מגרש אימונים קרית שלום תל אביב

לו"ז
פברואר - מרץ 2020
23
ראשון
24
שני
20:30
₪490
מגרשי שישיות
190164|מגרש סינטטי 1|45|,190209|מגרש סינטטי 2|46|,190254|מגרש סינטטי 3|47|,190299|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
190167|מגרש סינטטי 1|45|,190212|מגרש סינטטי 2|46|,190257|מגרש סינטטי 3|47|,190302|מגרש סינטטי 4|48|
25
שלישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
190170|מגרש סינטטי 1|45|,190215|מגרש סינטטי 2|46|,190260|מגרש סינטטי 3|47|,190305|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
190173|מגרש סינטטי 1|45|,190218|מגרש סינטטי 2|46|,190263|מגרש סינטטי 3|47|,190308|מגרש סינטטי 4|48|
26
רביעי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
190176|מגרש סינטטי 1|45|,190221|מגרש סינטטי 2|46|,190266|מגרש סינטטי 3|47|,190311|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
190179|מגרש סינטטי 1|45|,190224|מגרש סינטטי 2|46|,190269|מגרש סינטטי 3|47|,190314|מגרש סינטטי 4|48|
27
חמישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
190182|מגרש סינטטי 1|45|,190227|מגרש סינטטי 2|46|,190272|מגרש סינטטי 3|47|,190317|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
190185|מגרש סינטטי 1|45|,190230|מגרש סינטטי 2|46|,190275|מגרש סינטטי 3|47|,190320|מגרש סינטטי 4|48|
28
שישי
17:00
₪490
מגרשי שישיות
190188|מגרש סינטטי 1|45|,190233|מגרש סינטטי 2|46|,190278|מגרש סינטטי 3|47|,190323|מגרש סינטטי 4|48|
19:00
₪490
מגרשי שישיות
190191|מגרש סינטטי 1|45|,190236|מגרש סינטטי 2|46|,190281|מגרש סינטטי 3|47|,190326|מגרש סינטטי 4|48|
29
שבת
15:30
₪490
מגרשי שישיות
190194|מגרש סינטטי 1|45|,190239|מגרש סינטטי 2|46|,190284|מגרש סינטטי 3|47|,190329|מגרש סינטטי 4|48|
19:30
₪490
מגרשי שישיות
190197|מגרש סינטטי 1|45|,190242|מגרש סינטטי 2|46|,190287|מגרש סינטטי 3|47|,190332|מגרש סינטטי 4|48|
21:30
₪490
מגרשי שישיות
190200|מגרש סינטטי 1|45|,190245|מגרש סינטטי 2|46|,190290|מגרש סינטטי 3|47|,190335|מגרש סינטטי 4|48|
מרץ
1
ראשון
20:30
₪490
מגרשי שישיות
190159|מגרש סינטטי 1|45|,190204|מגרש סינטטי 2|46|,190249|מגרש סינטטי 3|47|,190294|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
190162|מגרש סינטטי 1|45|,190207|מגרש סינטטי 2|46|,190252|מגרש סינטטי 3|47|,190297|מגרש סינטטי 4|48|
2
שני
20:30
₪490
מגרשי שישיות
190165|מגרש סינטטי 1|45|,190210|מגרש סינטטי 2|46|,190255|מגרש סינטטי 3|47|,190300|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
190168|מגרש סינטטי 1|45|,190213|מגרש סינטטי 2|46|,190258|מגרש סינטטי 3|47|,190303|מגרש סינטטי 4|48|
3
שלישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
190171|מגרש סינטטי 1|45|,190216|מגרש סינטטי 2|46|,190261|מגרש סינטטי 3|47|,190306|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
190174|מגרש סינטטי 1|45|,190219|מגרש סינטטי 2|46|,190264|מגרש סינטטי 3|47|,190309|מגרש סינטטי 4|48|
4
רביעי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
190177|מגרש סינטטי 1|45|,190222|מגרש סינטטי 2|46|,190267|מגרש סינטטי 3|47|,190312|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
190180|מגרש סינטטי 1|45|,190225|מגרש סינטטי 2|46|,190270|מגרש סינטטי 3|47|,190315|מגרש סינטטי 4|48|
5
חמישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
190183|מגרש סינטטי 1|45|,190228|מגרש סינטטי 2|46|,190273|מגרש סינטטי 3|47|,190318|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
190186|מגרש סינטטי 1|45|,190231|מגרש סינטטי 2|46|,190276|מגרש סינטטי 3|47|,190321|מגרש סינטטי 4|48|
6
שישי
17:00
₪490
מגרשי שישיות
190189|מגרש סינטטי 1|45|,190234|מגרש סינטטי 2|46|,190279|מגרש סינטטי 3|47|,190324|מגרש סינטטי 4|48|
19:00
₪490
מגרשי שישיות
190192|מגרש סינטטי 1|45|,190237|מגרש סינטטי 2|46|,190282|מגרש סינטטי 3|47|,190327|מגרש סינטטי 4|48|
7
שבת
15:30
₪490
מגרשי שישיות
190195|מגרש סינטטי 1|45|,190240|מגרש סינטטי 2|46|,190285|מגרש סינטטי 3|47|,190330|מגרש סינטטי 4|48|
19:30
₪490
מגרשי שישיות
190198|מגרש סינטטי 1|45|,190243|מגרש סינטטי 2|46|,190288|מגרש סינטטי 3|47|,190333|מגרש סינטטי 4|48|
21:30
₪490
מגרשי שישיות
190201|מגרש סינטטי 1|45|,190246|מגרש סינטטי 2|46|,190291|מגרש סינטטי 3|47|,190336|מגרש סינטטי 4|48|
מרץ
8
ראשון
20:30
₪490
מגרשי שישיות
190160|מגרש סינטטי 1|45|,190205|מגרש סינטטי 2|46|,190250|מגרש סינטטי 3|47|,190295|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
190163|מגרש סינטטי 1|45|,190208|מגרש סינטטי 2|46|,190253|מגרש סינטטי 3|47|,190298|מגרש סינטטי 4|48|
9
שני
20:30
₪490
מגרשי שישיות
190166|מגרש סינטטי 1|45|,190211|מגרש סינטטי 2|46|,190256|מגרש סינטטי 3|47|,190301|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
190169|מגרש סינטטי 1|45|,190214|מגרש סינטטי 2|46|,190259|מגרש סינטטי 3|47|,190304|מגרש סינטטי 4|48|
10
שלישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
190172|מגרש סינטטי 1|45|,190217|מגרש סינטטי 2|46|,190262|מגרש סינטטי 3|47|,190307|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
190175|מגרש סינטטי 1|45|,190220|מגרש סינטטי 2|46|,190265|מגרש סינטטי 3|47|,190310|מגרש סינטטי 4|48|
11
רביעי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
190178|מגרש סינטטי 1|45|,190223|מגרש סינטטי 2|46|,190268|מגרש סינטטי 3|47|,190313|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
190181|מגרש סינטטי 1|45|,190226|מגרש סינטטי 2|46|,190271|מגרש סינטטי 3|47|,190316|מגרש סינטטי 4|48|
12
חמישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
190184|מגרש סינטטי 1|45|,190229|מגרש סינטטי 2|46|,190274|מגרש סינטטי 3|47|,190319|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
190187|מגרש סינטטי 1|45|,190232|מגרש סינטטי 2|46|,190277|מגרש סינטטי 3|47|,190322|מגרש סינטטי 4|48|
13
שישי
17:00
₪490
מגרשי שישיות
190190|מגרש סינטטי 1|45|,190235|מגרש סינטטי 2|46|,190280|מגרש סינטטי 3|47|,190325|מגרש סינטטי 4|48|
19:00
₪490
מגרשי שישיות
190193|מגרש סינטטי 1|45|,190238|מגרש סינטטי 2|46|,190283|מגרש סינטטי 3|47|,190328|מגרש סינטטי 4|48|
14
שבת
15:30
₪490
מגרשי שישיות
190196|מגרש סינטטי 1|45|,190241|מגרש סינטטי 2|46|,190286|מגרש סינטטי 3|47|,190331|מגרש סינטטי 4|48|
19:30
₪490
מגרשי שישיות
190199|מגרש סינטטי 1|45|,190244|מגרש סינטטי 2|46|,190289|מגרש סינטטי 3|47|,190334|מגרש סינטטי 4|48|
21:30
₪490
מגרשי שישיות
190202|מגרש סינטטי 1|45|,190247|מגרש סינטטי 2|46|,190292|מגרש סינטטי 3|47|,190337|מגרש סינטטי 4|48|
מרץ
15
ראשון
20:30
₪490
מגרשי שישיות
191712|מגרש סינטטי 1|45|,191757|מגרש סינטטי 2|46|,191802|מגרש סינטטי 3|47|,191847|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
191715|מגרש סינטטי 1|45|,191760|מגרש סינטטי 2|46|,191805|מגרש סינטטי 3|47|,191850|מגרש סינטטי 4|48|
16
שני
20:30
₪490
מגרשי שישיות
191718|מגרש סינטטי 1|45|,191763|מגרש סינטטי 2|46|,191808|מגרש סינטטי 3|47|,191853|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
191721|מגרש סינטטי 1|45|,191766|מגרש סינטטי 2|46|,191811|מגרש סינטטי 3|47|,191856|מגרש סינטטי 4|48|
17
שלישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
191724|מגרש סינטטי 1|45|,191769|מגרש סינטטי 2|46|,191814|מגרש סינטטי 3|47|,191859|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
191727|מגרש סינטטי 1|45|,191772|מגרש סינטטי 2|46|,191817|מגרש סינטטי 3|47|,191862|מגרש סינטטי 4|48|
18
רביעי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
191730|מגרש סינטטי 1|45|,191775|מגרש סינטטי 2|46|,191820|מגרש סינטטי 3|47|,191865|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
191733|מגרש סינטטי 1|45|,191778|מגרש סינטטי 2|46|,191823|מגרש סינטטי 3|47|,191868|מגרש סינטטי 4|48|
19
חמישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
191736|מגרש סינטטי 1|45|,191781|מגרש סינטטי 2|46|,191826|מגרש סינטטי 3|47|,191871|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
191739|מגרש סינטטי 1|45|,191784|מגרש סינטטי 2|46|,191829|מגרש סינטטי 3|47|,191874|מגרש סינטטי 4|48|
20
שישי
17:00
₪490
מגרשי שישיות
191742|מגרש סינטטי 1|45|,191787|מגרש סינטטי 2|46|,191832|מגרש סינטטי 3|47|,191877|מגרש סינטטי 4|48|
19:00
₪490
מגרשי שישיות
191745|מגרש סינטטי 1|45|,191790|מגרש סינטטי 2|46|,191835|מגרש סינטטי 3|47|,191880|מגרש סינטטי 4|48|
21
שבת
15:30
₪490
מגרשי שישיות
191748|מגרש סינטטי 1|45|,191793|מגרש סינטטי 2|46|,191838|מגרש סינטטי 3|47|,191883|מגרש סינטטי 4|48|
19:30
₪490
מגרשי שישיות
191751|מגרש סינטטי 1|45|,191796|מגרש סינטטי 2|46|,191841|מגרש סינטטי 3|47|,191886|מגרש סינטטי 4|48|
21:30
₪490
מגרשי שישיות
191754|מגרש סינטטי 1|45|,191799|מגרש סינטטי 2|46|,191844|מגרש סינטטי 3|47|,191889|מגרש סינטטי 4|48|
מרץ
22
ראשון
20:30
₪490
מגרשי שישיות
191713|מגרש סינטטי 1|45|,191758|מגרש סינטטי 2|46|,191803|מגרש סינטטי 3|47|,191848|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
191716|מגרש סינטטי 1|45|,191761|מגרש סינטטי 2|46|,191806|מגרש סינטטי 3|47|,191851|מגרש סינטטי 4|48|
23
שני
20:30
₪490
מגרשי שישיות
191719|מגרש סינטטי 1|45|,191764|מגרש סינטטי 2|46|,191809|מגרש סינטטי 3|47|,191854|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
191722|מגרש סינטטי 1|45|,191767|מגרש סינטטי 2|46|,191812|מגרש סינטטי 3|47|,191857|מגרש סינטטי 4|48|
24
שלישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
191725|מגרש סינטטי 1|45|,191770|מגרש סינטטי 2|46|,191815|מגרש סינטטי 3|47|,191860|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
191728|מגרש סינטטי 1|45|,191773|מגרש סינטטי 2|46|,191818|מגרש סינטטי 3|47|,191863|מגרש סינטטי 4|48|
25
רביעי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
191731|מגרש סינטטי 1|45|,191776|מגרש סינטטי 2|46|,191821|מגרש סינטטי 3|47|,191866|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
191734|מגרש סינטטי 1|45|,191779|מגרש סינטטי 2|46|,191824|מגרש סינטטי 3|47|,191869|מגרש סינטטי 4|48|
26
חמישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
191737|מגרש סינטטי 1|45|,191782|מגרש סינטטי 2|46|,191827|מגרש סינטטי 3|47|,191872|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
191740|מגרש סינטטי 1|45|,191785|מגרש סינטטי 2|46|,191830|מגרש סינטטי 3|47|,191875|מגרש סינטטי 4|48|
27
שישי
17:00
₪490
מגרשי שישיות
191743|מגרש סינטטי 1|45|,191788|מגרש סינטטי 2|46|,191833|מגרש סינטטי 3|47|,191878|מגרש סינטטי 4|48|
19:00
₪490
מגרשי שישיות
191746|מגרש סינטטי 1|45|,191791|מגרש סינטטי 2|46|,191836|מגרש סינטטי 3|47|,191881|מגרש סינטטי 4|48|
28
שבת
15:30
₪490
מגרשי שישיות
191749|מגרש סינטטי 1|45|,191794|מגרש סינטטי 2|46|,191839|מגרש סינטטי 3|47|,191884|מגרש סינטטי 4|48|
19:30
₪490
מגרשי שישיות
191752|מגרש סינטטי 1|45|,191797|מגרש סינטטי 2|46|,191842|מגרש סינטטי 3|47|,191887|מגרש סינטטי 4|48|
21:30
₪490
מגרשי שישיות
191755|מגרש סינטטי 1|45|,191800|מגרש סינטטי 2|46|,191845|מגרש סינטטי 3|47|,191890|מגרש סינטטי 4|48|
4

מחירים ותנאים

יחידה סוג

מחיר ₪490.00, תשלום מראש, ללא אפשרות ביטולהזמנת יחידה קבועה סוג

פרטים ומיקום

מפעיל מכבי תל אביב   0543054662
כתובת דרך בן צבי 106 - קרית שלום תל אביב
Google   Waze
מגרש סינטטי חדש
מגרשי שישיות (4)
מתאים לשישיות
משטח דשא סינטטי
תאורה ✓
Close

הזמנת יחידות

Close

יחידה זו כבר נוספה לסל. על-מנת להסיר מהסל נא ללחוץ על הסרה.

יחידה זו סגורה לרישום

Close

יחידה זאת רשומה על שמך - לפרטים נא לעבור להזמנות שלי

ההזמנות שלי
Close

הגבלת יחידות למשתמש

Close

הכרטיסיה תאפשר לך להזמין יחידות מסוג זה. הכרטיסיה תקפה למתחם זה בלבד

Close

ניקוב כרטיסיה

יחידה סוג 

היחידה תוקצה לטובתך ותופחת מסך היחידות שנותרו בכרטיסיה

Close

הזמנת יחידה קבועה

1
Close

נא להיכנס לחשבונך או להירשם ליצירת חשבון חדש

כניסה רישום he-IL 13 מגרש אימונים קרית שלום 0 0 21 0 0 0 1 kshalom 0
2
פברואר - מרץ 2020
23
ראשון
24
שני
20:30
₪490
מגרשי שישיות
190164|מגרש סינטטי 1|45|,190209|מגרש סינטטי 2|46|,190254|מגרש סינטטי 3|47|,190299|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
190167|מגרש סינטטי 1|45|,190212|מגרש סינטטי 2|46|,190257|מגרש סינטטי 3|47|,190302|מגרש סינטטי 4|48|
25
שלישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
190170|מגרש סינטטי 1|45|,190215|מגרש סינטטי 2|46|,190260|מגרש סינטטי 3|47|,190305|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
190173|מגרש סינטטי 1|45|,190218|מגרש סינטטי 2|46|,190263|מגרש סינטטי 3|47|,190308|מגרש סינטטי 4|48|
26
רביעי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
190176|מגרש סינטטי 1|45|,190221|מגרש סינטטי 2|46|,190266|מגרש סינטטי 3|47|,190311|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
190179|מגרש סינטטי 1|45|,190224|מגרש סינטטי 2|46|,190269|מגרש סינטטי 3|47|,190314|מגרש סינטטי 4|48|
27
חמישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
190182|מגרש סינטטי 1|45|,190227|מגרש סינטטי 2|46|,190272|מגרש סינטטי 3|47|,190317|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
190185|מגרש סינטטי 1|45|,190230|מגרש סינטטי 2|46|,190275|מגרש סינטטי 3|47|,190320|מגרש סינטטי 4|48|
28
שישי
17:00
₪490
מגרשי שישיות
190188|מגרש סינטטי 1|45|,190233|מגרש סינטטי 2|46|,190278|מגרש סינטטי 3|47|,190323|מגרש סינטטי 4|48|
19:00
₪490
מגרשי שישיות
190191|מגרש סינטטי 1|45|,190236|מגרש סינטטי 2|46|,190281|מגרש סינטטי 3|47|,190326|מגרש סינטטי 4|48|
29
שבת
15:30
₪490
מגרשי שישיות
190194|מגרש סינטטי 1|45|,190239|מגרש סינטטי 2|46|,190284|מגרש סינטטי 3|47|,190329|מגרש סינטטי 4|48|
19:30
₪490
מגרשי שישיות
190197|מגרש סינטטי 1|45|,190242|מגרש סינטטי 2|46|,190287|מגרש סינטטי 3|47|,190332|מגרש סינטטי 4|48|
21:30
₪490
מגרשי שישיות
190200|מגרש סינטטי 1|45|,190245|מגרש סינטטי 2|46|,190290|מגרש סינטטי 3|47|,190335|מגרש סינטטי 4|48|
מרץ
1
ראשון
20:30
₪490
מגרשי שישיות
190159|מגרש סינטטי 1|45|,190204|מגרש סינטטי 2|46|,190249|מגרש סינטטי 3|47|,190294|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
190162|מגרש סינטטי 1|45|,190207|מגרש סינטטי 2|46|,190252|מגרש סינטטי 3|47|,190297|מגרש סינטטי 4|48|
2
שני
20:30
₪490
מגרשי שישיות
190165|מגרש סינטטי 1|45|,190210|מגרש סינטטי 2|46|,190255|מגרש סינטטי 3|47|,190300|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
190168|מגרש סינטטי 1|45|,190213|מגרש סינטטי 2|46|,190258|מגרש סינטטי 3|47|,190303|מגרש סינטטי 4|48|
3
שלישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
190171|מגרש סינטטי 1|45|,190216|מגרש סינטטי 2|46|,190261|מגרש סינטטי 3|47|,190306|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
190174|מגרש סינטטי 1|45|,190219|מגרש סינטטי 2|46|,190264|מגרש סינטטי 3|47|,190309|מגרש סינטטי 4|48|
4
רביעי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
190177|מגרש סינטטי 1|45|,190222|מגרש סינטטי 2|46|,190267|מגרש סינטטי 3|47|,190312|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
190180|מגרש סינטטי 1|45|,190225|מגרש סינטטי 2|46|,190270|מגרש סינטטי 3|47|,190315|מגרש סינטטי 4|48|
5
חמישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
190183|מגרש סינטטי 1|45|,190228|מגרש סינטטי 2|46|,190273|מגרש סינטטי 3|47|,190318|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
190186|מגרש סינטטי 1|45|,190231|מגרש סינטטי 2|46|,190276|מגרש סינטטי 3|47|,190321|מגרש סינטטי 4|48|
6
שישי
17:00
₪490
מגרשי שישיות
190189|מגרש סינטטי 1|45|,190234|מגרש סינטטי 2|46|,190279|מגרש סינטטי 3|47|,190324|מגרש סינטטי 4|48|
19:00
₪490
מגרשי שישיות
190192|מגרש סינטטי 1|45|,190237|מגרש סינטטי 2|46|,190282|מגרש סינטטי 3|47|,190327|מגרש סינטטי 4|48|
7
שבת
15:30
₪490
מגרשי שישיות
190195|מגרש סינטטי 1|45|,190240|מגרש סינטטי 2|46|,190285|מגרש סינטטי 3|47|,190330|מגרש סינטטי 4|48|
19:30
₪490
מגרשי שישיות
190198|מגרש סינטטי 1|45|,190243|מגרש סינטטי 2|46|,190288|מגרש סינטטי 3|47|,190333|מגרש סינטטי 4|48|
21:30
₪490
מגרשי שישיות
190201|מגרש סינטטי 1|45|,190246|מגרש סינטטי 2|46|,190291|מגרש סינטטי 3|47|,190336|מגרש סינטטי 4|48|
מרץ
8
ראשון
20:30
₪490
מגרשי שישיות
190160|מגרש סינטטי 1|45|,190205|מגרש סינטטי 2|46|,190250|מגרש סינטטי 3|47|,190295|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
190163|מגרש סינטטי 1|45|,190208|מגרש סינטטי 2|46|,190253|מגרש סינטטי 3|47|,190298|מגרש סינטטי 4|48|
9
שני
20:30
₪490
מגרשי שישיות
190166|מגרש סינטטי 1|45|,190211|מגרש סינטטי 2|46|,190256|מגרש סינטטי 3|47|,190301|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
190169|מגרש סינטטי 1|45|,190214|מגרש סינטטי 2|46|,190259|מגרש סינטטי 3|47|,190304|מגרש סינטטי 4|48|
10
שלישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
190172|מגרש סינטטי 1|45|,190217|מגרש סינטטי 2|46|,190262|מגרש סינטטי 3|47|,190307|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
190175|מגרש סינטטי 1|45|,190220|מגרש סינטטי 2|46|,190265|מגרש סינטטי 3|47|,190310|מגרש סינטטי 4|48|
11
רביעי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
190178|מגרש סינטטי 1|45|,190223|מגרש סינטטי 2|46|,190268|מגרש סינטטי 3|47|,190313|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
190181|מגרש סינטטי 1|45|,190226|מגרש סינטטי 2|46|,190271|מגרש סינטטי 3|47|,190316|מגרש סינטטי 4|48|
12
חמישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
190184|מגרש סינטטי 1|45|,190229|מגרש סינטטי 2|46|,190274|מגרש סינטטי 3|47|,190319|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
190187|מגרש סינטטי 1|45|,190232|מגרש סינטטי 2|46|,190277|מגרש סינטטי 3|47|,190322|מגרש סינטטי 4|48|
13
שישי
17:00
₪490
מגרשי שישיות
190190|מגרש סינטטי 1|45|,190235|מגרש סינטטי 2|46|,190280|מגרש סינטטי 3|47|,190325|מגרש סינטטי 4|48|
19:00
₪490
מגרשי שישיות
190193|מגרש סינטטי 1|45|,190238|מגרש סינטטי 2|46|,190283|מגרש סינטטי 3|47|,190328|מגרש סינטטי 4|48|
14
שבת
15:30
₪490
מגרשי שישיות
190196|מגרש סינטטי 1|45|,190241|מגרש סינטטי 2|46|,190286|מגרש סינטטי 3|47|,190331|מגרש סינטטי 4|48|
19:30
₪490
מגרשי שישיות
190199|מגרש סינטטי 1|45|,190244|מגרש סינטטי 2|46|,190289|מגרש סינטטי 3|47|,190334|מגרש סינטטי 4|48|
21:30
₪490
מגרשי שישיות
190202|מגרש סינטטי 1|45|,190247|מגרש סינטטי 2|46|,190292|מגרש סינטטי 3|47|,190337|מגרש סינטטי 4|48|
מרץ
15
ראשון
20:30
₪490
מגרשי שישיות
191712|מגרש סינטטי 1|45|,191757|מגרש סינטטי 2|46|,191802|מגרש סינטטי 3|47|,191847|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
191715|מגרש סינטטי 1|45|,191760|מגרש סינטטי 2|46|,191805|מגרש סינטטי 3|47|,191850|מגרש סינטטי 4|48|
16
שני
20:30
₪490
מגרשי שישיות
191718|מגרש סינטטי 1|45|,191763|מגרש סינטטי 2|46|,191808|מגרש סינטטי 3|47|,191853|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
191721|מגרש סינטטי 1|45|,191766|מגרש סינטטי 2|46|,191811|מגרש סינטטי 3|47|,191856|מגרש סינטטי 4|48|
17
שלישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
191724|מגרש סינטטי 1|45|,191769|מגרש סינטטי 2|46|,191814|מגרש סינטטי 3|47|,191859|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
191727|מגרש סינטטי 1|45|,191772|מגרש סינטטי 2|46|,191817|מגרש סינטטי 3|47|,191862|מגרש סינטטי 4|48|
18
רביעי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
191730|מגרש סינטטי 1|45|,191775|מגרש סינטטי 2|46|,191820|מגרש סינטטי 3|47|,191865|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
191733|מגרש סינטטי 1|45|,191778|מגרש סינטטי 2|46|,191823|מגרש סינטטי 3|47|,191868|מגרש סינטטי 4|48|
19
חמישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
191736|מגרש סינטטי 1|45|,191781|מגרש סינטטי 2|46|,191826|מגרש סינטטי 3|47|,191871|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
191739|מגרש סינטטי 1|45|,191784|מגרש סינטטי 2|46|,191829|מגרש סינטטי 3|47|,191874|מגרש סינטטי 4|48|
20
שישי
17:00
₪490
מגרשי שישיות
191742|מגרש סינטטי 1|45|,191787|מגרש סינטטי 2|46|,191832|מגרש סינטטי 3|47|,191877|מגרש סינטטי 4|48|
19:00
₪490
מגרשי שישיות
191745|מגרש סינטטי 1|45|,191790|מגרש סינטטי 2|46|,191835|מגרש סינטטי 3|47|,191880|מגרש סינטטי 4|48|
21
שבת
15:30
₪490
מגרשי שישיות
191748|מגרש סינטטי 1|45|,191793|מגרש סינטטי 2|46|,191838|מגרש סינטטי 3|47|,191883|מגרש סינטטי 4|48|
19:30
₪490
מגרשי שישיות
191751|מגרש סינטטי 1|45|,191796|מגרש סינטטי 2|46|,191841|מגרש סינטטי 3|47|,191886|מגרש סינטטי 4|48|
21:30
₪490
מגרשי שישיות
191754|מגרש סינטטי 1|45|,191799|מגרש סינטטי 2|46|,191844|מגרש סינטטי 3|47|,191889|מגרש סינטטי 4|48|
מרץ
22
ראשון
20:30
₪490
מגרשי שישיות
191713|מגרש סינטטי 1|45|,191758|מגרש סינטטי 2|46|,191803|מגרש סינטטי 3|47|,191848|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
191716|מגרש סינטטי 1|45|,191761|מגרש סינטטי 2|46|,191806|מגרש סינטטי 3|47|,191851|מגרש סינטטי 4|48|
23
שני
20:30
₪490
מגרשי שישיות
191719|מגרש סינטטי 1|45|,191764|מגרש סינטטי 2|46|,191809|מגרש סינטטי 3|47|,191854|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
191722|מגרש סינטטי 1|45|,191767|מגרש סינטטי 2|46|,191812|מגרש סינטטי 3|47|,191857|מגרש סינטטי 4|48|
24
שלישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
191725|מגרש סינטטי 1|45|,191770|מגרש סינטטי 2|46|,191815|מגרש סינטטי 3|47|,191860|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
191728|מגרש סינטטי 1|45|,191773|מגרש סינטטי 2|46|,191818|מגרש סינטטי 3|47|,191863|מגרש סינטטי 4|48|
25
רביעי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
191731|מגרש סינטטי 1|45|,191776|מגרש סינטטי 2|46|,191821|מגרש סינטטי 3|47|,191866|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
191734|מגרש סינטטי 1|45|,191779|מגרש סינטטי 2|46|,191824|מגרש סינטטי 3|47|,191869|מגרש סינטטי 4|48|
26
חמישי
20:30
₪490
מגרשי שישיות
191737|מגרש סינטטי 1|45|,191782|מגרש סינטטי 2|46|,191827|מגרש סינטטי 3|47|,191872|מגרש סינטטי 4|48|
22:00
₪490
מגרשי שישיות
191740|מגרש סינטטי 1|45|,191785|מגרש סינטטי 2|46|,191830|מגרש סינטטי 3|47|,191875|מגרש סינטטי 4|48|
27
שישי
17:00
₪490
מגרשי שישיות
191743|מגרש סינטטי 1|45|,191788|מגרש סינטטי 2|46|,191833|מגרש סינטטי 3|47|,191878|מגרש סינטטי 4|48|
19:00
₪490
מגרשי שישיות
191746|מגרש סינטטי 1|45|,191791|מגרש סינטטי 2|46|,191836|מגרש סינטטי 3|47|,191881|מגרש סינטטי 4|48|
28
שבת
15:30
₪490
מגרשי שישיות
191749|מגרש סינטטי 1|45|,191794|מגרש סינטטי 2|46|,191839|מגרש סינטטי 3|47|,191884|מגרש סינטטי 4|48|
19:30
₪490
מגרשי שישיות
191752|מגרש סינטטי 1|45|,191797|מגרש סינטטי 2|46|,191842|מגרש סינטטי 3|47|,191887|מגרש סינטטי 4|48|
21:30
₪490
מגרשי שישיות
191755|מגרש סינטטי 1|45|,191800|מגרש סינטטי 2|46|,191845|מגרש סינטטי 3|47|,191890|מגרש סינטטי 4|48|
4
0
כל הזכויות שמורות © פוטבול אונליין בע"מ.