטי 1|45|,172446|מגרש סינטטי 2|46|,172461|מגרש סינטטי 3|47|,172476|מגרש סינטטי 4|48|
20
שבת
15:30
₪490
מגרשי שישיות
172432|מגרש סינטטי 1|45|,172447|מגרש סינטטי 2|46|,172462|מגרש סינטטי 3|47|,172477|מגרש סינטטי 4|48|
19:30
₪490
מגרשי שישיות
172433|מגרש סינטטי 1|45|,172448|מגרש סינטטי 2|46|,172463|מגרש סינטטי 3|47|,172478|מגרש סינטטי 4|48|
21:30
₪490
מגרשי שישיות
172434|מגרש סינטטי 1|45|,172449|מגרש סינטטי 2|46|,172464|מגרש סינטטי 3|47|,172479|מגרש סינטטי 4|48|
3

מחירים ותנאים

יחידה סוג

מחיר ₪490.00, תשלום מראש, ללא אפשרות ביטולהזמנת יחידה קבועה סוג

פרטים ומיקום

ניהול מכבי תל אביב   0543054662
כתובת דרך בן צבי 106 - קרית שלום תל אביב
Google   Waze
מגרש סינטטי חדש
מגרשי שישיות (4)
מתאים לשישיות
משטח דשא סינטטי
תאורה ✓
Close

הזמנת יחידות

Close

יחידה זו כבר נוספה לסל. על-מנת להסיר מהסל נא ללחוץ על הסרה.

יחידה זו סגורה לרישום

Close

יחידה זאת רשומה על שמך - לפרטים נא לעבור להזמנות שלי

ההזמנות שלי
Close

הגבלת יחידות למשתמש

Close

הכרטיסיה תאפשר לך להזמין יחידות מסוג זה. הכרטיסיה תקפה למתחם זה בלבד

Close

ניקוב כרטיסיה

יחידה סוג 

היחידה תוקצה לטובתך ותופחת מסך היחידות שנותרו בכרטיסיה

Close

הזמנת יחידה קבועה

1
Close

נא להיכנס לחשבונך או להירשם ליצירת חשבון חדש

כניסה רישום he-IL 13 מגרש אימונים קרית שלום 0 0 21 0 0 19:00 1 kshalom 0
2
יוני 2019
23
ראשון
24
שני
25
שלישי
26
רביעי
27
חמישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
171005|מגרש סינטטי 1|45|,171020|מגרש סינטטי 2|46|,171035|מגרש סינטטי 3|47|,171050|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
171006|מגרש סינטטי 1|45|,171021|מגרש סינטטי 2|46|,171036|מגרש סינטטי 3|47|,171051|מגרש סינטטי 4|48|
28
שישי
17:00
₪490
מגרשי שישיות
171007|מגרש סינטטי 1|45|,171022|מגרש סינטטי 2|46|,171037|מגרש סינטטי 3|47|,171052|מגרש סינטטי 4|48|
19:00
₪490
מגרשי שישיות
171008|מגרש סינטטי 1|45|,171023|מגרש סינטטי 2|46|,171038|מגרש סינטטי 3|47|,171053|מגרש סינטטי 4|48|
29
שבת
15:30
₪490
מגרשי שישיות
171024|מגרש סינטטי 2|46|,171039|מגרש סינטטי 3|47|,171054|מגרש סינטטי 4|48|
15:30
-
17:30
מגרש סינטטי 1
171009|מגרש סינטטי 1|45|
19:30
₪490
מגרשי שישיות
171010|מגרש סינטטי 1|45|,171025|מגרש סינטטי 2|46|,171040|מגרש סינטטי 3|47|,171055|מגרש סינטטי 4|48|
21:30
₪490
מגרשי שישיות
171011|מגרש סינטטי 1|45|,171026|מגרש סינטטי 2|46|,171041|מגרש סינטטי 3|47|,171056|מגרש סינטטי 4|48|
יונייולי
30
ראשון
20:30
₪490
מגרש סינטטי 4
171487|מגרש סינטטי 4|48|
20:30
-
22:00
מגרשי שישיות
171442|מגרש סינטטי 1|45|,171457|מגרש סינטטי 2|46|,171472|מגרש סינטטי 3|47|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
171458|מגרש סינטטי 2|46|,171473|מגרש סינטטי 3|47|,171488|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
-
23:30
מגרש סינטטי 1
171443|מגרש סינטטי 1|45|
1
שני
20:30
₪490
מגרשי שישיות
171474|מגרש סינטטי 3|47|,171489|מגרש סינטטי 4|48|
20:30
-
22:00
מגרשי שישיות
171444|מגרש סינטטי 1|45|,171459|מגרש סינטטי 2|46|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
171445|מגרש סינטטי 1|45|,171460|מגרש סינטטי 2|46|,171475|מגרש סינטטי 3|47|,171490|מגרש סינטטי 4|48|
2
שלישי
20:30
₪490
מגרש סינטטי 4
171491|מגרש סינטטי 4|48|
20:30
-
22:00
מגרשי שישיות
171446|מגרש סינטטי 1|45|,171461|מגרש סינטטי 2|46|,171476|מגרש סינטטי 3|47|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
171447|מגרש סינטטי 1|45|,171462|מגרש סינטטי 2|46|,171477|מגרש סינטטי 3|47|,171492|מגרש סינטטי 4|48|
3
רביעי
20:30
₪490
מגרש סינטטי 4
171493|מגרש סינטטי 4|48|
20:30
-
22:00
מגרשי שישיות
171448|מגרש סינטטי 1|45|,171463|מגרש סינטטי 2|46|,171478|מגרש סינטטי 3|47|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
171464|מגרש סינטטי 2|46|,171479|מגרש סינטטי 3|47|,171494|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
-
23:30
מגרש סינטטי 1
171449|מגרש סינטטי 1|45|
4
חמישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
171450|מגרש סינטטי 1|45|,171465|מגרש סינטטי 2|46|,171480|מגרש סינטטי 3|47|,171495|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
171451|מגרש סינטטי 1|45|,171466|מגרש סינטטי 2|46|,171481|מגרש סינטטי 3|47|,171496|מגרש סינטטי 4|48|
5
שישי
17:00
₪490
מגרשי שישיות
171452|מגרש סינטטי 1|45|,171467|מגרש סינטטי 2|46|,171482|מגרש סינטטי 3|47|,171497|מגרש סינטטי 4|48|
19:00
₪490
מגרשי שישיות
171453|מגרש סינטטי 1|45|,171468|מגרש סינטטי 2|46|,171483|מגרש סינטטי 3|47|,171498|מגרש סינטטי 4|48|
6
שבת
15:30
₪490
מגרשי שישיות
171454|מגרש סינטטי 1|45|,171469|מגרש סינטטי 2|46|,171484|מגרש סינטטי 3|47|,171499|מגרש סינטטי 4|48|
19:30
₪490
מגרשי שישיות
171455|מגרש סינטטי 1|45|,171470|מגרש סינטטי 2|46|,171485|מגרש סינטטי 3|47|,171500|מגרש סינטטי 4|48|
21:30
₪490
מגרשי שישיות
171456|מגרש סינטטי 1|45|,171471|מגרש סינטטי 2|46|,171486|מגרש סינטטי 3|47|,171501|מגרש סינטטי 4|48|
יולי
7
ראשון
20:30
₪490
מגרשי שישיות
171991|מגרש סינטטי 1|45|,172006|מגרש סינטטי 2|46|,172021|מגרש סינטטי 3|47|,172036|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
171992|מגרש סינטטי 1|45|,172007|מגרש סינטטי 2|46|,172022|מגרש סינטטי 3|47|,172037|מגרש סינטטי 4|48|
8
שני
20:30
₪490
מגרשי שישיות
171993|מגרש סינטטי 1|45|,172008|מגרש סינטטי 2|46|,172023|מגרש סינטטי 3|47|,172038|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
171994|מגרש סינטטי 1|45|,172009|מגרש סינטטי 2|46|,172024|מגרש סינטטי 3|47|,172039|מגרש סינטטי 4|48|
9
שלישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
171995|מגרש סינטטי 1|45|,172010|מגרש סינטטי 2|46|,172025|מגרש סינטטי 3|47|,172040|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
171996|מגרש סינטטי 1|45|,172011|מגרש סינטטי 2|46|,172026|מגרש סינטטי 3|47|,172041|מגרש סינטטי 4|48|
10
רביעי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
171997|מגרש סינטטי 1|45|,172012|מגרש סינטטי 2|46|,172027|מגרש סינטטי 3|47|,172042|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
171998|מגרש סינטטי 1|45|,172013|מגרש סינטטי 2|46|,172028|מגרש סינטטי 3|47|,172043|מגרש סינטטי 4|48|
11
חמישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
171999|מגרש סינטטי 1|45|,172014|מגרש סינטטי 2|46|,172029|מגרש סינטטי 3|47|,172044|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
172000|מגרש סינטטי 1|45|,172015|מגרש סינטטי 2|46|,172030|מגרש סינטטי 3|47|,172045|מגרש סינטטי 4|48|
12
שישי
17:00
₪490
מגרשי שישיות
172001|מגרש סינטטי 1|45|,172016|מגרש סינטטי 2|46|,172031|מגרש סינטטי 3|47|,172046|מגרש סינטטי 4|48|
19:00
₪490
מגרשי שישיות
172002|מגרש סינטטי 1|45|,172017|מגרש סינטטי 2|46|,172032|מגרש סינטטי 3|47|,172047|מגרש סינטטי 4|48|
13
שבת
15:30
₪490
מגרשי שישיות
172003|מגרש סינטטי 1|45|,172018|מגרש סינטטי 2|46|,172033|מגרש סינטטי 3|47|,172048|מגרש סינטטי 4|48|
19:30
₪490
מגרשי שישיות
172004|מגרש סינטטי 1|45|,172019|מגרש סינטטי 2|46|,172034|מגרש סינטטי 3|47|,172049|מגרש סינטטי 4|48|
21:30
₪490
מגרשי שישיות
172005|מגרש סינטטי 1|45|,172020|מגרש סינטטי 2|46|,172035|מגרש סינטטי 3|47|,172050|מגרש סינטטי 4|48|
יולי
14
ראשון
20:30
₪490
מגרשי שישיות
172420|מגרש סינטטי 1|45|,172435|מגרש סינטטי 2|46|,172450|מגרש סינטטי 3|47|,172465|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
172421|מגרש סינטטי 1|45|,172436|מגרש סינטטי 2|46|,172451|מגרש סינטטי 3|47|,172466|מגרש סינטטי 4|48|
15
שני
20:30
₪490
מגרשי שישיות
172422|מגרש סינטטי 1|45|,172437|מגרש סינטטי 2|46|,172452|מגרש סינטטי 3|47|,172467|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
172423|מגרש סינטטי 1|45|,172438|מגרש סינטטי 2|46|,172453|מגרש סינטטי 3|47|,172468|מגרש סינטטי 4|48|
16
שלישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
172424|מגרש סינטטי 1|45|,172439|מגרש סינטטי 2|46|,172454|מגרש סינטטי 3|47|,172469|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
172425|מגרש סינטטי 1|45|,172440|מגרש סינטטי 2|46|,172455|מגרש סינטטי 3|47|,172470|מגרש סינטטי 4|48|
17
רביעי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
172426|מגרש סינטטי 1|45|,172441|מגרש סינטטי 2|46|,172456|מגרש סינטטי 3|47|,172471|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
172427|מגרש סינטטי 1|45|,172442|מגרש סינטטי 2|46|,172457|מגרש סינטטי 3|47|,172472|מגרש סינטטי 4|48|
18
חמישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
172428|מגרש סינטטי 1|45|,172443|מגרש סינטטי 2|46|,172458|מגרש סינטטי 3|47|,172473|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
172429|מגרש סינטטי 1|45|,172444|מגרש סינטטי 2|46|,172459|מגרש סינטטי 3|47|,172474|מגרש סינטטי 4|48|
19
שישי
17:00
₪490
מגרשי שישיות
172430|מגרש סינטטי 1|45|,172445|מגרש סינטטי 2|46|,172460|מגרש סינטטי 3|47|,172475|מגרש סינטטי 4|48|
19:00
₪490
מגרשי שישיות
172431|מגרש סינטטי 1|45|,172446|מגרש סינטטי 2|46|,172461|מגרש סינטטי 3|47|,172476|מגרש סינטטי 4|48|
20
שבת
15:30
₪490
מגרשי שישיות
172432|מגרש סינטטי 1|45|,172447|מגרש סינטטי 2|46|,172462|מגרש סינטטי 3|47|,172477|מגרש סינטטי 4|48|
19:30
₪490
מגרשי שישיות
172433|מגרש סינטטי 1|45|,172448|מגרש סינטטי 2|46|,172463|מגרש סינטטי 3|47|,172478|מגרש סינטטי 4|48|
21:30
₪490
מגרשי שישיות
172434|מגרש סינטטי 1|45|,172449|מגרש סינטטי 2|46|,172464|מגרש סינטטי 3|47|,172479|מגרש סינטטי 4|48|
3
0
כל הזכויות שמורות © פוטבול אונליין בע"מ.