וולפסון-חודורוב תל אביב

כל הלו"ז
אוגוסט 2017
13
ראשון
14
שני
15
שלישי
16
רביעי
17
חמישי
18
שישי
19
שבת
18:00
-
20:00
D
₪450
מגרש 4ב
133237|מגרש 4ב|88|
19:00
-
21:00
מגרש 3 ג
133245|מגרש 3 ג|22|
19:00
-
21:00
מגרש 3 א
133244|מגרש 3 א|20|74611553-4DC8-4997-882D-B1854E5DD1C4
19:00
-
21:00
מגרש 4א
133236|מגרש 4א|87|934263AA-E54A-4839-B280-E8C2DB4D81F3
20:00
-
22:00
D
₪450
מגרש 4ב
133253|מגרש 4ב|88|
21:00
-
23:00
D
₪450
מגרש 3
133252|מגרש 4א|87|,133260|מגרש 3 א|20|
21:00
-
23:00
D
₪450
מגרש 4
133252|מגרש 4א|87|,133260|מגרש 3 א|20|
21:00
-
23:00
מגרש 3 ג
133261|מגרש 3 ג|22|9B054AEA-7807-481D-859B-1B3C51E002DA
אוגוסט
20
ראשון
20:00
-
22:00
D
₪450
מגרש 4ב
133273|מגרש 4ב|88|
20:00
-
22:00
מגרש 3
133134|מגרש 3 א|20|67D3B262-B8A2-4EE6-81DB-2E5227A18377,133272|מגרש 4א|87|67D3B262-B8A2-4EE6-81DB-2E5227A18377
20:00
-
22:00
מגרש 4
133134|מגרש 3 א|20|67D3B262-B8A2-4EE6-81DB-2E5227A18377,133272|מגרש 4א|87|67D3B262-B8A2-4EE6-81DB-2E5227A18377
20:00
-
22:00
מגרש 3 ג
133138|מגרש 3 ג|22|A1382D02-5C19-4DAC-9E9E-97B3FC5EC2CF
21
שני
20:30
-
22:30
D
₪450
מגרש 4
133151|מגרש 4א|87|,133152|מגרש 4ב|88|
20:30
-
22:30
מגרש 3 ג
133150|מגרש 3 ג|22|9061D4D4-F15A-4466-B4B7-F3869DF5E9B3
20:30
-
23:00
C
₪450
מגרש 3 ב
133142|מגרש 3 ב|21|
22
שלישי
20:00
-
22:00
מגרש 4ב
מגרש 3!
133173|מגרש 4ב|88|B72FEBA9-749E-4300-A618-2D2D9A387D63
20:00
-
22:00
מגרש 4א
שפיצבורג
133172|מגרש 4א|87|
20:00
-
22:30
מגרש 3 ג
133163|מגרש 3 ג|22|
20:00
-
22:30
מגרש 3 א
טורניר
133162|מגרש 3 א|20|
21:00
-
23:15
מגרש 3 ב
133179|מגרש 3 ב|21|
23
רביעי
20:30
-
22:00
מגרש 4א
133282|מגרש 4א|87|
20:30
-
22:00
מגרש 4ב
133283|מגרש 4ב|88|0AAD725D-46A6-42FD-BBFC-A962C0482F9A
20:30
-
22:30
מגרש 3 ג
133189|מגרש 3 ג|22|17ED0BC7-049B-4B1F-886B-7563D0236137
20:30
-
23:00
מגרש 3 א
133184|מגרש 3 א|20|BDAB400A-73E9-48DC-AFE0-4F06B15E2A92
24
חמישי
20:30
-
22:30
B
₪420
מגרש 3 ג
133202|מגרש 3 ג|22|
20:30
-
22:30
D
₪450
מגרש 4
133212|מגרש 4א|87|,133213|מגרש 4ב|88|
20:30
-
22:30
מגרש 3
133200|מגרש 3 א|20|67D3B262-B8A2-4EE6-81DB-2E5227A18377,133201|מגרש 3 ב|21|67D3B262-B8A2-4EE6-81DB-2E5227A18377
25
שישי
16:30
-
18:30
B
₪420
מגרש 3 א
133219|מגרש 3 א|20|
16:30
-
18:30
D
₪450
מגרש 3
133229|מגרש 3 ג|22|,133230|מגרש 4א|87|,133231|מגרש 4ב|88|
16:30
-
18:30
D
₪450
מגרש 4
133229|מגרש 3 ג|22|,133230|מגרש 4א|87|,133231|מגרש 4ב|88|
26
שבת
18:00
-
20:00
D
₪450
מגרש 4
133238|מגרש 4א|87|,133239|מגרש 4ב|88|
19:00
-
21:00
D
₪450
מגרש 3
133246|מגרש 3 א|20|,133247|מגרש 3 ג|22|
20:00
-
22:00
D
₪450
מגרש 4
133254|מגרש 4א|87|,133255|מגרש 4ב|88|
21:00
-
23:00
D
₪450
מגרש 3 א
133262|מגרש 3 א|20|
21:00
-
23:00
מגרש 3 ג
133263|מגרש 3 ג|22|9B054AEA-7807-481D-859B-1B3C51E002DA
אוגוסטספטמבר
27
ראשון
20:00
-
22:00
D
₪450
מגרש 4
133274|מגרש 4א|87|,133275|מגרש 4ב|88|
20:00
-
22:00
מגרש 3 א
133135|מגרש 3 א|20|67D3B262-B8A2-4EE6-81DB-2E5227A18377
20:00
-
22:00
מגרש 3 ג
133139|מגרש 3 ג|22|A1382D02-5C19-4DAC-9E9E-97B3FC5EC2CF
28
שני
20:30
-
22:30
B
₪420
מגרש 3
133143|מגרש 3 ב|21|,133153|מגרש 3 ג|22|,133621|מגרש 3 א|20|
20:30
-
22:30
D
₪450
מגרש 4
133154|מגרש 4א|87|,133155|מגרש 4ב|88|
29
שלישי
20:00
-
22:00
D
₪450
מגרש 4ב
133175|מגרש 4ב|88|
20:00
-
22:00
מגרש 4א
שפיצבורג
133174|מגרש 4א|87|
20:00
-
23:30
מגרש 3 א
133164|מגרש 3 א|20|67D3B262-B8A2-4EE6-81DB-2E5227A18377
30
רביעי
20:30
-
22:00
D
₪450
מגרש 4
133284|מגרש 4א|87|,133285|מגרש 4ב|88|
20:30
-
22:30
D
₪450
מגרש 3 ג
133190|מגרש 3 ג|22|
20:30
-
23:00
C
₪450
מגרש 3 א
133185|מגרש 3 א|20|
31
חמישי
20:30
-
22:30
B
₪420
מגרש 3 ב
133204|מגרש 3 ב|21|
20:30
-
22:30
D
₪450
מגרש 4
133214|מגרש 4א|87|,133215|מגרש 4ב|88|
20:30
-
22:30
מגרש 3 א
133203|מגרש 3 א|20|67D3B262-B8A2-4EE6-81DB-2E5227A18377
20:30
-
22:30
מגרש 3 ג
133205|מגרש 3 ג|22|BC8BCF5C-D344-4F30-B13D-5E8657E64A0C
1
שישי
2
שבת
2

מחירים ותנאים

יחידה סוגשעתיים

מחיר ₪420.00, תשלום מראש, ניתן לבטל עד 3 ימים לפני האירוע, דמי ביטול ₪15.00 *

יחידה סוגשעתיים וחצי

מחיר ₪450.00, תשלום מראש, ניתן לבטל עד 3 ימים לפני האירוע, דמי ביטול ₪15.00 *

יחידה סוגיחידה רגילה חצי מגרש

מחיר ₪450.00, תשלום מראש, ניתן לבטל עד 3 ימים לפני האירוע, דמי ביטול ₪15.00 *

יחידה סוגשלוש שעות כל המגרש

מחיר ₪1500.00, תשלום מראש, ניתן לבטל עד 3 ימים לפני האירוע, דמי ביטול ₪15.00 *

(*) דמי הביטול יחולו על כל ביטול עסקה עד למועד האחרון לביטול שצוין. לא ניתן לבטל עסקה לאחר המועד האחרון ולא יינתן החזר כספי.

פרטים ומיקום

ניהול מדינת הכדורגל   0532313081
כתובת
מתחם האימונים וולפסון, 8 הלוחמים, חולון
Google   Waze
מגרשי דשא סינטטי מעולים
מתאים לשביעיות
משטח דשא סינטטי
תאורה ✓
שערים (5X2 מטרים) כמות: 10
שערים (7X2 מטרים) כמות: 2

טפסים להורדה

נא להוריד את הטופס לחתום עליו ולהביא אתכם בפעם הראשונה בה באים לשחק, או לכשתתבקשו.

נא ללחוץ כאן להורדת כללי ההשכרה

באחריות מנהל הקבוצה להחתים את כל השחקנים הבאים לשחק. נא להוריד את טופס התחייבות קבוצתית לחתום ולהביא למגרש

נא ללחוץ כאן להורדת התחייבות קבוצתית
Close

הזמנת יחידות

Close

יחידה זו כבר נוספה לסל. על-מנת להסיר מהסל נא ללחוץ על הסרה.

יחידה זו סגורה לרישום

Close

יחידה זאת רשומה על שמך - לפרטים נא לעבור להזמנות שלי

ההזמנות שלי
Close

הגבלת יחידות למשתמש

באפשרותך להזמין לכל היותר 10 יחידות

Close

הכרטיסיה תאפשר לך להזמין יחידות לאותו מאותו סוג כפי שמופיע למעלה. הכרטיסיה תקפה למתחם זה בלבד

Close

ניקוב כרטיסיה

יחידה סוג 

היחידה תוקצה לטובתך ותופחת מסך היחידות שנותרו בכרטיסיה

Close

הזמנת יחידה קבועה

1
Close

נא להיכנס לחשבונך או להירשם ליצירת חשבון חדש

כניסה רישום he-IL 7 וולפסון-חודורוב 0 0 0 wolfson 0 0 4 wolfson 0
אוגוסט 2017
13
ראשון
14
שני
15
שלישי
16
רביעי
17
חמישי
18
שישי
19
שבת
18:00
-
20:00
D
₪450
מגרש 4ב
133237|מגרש 4ב|88|
19:00
-
21:00
מגרש 3 ג
133245|מגרש 3 ג|22|
19:00
-
21:00
מגרש 3 א
133244|מגרש 3 א|20|74611553-4DC8-4997-882D-B1854E5DD1C4
19:00
-
21:00
מגרש 4א
133236|מגרש 4א|87|934263AA-E54A-4839-B280-E8C2DB4D81F3
20:00
-
22:00
D
₪450
מגרש 4ב
133253|מגרש 4ב|88|
21:00
-
23:00
D
₪450
מגרש 3
133252|מגרש 4א|87|,133260|מגרש 3 א|20|
21:00
-
23:00
D
₪450
מגרש 4
133252|מגרש 4א|87|,133260|מגרש 3 א|20|
21:00
-
23:00
מגרש 3 ג
133261|מגרש 3 ג|22|9B054AEA-7807-481D-859B-1B3C51E002DA
אוגוסט
20
ראשון
20:00
-
22:00
D
₪450
מגרש 4ב
133273|מגרש 4ב|88|
20:00
-
22:00
מגרש 3
133134|מגרש 3 א|20|67D3B262-B8A2-4EE6-81DB-2E5227A18377,133272|מגרש 4א|87|67D3B262-B8A2-4EE6-81DB-2E5227A18377
20:00
-
22:00
מגרש 4
133134|מגרש 3 א|20|67D3B262-B8A2-4EE6-81DB-2E5227A18377,133272|מגרש 4א|87|67D3B262-B8A2-4EE6-81DB-2E5227A18377
20:00
-
22:00
מגרש 3 ג
133138|מגרש 3 ג|22|A1382D02-5C19-4DAC-9E9E-97B3FC5EC2CF
21
שני
20:30
-
22:30
D
₪450
מגרש 4
133151|מגרש 4א|87|,133152|מגרש 4ב|88|
20:30
-
22:30
מגרש 3 ג
133150|מגרש 3 ג|22|9061D4D4-F15A-4466-B4B7-F3869DF5E9B3
20:30
-
23:00
C
₪450
מגרש 3 ב
133142|מגרש 3 ב|21|
22
שלישי
20:00
-
22:00
מגרש 4ב
מגרש 3!
133173|מגרש 4ב|88|B72FEBA9-749E-4300-A618-2D2D9A387D63
20:00
-
22:00
מגרש 4א
שפיצבורג
133172|מגרש 4א|87|
20:00
-
22:30
מגרש 3 ג
133163|מגרש 3 ג|22|
20:00
-
22:30
מגרש 3 א
טורניר
133162|מגרש 3 א|20|
21:00
-
23:15
מגרש 3 ב
133179|מגרש 3 ב|21|
23
רביעי
20:30
-
22:00
מגרש 4א
133282|מגרש 4א|87|
20:30
-
22:00
מגרש 4ב
133283|מגרש 4ב|88|0AAD725D-46A6-42FD-BBFC-A962C0482F9A
20:30
-
22:30
מגרש 3 ג
133189|מגרש 3 ג|22|17ED0BC7-049B-4B1F-886B-7563D0236137
20:30
-
23:00
מגרש 3 א
133184|מגרש 3 א|20|BDAB400A-73E9-48DC-AFE0-4F06B15E2A92
24
חמישי
20:30
-
22:30
B
₪420
מגרש 3 ג
133202|מגרש 3 ג|22|
20:30
-
22:30
D
₪450
מגרש 4
133212|מגרש 4א|87|,133213|מגרש 4ב|88|
20:30
-
22:30
מגרש 3
133200|מגרש 3 א|20|67D3B262-B8A2-4EE6-81DB-2E5227A18377,133201|מגרש 3 ב|21|67D3B262-B8A2-4EE6-81DB-2E5227A18377
25
שישי
16:30
-
18:30
B
₪420
מגרש 3 א
133219|מגרש 3 א|20|
16:30
-
18:30
D
₪450
מגרש 3
133229|מגרש 3 ג|22|,133230|מגרש 4א|87|,133231|מגרש 4ב|88|
16:30
-
18:30
D
₪450
מגרש 4
133229|מגרש 3 ג|22|,133230|מגרש 4א|87|,133231|מגרש 4ב|88|
26
שבת
18:00
-
20:00
D
₪450
מגרש 4
133238|מגרש 4א|87|,133239|מגרש 4ב|88|
19:00
-
21:00
D
₪450
מגרש 3
133246|מגרש 3 א|20|,133247|מגרש 3 ג|22|
20:00
-
22:00
D
₪450
מגרש 4
133254|מגרש 4א|87|,133255|מגרש 4ב|88|
21:00
-
23:00
D
₪450
מגרש 3 א
133262|מגרש 3 א|20|
21:00
-
23:00
מגרש 3 ג
133263|מגרש 3 ג|22|9B054AEA-7807-481D-859B-1B3C51E002DA
אוגוסטספטמבר
27
ראשון
20:00
-
22:00
D
₪450
מגרש 4
133274|מגרש 4א|87|,133275|מגרש 4ב|88|
20:00
-
22:00
מגרש 3 א
133135|מגרש 3 א|20|67D3B262-B8A2-4EE6-81DB-2E5227A18377
20:00
-
22:00
מגרש 3 ג
133139|מגרש 3 ג|22|A1382D02-5C19-4DAC-9E9E-97B3FC5EC2CF
28
שני
20:30
-
22:30
B
₪420
מגרש 3
133143|מגרש 3 ב|21|,133153|מגרש 3 ג|22|,133621|מגרש 3 א|20|
20:30
-
22:30
D
₪450
מגרש 4
133154|מגרש 4א|87|,133155|מגרש 4ב|88|
29
שלישי
20:00
-
22:00
D
₪450
מגרש 4ב
133175|מגרש 4ב|88|
20:00
-
22:00
מגרש 4א
שפיצבורג
133174|מגרש 4א|87|
20:00
-
23:30
מגרש 3 א
133164|מגרש 3 א|20|67D3B262-B8A2-4EE6-81DB-2E5227A18377
30
רביעי
20:30
-
22:00
D
₪450
מגרש 4
133284|מגרש 4א|87|,133285|מגרש 4ב|88|
20:30
-
22:30
D
₪450
מגרש 3 ג
133190|מגרש 3 ג|22|
20:30
-
23:00
C
₪450
מגרש 3 א
133185|מגרש 3 א|20|
31
חמישי
20:30
-
22:30
B
₪420
מגרש 3 ב
133204|מגרש 3 ב|21|
20:30
-
22:30
D
₪450
מגרש 4
133214|מגרש 4א|87|,133215|מגרש 4ב|88|
20:30
-
22:30
מגרש 3 א
133203|מגרש 3 א|20|67D3B262-B8A2-4EE6-81DB-2E5227A18377
20:30
-
22:30
מגרש 3 ג
133205|מגרש 3 ג|22|BC8BCF5C-D344-4F30-B13D-5E8657E64A0C
1
שישי
2
שבת
2
כל הזכויות שמורות © פוטבול אונליין בע"מ.