מגרש טניס קדרון

מגרש טניס
יוני 2019
23
ראשון
24
שני
25
שלישי
26
רביעי
10:00
הזמנה מראש
מגרש טניס
171085
11:30
הזמנה מראש
מגרש טניס
171086
13:00
הזמנה מראש
מגרש טניס
171087
14:30
הזמנה מראש
מגרש טניס
171088
16:00
-
20:30
מגרש טניס
171089
20:30
הזמנה מראש
מגרש טניס
171090
27
חמישי
07:00
הזמנה מראש
מגרש טניס
171091
08:30
הזמנה מראש
מגרש טניס
171092
10:00
הזמנה מראש
מגרש טניס
171093
11:30
הזמנה מראש
מגרש טניס
171094
13:00
הזמנה מראש
מגרש טניס
171095
14:30
הזמנה מראש
מגרש טניס
171096
16:00
-
20:30
מגרש טניס
171097
20:30
הזמנה מראש
מגרש טניס
171098
28
שישי
07:00
הזמנה מראש
מגרש טניס
171099
08:30
הזמנה מראש
מגרש טניס
171100
10:00
הזמנה מראש
מגרש טניס
171101
11:30
הזמנה מראש
מגרש טניס
171102
13:00
הזמנה מראש
מגרש טניס
171103
14:30
הזמנה מראש
מגרש טניס
171104
16:00
הזמנה מראש
מגרש טניס
171105
17:30
הזמנה מראש
מגרש טניס
171106
19:00
הזמנה מראש
מגרש טניס
171107
20:30
הזמנה מראש
מגרש טניס
171108
29
שבת
07:00
הזמנה מראש
מגרש טניס
171109
08:30
הזמנה מראש
מגרש טניס
171110
10:00
הזמנה מראש
מגרש טניס
171111
11:30