מגרש אימונים קרית שלום תל אביב

לו"ז
ספטמבר 2019
15
ראשון
16
שני
17
שלישי
18
רביעי
19
חמישי
20
שישי
21
שבת
15:30
₪490
מגרשי שישיות
178464|מגרש סינטטי 1|45|,178479|מגרש סינטטי 2|46|,178494|מגרש סינטטי 3|47|,178509|מגרש סינטטי 4|48|
19:30
₪490
מגרשי שישיות
178465|מגרש סינטטי 1|45|,178480|מגרש סינטטי 2|46|,178495|מגרש סינטטי 3|47|,178510|מגרש סינטטי 4|48|
21:30
₪490
מגרשי שישיות
178466|מגרש סינטטי 1|45|,178481|מגרש סינטטי 2|46|,178496|מגרש סינטטי 3|47|,178511|מגרש סינטטי 4|48|
ספטמבר
22
ראשון
20:00
₪490
מגרשי שישיות
180175|מגרש סינטטי 1|45|,180177|מגרש סינטטי 2|46|,180179|מגרש סינטטי 3|47|,180181|מגרש סינטטי 4|48|
20:30
₪490
מגרש סינטטי 4
179113|מגרש סינטטי 4|48|
20:30
-
22:00
מגרשי שישיות
179068|מגרש סינטטי 1|45|,179083|מגרש סינטטי 2|46|,179098|מגרש סינטטי 3|47|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
179069|מגרש סינטטי 1|45|,179084|מגרש סינטטי 2|46|,179099|מגרש סינטטי 3|47|,179114|מגרש סינטטי 4|48|
23
שני
20:30
₪490
מגרש סינטטי 4
179115|מגרש סינטטי 4|48|
20:30
-
22:00
מגרשי שישיות
179070|מגרש סינטטי 1|45|,179085|מגרש סינטטי 2|46|,179100|מגרש סינטטי 3|47|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
179071|מגרש סינטטי 1|45|,179086|מגרש סינטטי 2|46|,179101|מגרש סינטטי 3|47|,179116|מגרש סינטטי 4|48|
24
שלישי
20:30
-
22:00
מגרשי שישיות
179072|מגרש סינטטי 1|45|,179087|מגרש סינטטי 2|46|,179102|מגרש סינטטי 3|47|,179117|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
179073|מגרש סינטטי 1|45|,179088|מגרש סינטטי 2|46|,179103|מגרש סינטטי 3|47|,179118|מגרש סינטטי 4|48|
25
רביעי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
179089|מגרש סינטטי 2|46|,179104|מגרש סינטטי 3|47|,179119|מגרש סינטטי 4|48|
20:30
-
22:00
מגרש סינטטי 1
179074|מגרש סינטטי 1|45|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
179090|מגרש סינטטי 2|46|,179105|מגרש סינטטי 3|47|,179120|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
-
23:30
מגרש סינטטי 1
179075|מגרש סינטטי 1|45|
26
חמישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
179076|מגרש סינטטי 1|45|,179091|מגרש סינטטי 2|46|,179106|מגרש סינטטי 3|47|,179121|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
179077|מגרש סינטטי 1|45|,179092|מגרש סינטטי 2|46|,179107|מגרש סינטטי 3|47|,179122|מגרש סינטטי 4|48|
27
שישי
17:00
₪490
מגרשי שישיות
179078|מגרש סינטטי 1|45|,179093|מגרש סינטטי 2|46|,179108|מגרש סינטטי 3|47|,179123|מגרש סינטטי 4|48|
19:00
₪490
מגרשי שישיות
179079|מגרש סינטטי 1|45|,179094|מגרש סינטטי 2|46|,179109|מגרש סינטטי 3|47|,179124|מגרש סינטטי 4|48|
28
שבת
15:30
₪490
מגרשי שישיות
179080|מגרש סינטטי 1|45|,179095|מגרש סינטטי 2|46|,179110|מגרש סינטטי 3|47|,179125|מגרש סינטטי 4|48|
19:30
₪490
מגרשי שישיות
179081|מגרש סינטטי 1|45|,179096|מגרש סינטטי 2|46|,179111|מגרש סינטטי 3|47|,179126|מגרש סינטטי 4|48|
21:30
₪490
מגרשי שישיות
179082|מגרש סינטטי 1|45|,179097|מגרש סינטטי 2|46|,179112|מגרש סינטטי 3|47|,179127|מגרש סינטטי 4|48|
ספטמבראוקטובר
29
ראשון
ערב ראש השנה
20:30
₪490
מגרשי שישיות
179454|מגרש סינטטי 1|45|,179469|מגרש סינטטי 2|46|,179484|מגרש סינטטי 3|47|,179499|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
179455|מגרש סינטטי 1|45|,179470|מגרש סינטטי 2|46|,179485|מגרש סינטטי 3|47|,179500|מגרש סינטטי 4|48|
30
שני
ראש השנה
20:30
₪490
מגרשי שישיות
179456|מגרש סינטטי 1|45|,179471|מגרש סינטטי 2|46|,179486|מגרש סינטטי 3|47|,179501|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
179457|מגרש סינטטי 1|45|,179472|מגרש סינטטי 2|46|,179487|מגרש סינטטי 3|47|,179502|מגרש סינטטי 4|48|
1
שלישי
ראש השנה 2
20:30
₪490
מגרשי שישיות
179458|מגרש סינטטי 1|45|,179473|מגרש סינטטי 2|46|,179488|מגרש סינטטי 3|47|,179503|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
179459|מגרש סינטטי 1|45|,179474|מגרש סינטטי 2|46|,179489|מגרש סינטטי 3|47|,179504|מגרש סינטטי 4|48|
2
רביעי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
179460|מגרש סינטטי 1|45|,179475|מגרש סינטטי 2|46|,179490|מגרש סינטטי 3|47|,179505|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
179461|מגרש סינטטי 1|45|,179476|מגרש סינטטי 2|46|,179491|מגרש סינטטי 3|47|,179506|מגרש סינטטי 4|48|
3
חמישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
179462|מגרש סינטטי 1|45|,179477|מגרש סינטטי 2|46|,179492|מגרש סינטטי 3|47|,179507|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
179463|מגרש סינטטי 1|45|,179478|מגרש סינטטי 2|46|,179493|מגרש סינטטי 3|47|,179508|מגרש סינטטי 4|48|
4
שישי
17:00
₪490
מגרשי שישיות
179464|מגרש סינטטי 1|45|,179479|מגרש סינטטי 2|46|,179494|מגרש סינטטי 3|47|,179509|מגרש סינטטי 4|48|
19:00
₪490
מגרשי שישיות
179465|מגרש סינטטי 1|45|,179480|מגרש סינטטי 2|46|,179495|מגרש סינטטי 3|47|,179510|מגרש סינטטי 4|48|
5
שבת
15:30
₪490
מגרשי שישיות
179466|מגרש סינטטי 1|45|,179481|מגרש סינטטי 2|46|,179496|מגרש סינטטי 3|47|,179511|מגרש סינטטי 4|48|
19:30
₪490
מגרשי שישיות
179467|מגרש סינטטי 1|45|,179482|מגרש סינטטי 2|46|,179497|מגרש סינטטי 3|47|,179512|מגרש סינטטי 4|48|
21:30
₪490
מגרשי שישיות
179468|מגרש סינטטי 1|45|,179483|מגרש סינטטי 2|46|,179498|מגרש סינטטי 3|47|,179513|מגרש סינטטי 4|48|
אוקטובר
6
ראשון
20:00
₪490
מגרשי שישיות
180176|מגרש סינטטי 1|45|,180178|מגרש סינטטי 2|46|,180180|מגרש סינטטי 3|47|,180182|מגרש סינטטי 4|48|
20:30
₪490
מגרשי שישיות
179943|מגרש סינטטי 1|45|,179958|מגרש סינטטי 2|46|,179973|מגרש סינטטי 3|47|,179988|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
179944|מגרש סינטטי 1|45|,179959|מגרש סינטטי 2|46|,179974|מגרש סינטטי 3|47|,179989|מגרש סינטטי 4|48|
7
שני
20:30
₪490
מגרשי שישיות
179945|מגרש סינטטי 1|45|,179960|מגרש סינטטי 2|46|,179975|מגרש סינטטי 3|47|,179990|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
179946|מגרש סינטטי 1|45|,179961|מגרש סינטטי 2|46|,179976|מגרש סינטטי 3|47|,179991|מגרש סינטטי 4|48|
8
שלישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
179947|מגרש סינטטי 1|45|,179962|מגרש סינטטי 2|46|,179977|מגרש סינטטי 3|47|,179992|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
179948|מגרש סינטטי 1|45|,179963|מגרש סינטטי 2|46|,179978|מגרש סינטטי 3|47|,179993|מגרש סינטטי 4|48|
9
רביעי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
179949|מגרש סינטטי 1|45|,179964|מגרש סינטטי 2|46|,179979|מגרש סינטטי 3|47|,179994|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
179950|מגרש סינטטי 1|45|,179965|מגרש סינטטי 2|46|,179980|מגרש סינטטי 3|47|,179995|מגרש סינטטי 4|48|
10
חמישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
179951|מגרש סינטטי 1|45|,179966|מגרש סינטטי 2|46|,179981|מגרש סינטטי 3|47|,179996|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
179952|מגרש סינטטי 1|45|,179967|מגרש סינטטי 2|46|,179982|מגרש סינטטי 3|47|,179997|מגרש סינטטי 4|48|
11
שישי
17:00
₪490
מגרשי שישיות
179953|מגרש סינטטי 1|45|,179968|מגרש סינטטי 2|46|,179983|מגרש סינטטי 3|47|,179998|מגרש סינטטי 4|48|
19:00
₪490
מגרשי שישיות
179954|מגרש סינטטי 1|45|,179969|מגרש סינטטי 2|46|,179984|מגרש סינטטי 3|47|,179999|מגרש סינטטי 4|48|
12
שבת
15:30
₪490
מגרשי שישיות
179955|מגרש סינטטי 1|45|,179970|מגרש סינטטי 2|46|,179985|מגרש סינטטי 3|47|,180000|מגרש סינטטי 4|48|
19:30
₪490
מגרשי שישיות
179956|מגרש סינטטי 1|45|,179971|מגרש סינטטי 2|46|,179986|מגרש סינטטי 3|47|,180001|מגרש סינטטי 4|48|
21:30
₪490
מגרשי שישיות
179957|מגרש סינטטי 1|45|,179972|מגרש סינטטי 2|46|,179987|מגרש סינטטי 3|47|,180002|מגרש סינטטי 4|48|
אוקטובר
13
ראשון
ערב סוכות
14
שני
סוכות
15
שלישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
180183|מגרש סינטטי 1|45|,180184|מגרש סינטטי 2|46|,180185|מגרש סינטטי 3|47|,180186|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
180187|מגרש סינטטי 1|45|,180188|מגרש סינטטי 2|46|,180189|מגרש סינטטי 3|47|,180190|מגרש סינטטי 4|48|
16
רביעי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
180191|מגרש סינטטי 1|45|,180192|מגרש סינטטי 2|46|,180193|מגרש סינטטי 3|47|,180194|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
180195|מגרש סינטטי 1|45|,180196|מגרש סינטטי 2|46|,180197|מגרש סינטטי 3|47|,180198|מגרש סינטטי 4|48|
17
חמישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
180199|מגרש סינטטי 1|45|,180200|מגרש סינטטי 2|46|,180201|מגרש סינטטי 3|47|,180202|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
180203|מגרש סינטטי 1|45|,180204|מגרש סינטטי 2|46|,180205|מגרש סינטטי 3|47|,180206|מגרש סינטטי 4|48|
18
שישי
19
שבת
אוקטובר
20
ראשון
ערב שמחת תורה
21
שני
22
שלישי
23
רביעי
24
חמישי
25
שישי
26
שבת
5

מחירים ותנאים

יחידה סוג

מחיר ₪490.00, תשלום מראש, ללא אפשרות ביטולהזמנת יחידה קבועה סוג

פרטים ומיקום

מפעיל מכבי תל אביב   0543054662
כתובת דרך בן צבי 106 - קרית שלום תל אביב
Google   Waze
מגרש סינטטי חדש
מגרשי שישיות (4)
מתאים לשישיות
משטח דשא סינטטי
תאורה ✓
Close

הזמנת יחידות

Close

יחידה זו כבר נוספה לסל. על-מנת להסיר מהסל נא ללחוץ על הסרה.

יחידה זו סגורה לרישום

Close

יחידה זאת רשומה על שמך - לפרטים נא לעבור להזמנות שלי

ההזמנות שלי
Close

הגבלת יחידות למשתמש

Close

הכרטיסיה תאפשר לך להזמין יחידות מסוג זה. הכרטיסיה תקפה למתחם זה בלבד

Close

ניקוב כרטיסיה

יחידה סוג 

היחידה תוקצה לטובתך ותופחת מסך היחידות שנותרו בכרטיסיה

Close

הזמנת יחידה קבועה

1
Close

נא להיכנס לחשבונך או להירשם ליצירת חשבון חדש

כניסה רישום he-IL 13 מגרש אימונים קרית שלום 0 0 21 0 0 19:00 1 kshalom 0
2
ספטמבר 2019
15
ראשון
16
שני
17
שלישי
18
רביעי
19
חמישי
20
שישי
21
שבת
15:30
₪490
מגרשי שישיות
178464|מגרש סינטטי 1|45|,178479|מגרש סינטטי 2|46|,178494|מגרש סינטטי 3|47|,178509|מגרש סינטטי 4|48|
19:30
₪490
מגרשי שישיות
178465|מגרש סינטטי 1|45|,178480|מגרש סינטטי 2|46|,178495|מגרש סינטטי 3|47|,178510|מגרש סינטטי 4|48|
21:30
₪490
מגרשי שישיות
178466|מגרש סינטטי 1|45|,178481|מגרש סינטטי 2|46|,178496|מגרש סינטטי 3|47|,178511|מגרש סינטטי 4|48|
ספטמבר
22
ראשון
20:00
₪490
מגרשי שישיות
180175|מגרש סינטטי 1|45|,180177|מגרש סינטטי 2|46|,180179|מגרש סינטטי 3|47|,180181|מגרש סינטטי 4|48|
20:30
₪490
מגרש סינטטי 4
179113|מגרש סינטטי 4|48|
20:30
-
22:00
מגרשי שישיות
179068|מגרש סינטטי 1|45|,179083|מגרש סינטטי 2|46|,179098|מגרש סינטטי 3|47|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
179069|מגרש סינטטי 1|45|,179084|מגרש סינטטי 2|46|,179099|מגרש סינטטי 3|47|,179114|מגרש סינטטי 4|48|
23
שני
20:30
₪490
מגרש סינטטי 4
179115|מגרש סינטטי 4|48|
20:30
-
22:00
מגרשי שישיות
179070|מגרש סינטטי 1|45|,179085|מגרש סינטטי 2|46|,179100|מגרש סינטטי 3|47|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
179071|מגרש סינטטי 1|45|,179086|מגרש סינטטי 2|46|,179101|מגרש סינטטי 3|47|,179116|מגרש סינטטי 4|48|
24
שלישי
20:30
-
22:00
מגרשי שישיות
179072|מגרש סינטטי 1|45|,179087|מגרש סינטטי 2|46|,179102|מגרש סינטטי 3|47|,179117|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
179073|מגרש סינטטי 1|45|,179088|מגרש סינטטי 2|46|,179103|מגרש סינטטי 3|47|,179118|מגרש סינטטי 4|48|
25
רביעי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
179089|מגרש סינטטי 2|46|,179104|מגרש סינטטי 3|47|,179119|מגרש סינטטי 4|48|
20:30
-
22:00
מגרש סינטטי 1
179074|מגרש סינטטי 1|45|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
179090|מגרש סינטטי 2|46|,179105|מגרש סינטטי 3|47|,179120|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
-
23:30
מגרש סינטטי 1
179075|מגרש סינטטי 1|45|
26
חמישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
179076|מגרש סינטטי 1|45|,179091|מגרש סינטטי 2|46|,179106|מגרש סינטטי 3|47|,179121|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
179077|מגרש סינטטי 1|45|,179092|מגרש סינטטי 2|46|,179107|מגרש סינטטי 3|47|,179122|מגרש סינטטי 4|48|
27
שישי
17:00
₪490
מגרשי שישיות
179078|מגרש סינטטי 1|45|,179093|מגרש סינטטי 2|46|,179108|מגרש סינטטי 3|47|,179123|מגרש סינטטי 4|48|
19:00
₪490
מגרשי שישיות
179079|מגרש סינטטי 1|45|,179094|מגרש סינטטי 2|46|,179109|מגרש סינטטי 3|47|,179124|מגרש סינטטי 4|48|
28
שבת
15:30
₪490
מגרשי שישיות
179080|מגרש סינטטי 1|45|,179095|מגרש סינטטי 2|46|,179110|מגרש סינטטי 3|47|,179125|מגרש סינטטי 4|48|
19:30
₪490
מגרשי שישיות
179081|מגרש סינטטי 1|45|,179096|מגרש סינטטי 2|46|,179111|מגרש סינטטי 3|47|,179126|מגרש סינטטי 4|48|
21:30
₪490
מגרשי שישיות
179082|מגרש סינטטי 1|45|,179097|מגרש סינטטי 2|46|,179112|מגרש סינטטי 3|47|,179127|מגרש סינטטי 4|48|
ספטמבראוקטובר
29
ראשון
ערב ראש השנה
20:30
₪490
מגרשי שישיות
179454|מגרש סינטטי 1|45|,179469|מגרש סינטטי 2|46|,179484|מגרש סינטטי 3|47|,179499|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
179455|מגרש סינטטי 1|45|,179470|מגרש סינטטי 2|46|,179485|מגרש סינטטי 3|47|,179500|מגרש סינטטי 4|48|
30
שני
ראש השנה
20:30
₪490
מגרשי שישיות
179456|מגרש סינטטי 1|45|,179471|מגרש סינטטי 2|46|,179486|מגרש סינטטי 3|47|,179501|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
179457|מגרש סינטטי 1|45|,179472|מגרש סינטטי 2|46|,179487|מגרש סינטטי 3|47|,179502|מגרש סינטטי 4|48|
1
שלישי
ראש השנה 2
20:30
₪490
מגרשי שישיות
179458|מגרש סינטטי 1|45|,179473|מגרש סינטטי 2|46|,179488|מגרש סינטטי 3|47|,179503|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
179459|מגרש סינטטי 1|45|,179474|מגרש סינטטי 2|46|,179489|מגרש סינטטי 3|47|,179504|מגרש סינטטי 4|48|
2
רביעי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
179460|מגרש סינטטי 1|45|,179475|מגרש סינטטי 2|46|,179490|מגרש סינטטי 3|47|,179505|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
179461|מגרש סינטטי 1|45|,179476|מגרש סינטטי 2|46|,179491|מגרש סינטטי 3|47|,179506|מגרש סינטטי 4|48|
3
חמישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
179462|מגרש סינטטי 1|45|,179477|מגרש סינטטי 2|46|,179492|מגרש סינטטי 3|47|,179507|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
179463|מגרש סינטטי 1|45|,179478|מגרש סינטטי 2|46|,179493|מגרש סינטטי 3|47|,179508|מגרש סינטטי 4|48|
4
שישי
17:00
₪490
מגרשי שישיות
179464|מגרש סינטטי 1|45|,179479|מגרש סינטטי 2|46|,179494|מגרש סינטטי 3|47|,179509|מגרש סינטטי 4|48|
19:00
₪490
מגרשי שישיות
179465|מגרש סינטטי 1|45|,179480|מגרש סינטטי 2|46|,179495|מגרש סינטטי 3|47|,179510|מגרש סינטטי 4|48|
5
שבת
15:30
₪490
מגרשי שישיות
179466|מגרש סינטטי 1|45|,179481|מגרש סינטטי 2|46|,179496|מגרש סינטטי 3|47|,179511|מגרש סינטטי 4|48|
19:30
₪490
מגרשי שישיות
179467|מגרש סינטטי 1|45|,179482|מגרש סינטטי 2|46|,179497|מגרש סינטטי 3|47|,179512|מגרש סינטטי 4|48|
21:30
₪490
מגרשי שישיות
179468|מגרש סינטטי 1|45|,179483|מגרש סינטטי 2|46|,179498|מגרש סינטטי 3|47|,179513|מגרש סינטטי 4|48|
אוקטובר
6
ראשון
20:00
₪490
מגרשי שישיות
180176|מגרש סינטטי 1|45|,180178|מגרש סינטטי 2|46|,180180|מגרש סינטטי 3|47|,180182|מגרש סינטטי 4|48|
20:30
₪490
מגרשי שישיות
179943|מגרש סינטטי 1|45|,179958|מגרש סינטטי 2|46|,179973|מגרש סינטטי 3|47|,179988|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
179944|מגרש סינטטי 1|45|,179959|מגרש סינטטי 2|46|,179974|מגרש סינטטי 3|47|,179989|מגרש סינטטי 4|48|
7
שני
20:30
₪490
מגרשי שישיות
179945|מגרש סינטטי 1|45|,179960|מגרש סינטטי 2|46|,179975|מגרש סינטטי 3|47|,179990|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
179946|מגרש סינטטי 1|45|,179961|מגרש סינטטי 2|46|,179976|מגרש סינטטי 3|47|,179991|מגרש סינטטי 4|48|
8
שלישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
179947|מגרש סינטטי 1|45|,179962|מגרש סינטטי 2|46|,179977|מגרש סינטטי 3|47|,179992|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
179948|מגרש סינטטי 1|45|,179963|מגרש סינטטי 2|46|,179978|מגרש סינטטי 3|47|,179993|מגרש סינטטי 4|48|
9
רביעי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
179949|מגרש סינטטי 1|45|,179964|מגרש סינטטי 2|46|,179979|מגרש סינטטי 3|47|,179994|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
179950|מגרש סינטטי 1|45|,179965|מגרש סינטטי 2|46|,179980|מגרש סינטטי 3|47|,179995|מגרש סינטטי 4|48|
10
חמישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
179951|מגרש סינטטי 1|45|,179966|מגרש סינטטי 2|46|,179981|מגרש סינטטי 3|47|,179996|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
179952|מגרש סינטטי 1|45|,179967|מגרש סינטטי 2|46|,179982|מגרש סינטטי 3|47|,179997|מגרש סינטטי 4|48|
11
שישי
17:00
₪490
מגרשי שישיות
179953|מגרש סינטטי 1|45|,179968|מגרש סינטטי 2|46|,179983|מגרש סינטטי 3|47|,179998|מגרש סינטטי 4|48|
19:00
₪490
מגרשי שישיות
179954|מגרש סינטטי 1|45|,179969|מגרש סינטטי 2|46|,179984|מגרש סינטטי 3|47|,179999|מגרש סינטטי 4|48|
12
שבת
15:30
₪490
מגרשי שישיות
179955|מגרש סינטטי 1|45|,179970|מגרש סינטטי 2|46|,179985|מגרש סינטטי 3|47|,180000|מגרש סינטטי 4|48|
19:30
₪490
מגרשי שישיות
179956|מגרש סינטטי 1|45|,179971|מגרש סינטטי 2|46|,179986|מגרש סינטטי 3|47|,180001|מגרש סינטטי 4|48|
21:30
₪490
מגרשי שישיות
179957|מגרש סינטטי 1|45|,179972|מגרש סינטטי 2|46|,179987|מגרש סינטטי 3|47|,180002|מגרש סינטטי 4|48|
אוקטובר
13
ראשון
ערב סוכות
14
שני
סוכות
15
שלישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
180183|מגרש סינטטי 1|45|,180184|מגרש סינטטי 2|46|,180185|מגרש סינטטי 3|47|,180186|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
180187|מגרש סינטטי 1|45|,180188|מגרש סינטטי 2|46|,180189|מגרש סינטטי 3|47|,180190|מגרש סינטטי 4|48|
16
רביעי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
180191|מגרש סינטטי 1|45|,180192|מגרש סינטטי 2|46|,180193|מגרש סינטטי 3|47|,180194|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
180195|מגרש סינטטי 1|45|,180196|מגרש סינטטי 2|46|,180197|מגרש סינטטי 3|47|,180198|מגרש סינטטי 4|48|
17
חמישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
180199|מגרש סינטטי 1|45|,180200|מגרש סינטטי 2|46|,180201|מגרש סינטטי 3|47|,180202|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
180203|מגרש סינטטי 1|45|,180204|מגרש סינטטי 2|46|,180205|מגרש סינטטי 3|47|,180206|מגרש סינטטי 4|48|
18
שישי
19
שבת
אוקטובר
20
ראשון
ערב שמחת תורה
21
שני
22
שלישי
23
רביעי
24
חמישי
25
שישי
26
שבת
5
0
כל הזכויות שמורות © פוטבול אונליין בע"מ.