המרכז לטניס בישראל - יפו

מגרש קטרגללו"ז
ספטמבר 2017
17
ראשון
18
שני
19
שלישי
20
רביעי
21
חמישי
22
שישי
23
שבת
08:30
-
10:00
C
₪350
מגרש קטרגל
133676|מגרש קטרגל|42|
10:00
-
11:30
C
₪350
מגרש קטרגל
133677|מגרש קטרגל|42|
11:30
-
13:00
C
₪350
מגרש קטרגל
133678|מגרש קטרגל|42|
ספטמבר
24
ראשון
18:00
-
20:00
D
₪420
מגרש קטרגל
133901|מגרש קטרגל|42|
20:00
-
21:30
מגרש קטרגל
מנש
133892|מגרש קטרגל|42|
21:30
-
23:00
C
₪350
מגרש קטרגל
133893|מגרש קטרגל|42|
25
שני
18:00
-
20:00
מגרש קטרגל
עדי שטיין
133902|מגרש קטרגל|42|
20:00
-
22:00
מגרש קטרגל
ליאור
133884|מגרש קטרגל|42|
22:00
-
23:30
מגרש קטרגל
אורן
133894|מגרש קטרגל|42|D7F3337B-900A-4F2F-B107-CAF79DEE67B6
26
שלישי
18:00
-
20:00
D
₪420
מגרש קטרגל
133903|מגרש קטרגל|42|
20:00
-
22:00
מגרש קטרגל
דידי חובב
133885|מגרש קטרגל|42|
22:00
-
23:30
מגרש קטרגל
133895|מגרש קטרגל|42|15234119-F0A0-4FA3-B765-8C83D90DDDB6
27
רביעי
17:30
-
19:30
מגרש קטרגל
עדי שטיין
133896|מגרש קטרגל|42|
19:30
-
21:30
מגרש קטרגל
אלעד
133886|מגרש קטרגל|42|
21:30
-
23:30
A
₪470
מגרש קטרגל
133887|מגרש קטרגל|42|
28
חמישי
18:00
-
20:00
D
₪420
מגרש קטרגל
133904|מגרש קטרגל|42|
20:00
-
22:00
מגרש קטרגל
רובי פרח 5/13
133888|מגרש קטרגל|42|
22:00
-
23:55
C
₪350
מגרש קטרגל
133897|מגרש קטרגל|42|
29
שישי
ערב כיפור
12:00
-
14:00
B
₪400
מגרש קטרגל
133890|מגרש קטרגל|42|
14:00
-
16:00
B
₪400
מגרש קטרגל
133891|מגרש קטרגל|42|
16:00
-
18:00
מגרש קטרגל
נתנאל
133889|מגרש קטרגל|42|
30
שבת
יום כיפור
08:30
-
10:00
C
₪350
מגרש קטרגל
133898|מגרש קטרגל|42|
10:00
-
11:30
C
₪350
מגרש קטרגל
133899|מגרש קטרגל|42|
11:30
-
13:00
C
₪350
מגרש קטרגל
133900|מגרש קטרגל|42|
אוקטובר
1
ראשון
18:00
-
20:00
מגרש קטרגל
תום שפייזמן
134055|מגרש קטרגל|42|
20:00
-
21:30
מגרש קטרגל
מנש
134059|מגרש קטרגל|42|
21:30
-
23:00
C
₪350
מגרש קטרגל
134063|מגרש קטרגל|42|
2
שני
18:00
-
20:00
מגרש קטרגל
עדי שטייו
134067|מגרש קטרגל|42|
20:00
-
22:00
מגרש קטרגל
ליאור
134071|מגרש קטרגל|42|
22:00
-
23:30
C
₪350
מגרש קטרגל
134075|מגרש קטרגל|42|
3
שלישי
18:00
-
20:00
D
₪420
מגרש קטרגל
134079|מגרש קטרגל|42|
20:00
-
22:00
מגרש קטרגל
דידי חובב
134083|מגרש קטרגל|42|
22:00
-
23:30
C
₪350
מגרש קטרגל
134087|מגרש קטרגל|42|
4
רביעי
17:30
-
19:30
מגרש קטרגל
עדי שטיין
134091|מגרש קטרגל|42|
19:30
-
21:30
מגרש קטרגל
אלעד
134095|מגרש קטרגל|42|
21:30
-
23:30
A
₪470
מגרש קטרגל
134099|מגרש קטרגל|42|
5
חמישי
18:00
-
20:00
D
₪420
מגרש קטרגל
134103|מגרש קטרגל|42|
20:00
-
22:00
מגרש קטרגל
רובי פרח
134107|מגרש קטרגל|42|
22:00
-
23:55
A
₪470
מגרש קטרגל
134111|מגרש קטרגל|42|
6
שישי
12:00
-
14:00
B
₪400
מגרש קטרגל
134115|מגרש קטרגל|42|
14:00
-
16:00
B
₪400
מגרש קטרגל
134119|מגרש קטרגל|42|
16:00
-
18:00
B
₪400
מגרש קטרגל
נתנאל
134123|מגרש קטרגל|42|
7
שבת
08:30
-
10:00
C
₪350
מגרש קטרגל
134127|מגרש קטרגל|42|
10:00
-
11:30
C
₪350
מגרש קטרגל
134131|מגרש קטרגל|42|
11:30
-
13:00
C
₪350
מגרש קטרגל
134135|מגרש קטרגל|42|
אוקטובר
8
ראשון
18:00
-
20:00
D
₪420
מגרש קטרגל
134056|מגרש קטרגל|42|
20:00
-
21:30
מגרש קטרגל
מנש
134060|מגרש קטרגל|42|
21:30
-
23:00
C
₪350
מגרש קטרגל
134064|מגרש קטרגל|42|
9
שני
18:00
-
20:00
מגרש קטרגל
עדי שטייו
134068|מגרש קטרגל|42|
20:00
-
22:00
מגרש קטרגל
ליאור
134072|מגרש קטרגל|42|
22:00
-
23:30
C
₪350
מגרש קטרגל
134076|מגרש קטרגל|42|
10
שלישי
18:00
-
20:00
D
₪420
מגרש קטרגל
134080|מגרש קטרגל|42|
20:00
-
22:00
מגרש קטרגל
דידי חובב
134084|מגרש קטרגל|42|
22:00
-
23:30
C
₪350
מגרש קטרגל
134088|מגרש קטרגל|42|
11
רביעי
17:30
-
19:30
מגרש קטרגל
עדי שטיין
134092|מגרש קטרגל|42|
19:30
-
21:30
מגרש קטרגל
אלעד
134096|מגרש קטרגל|42|
21:30
-
23:30
A
₪470
מגרש קטרגל
134100|מגרש קטרגל|42|
12
חמישי
18:00
-
20:00
D
₪420
מגרש קטרגל
134104|מגרש קטרגל|42|
20:00
-
22:00
מגרש קטרגל
רובי פרח
134108|מגרש קטרגל|42|
22:00
-
23:55
A
₪470
מגרש קטרגל
134112|מגרש קטרגל|42|
13
שישי
12:00
-
14:00
B
₪400
מגרש קטרגל
134116|מגרש קטרגל|42|
14:00
-
16:00
B
₪400
מגרש קטרגל
134120|מגרש קטרגל|42|
16:00
-
18:00
B
₪400
מגרש קטרגל
נתנאל
134124|מגרש קטרגל|42|
14
שבת
08:30
-
10:00
C
₪350
מגרש קטרגל
134128|מגרש קטרגל|42|
10:00
-
11:30
C
₪350
מגרש קטרגל
134132|מגרש קטרגל|42|
11:30
-
13:00
C
₪350
מגרש קטרגל
134136|מגרש קטרגל|42|
אוקטובר
15
ראשון
18:00
-
20:00
D
₪420
מגרש קטרגל
134057|מגרש קטרגל|42|
20:00
-
21:30
מגרש קטרגל
מנש
134061|מגרש קטרגל|42|
21:30
-
23:00
C
₪350
מגרש קטרגל
134065|מגרש קטרגל|42|
16
שני
18:00
-
20:00
מגרש קטרגל
עדי שטייו
134069|מגרש קטרגל|42|
20:00
-
22:00
מגרש קטרגל
ליאור
134073|מגרש קטרגל|42|
22:00
-
23:30
C
₪350
מגרש קטרגל
134077|מגרש קטרגל|42|
17
שלישי
18:00
-
20:00
D
₪420
מגרש קטרגל
134081|מגרש קטרגל|42|
20:00
-
22:00
מגרש קטרגל
דידי חובב
134085|מגרש קטרגל|42|
22:00
-
23:30
C
₪350
מגרש קטרגל
134089|מגרש קטרגל|42|
18
רביעי
17:30
-
19:30
מגרש קטרגל
עדי שטיין
134093|מגרש קטרגל|42|
19:30
-
21:30
מגרש קטרגל
אלעד
134097|מגרש קטרגל|42|
21:30
-
23:30
A
₪470
מגרש קטרגל
134101|מגרש קטרגל|42|
19
חמישי
18:00
-
20:00
D
₪420
מגרש קטרגל
134105|מגרש קטרגל|42|
20:00
-
22:00
מגרש קטרגל
רובי פרח
134109|מגרש קטרגל|42|
22:00
-
23:55
A
₪470
מגרש קטרגל
134113|מגרש קטרגל|42|
20
שישי
12:00
-
14:00
B
₪400
מגרש קטרגל
134117|מגרש קטרגל|42|
14:00
-
16:00
B
₪400
מגרש קטרגל
134121|מגרש קטרגל|42|
16:00
-
18:00
B
₪400
מגרש קטרגל
נתנאל
134125|מגרש קטרגל|42|
21
שבת
08:30
-
10:00
C
₪350
מגרש קטרגל
134129|מגרש קטרגל|42|
10:00
-
11:30
C
₪350
מגרש קטרגל
134133|מגרש קטרגל|42|
11:30
-
13:00
C
₪350
מגרש קטרגל
134137|מגרש קטרגל|42|
אוקטובר
22
ראשון
18:00
-
20:00
D
₪420
מגרש קטרגל
134058|מגרש קטרגל|42|
20:00
-
21:30
מגרש קטרגל
מנש
134062|מגרש קטרגל|42|
21:30
-
23:00
C
₪350
מגרש קטרגל
134066|מגרש קטרגל|42|
23
שני
18:00
-
20:00
מגרש קטרגל
עדי שטייו
134070|מגרש קטרגל|42|
20:00
-
22:00
מגרש קטרגל
ליאור
134074|מגרש קטרגל|42|
22:00
-
23:30
C
₪350
מגרש קטרגל
134078|מגרש קטרגל|42|
24
שלישי
18:00
-
20:00
D
₪420
מגרש קטרגל
134082|מגרש קטרגל|42|
20:00
-
22:00
מגרש קטרגל
דידי חובב
134086|מגרש קטרגל|42|
22:00
-
23:30
C
₪350
מגרש קטרגל
134090|מגרש קטרגל|42|
25
רביעי
17:30
-
19:30
מגרש קטרגל
עדי שטיין
134094|מגרש קטרגל|42|
19:30
-
21:30
מגרש קטרגל
אלעד
134098|מגרש קטרגל|42|
21:30
-
23:30
A
₪470
מגרש קטרגל
134102|מגרש קטרגל|42|
26
חמישי
18:00
-
20:00
D
₪420
מגרש קטרגל
134106|מגרש קטרגל|42|
20:00
-
22:00
מגרש קטרגל
רובי פרח
134110|מגרש קטרגל|42|
22:00
-
23:55
A
₪470
מגרש קטרגל
134114|מגרש קטרגל|42|
27
שישי
12:00
-
14:00
B
₪400
מגרש קטרגל
134118|מגרש קטרגל|42|
14:00
-
16:00
B
₪400
מגרש קטרגל
134122|מגרש קטרגל|42|
16:00
-
18:00
B
₪400
מגרש קטרגל
נתנאל
134126|מגרש קטרגל|42|
28
שבת
08:30
-
10:00
C
₪350
מגרש קטרגל
134130|מגרש קטרגל|42|
10:00
-
11:30
C
₪350
מגרש קטרגל
134134|מגרש קטרגל|42|
11:30
-
13:00
C
₪350
מגרש קטרגל
134138|מגרש קטרגל|42|
5

מחירים ותנאים

יחידה סוגשעתיים

מחיר ₪470.00, תשלום מראש, ניתן לבטל עד יומיים לפני האירוע, דמי ביטול ₪15.00 *הזמנת יחידה קבועה סוג A

יחידה סוגשעתיים

מחיר ₪400.00, תשלום מראש, ניתן לבטל עד יומיים לפני האירוע, דמי ביטול ₪15.00 *הזמנת יחידה קבועה סוג B

יחידה סוגשעה וחצי/שעתיים

מחיר ₪350.00, תשלום מראש, ניתן לבטל עד יומיים לפני האירוע, דמי ביטול ₪15.00 *הזמנת יחידה קבועה סוג C

יחידה סוגשעתיים/שעה וחצי

מחיר ₪420.00, תשלום מראש, ניתן לבטל עד יומיים לפני האירוע, דמי ביטול ₪15.00 *הזמנת יחידה קבועה סוג D

(*) דמי הביטול יחולו על כל ביטול עסקה עד למועד האחרון לביטול שצוין. לא ניתן לבטל עסקה לאחר המועד האחרון ולא יינתן החזר כספי.

פרטים ומיקום

ניהול המרכז לטניס בישראל   036456680
כתובת אד קוץ' 6 תל אביב - יפו
המרכז לטניס בישראל - יפו, יפו
Google   Waze
מרכז מגרשי טניס יחד עם מגרש כדורגל סינטטי
מתאים לחמישיות
משטח דשא סינטטי
תאורה ✓
שערים (3X2 מטרים) כמות: 2
Close

הזמנת יחידות

Close

יחידה זו כבר נוספה לסל. על-מנת להסיר מהסל נא ללחוץ על הסרה.

יחידה זו סגורה לרישום

Close

יחידה זאת רשומה על שמך - לפרטים נא לעבור להזמנות שלי

ההזמנות שלי
Close

הגבלת יחידות למשתמש

Close

הכרטיסיה תאפשר לך להזמין יחידות לאותו מאותו סוג כפי שמופיע למעלה. הכרטיסיה תקפה למתחם זה בלבד

Close

ניקוב כרטיסיה

יחידה סוג 

היחידה תוקצה לטובתך ותופחת מסך היחידות שנותרו בכרטיסיה

Close

הזמנת יחידה קבועה

0
מגרש קטרגל
Close

נא להיכנס לחשבונך או להירשם ליצירת חשבון חדש

כניסה רישום he-IL 11 המרכז לטניס בישראל - יפו 0 0 0 0 0 0 4 jaftennis 0
ספטמבר 2017
17
ראשון
18
שני
19
שלישי
20
רביעי
21
חמישי
22
שישי
23
שבת
08:30
-
10:00
C
₪350
מגרש קטרגל
133676|מגרש קטרגל|42|
10:00
-
11:30
C
₪350
מגרש קטרגל
133677|מגרש קטרגל|42|
11:30
-
13:00
C
₪350
מגרש קטרגל
133678|מגרש קטרגל|42|
ספטמבר
24
ראשון
18:00
-
20:00
D
₪420
מגרש קטרגל
133901|מגרש קטרגל|42|
20:00
-
21:30
מגרש קטרגל
מנש
133892|מגרש קטרגל|42|
21:30
-
23:00
C
₪350
מגרש קטרגל
133893|מגרש קטרגל|42|
25
שני
18:00
-
20:00
מגרש קטרגל
עדי שטיין
133902|מגרש קטרגל|42|
20:00
-
22:00
מגרש קטרגל
ליאור
133884|מגרש קטרגל|42|
22:00
-
23:30
מגרש קטרגל
אורן
133894|מגרש קטרגל|42|D7F3337B-900A-4F2F-B107-CAF79DEE67B6
26
שלישי
18:00
-
20:00
D
₪420
מגרש קטרגל
133903|מגרש קטרגל|42|
20:00
-
22:00
מגרש קטרגל
דידי חובב
133885|מגרש קטרגל|42|
22:00
-
23:30
מגרש קטרגל
133895|מגרש קטרגל|42|15234119-F0A0-4FA3-B765-8C83D90DDDB6
27
רביעי
17:30
-
19:30
מגרש קטרגל
עדי שטיין
133896|מגרש קטרגל|42|
19:30
-
21:30
מגרש קטרגל
אלעד
133886|מגרש קטרגל|42|
21:30
-
23:30
A
₪470
מגרש קטרגל
133887|מגרש קטרגל|42|
28
חמישי
18:00
-
20:00
D
₪420
מגרש קטרגל
133904|מגרש קטרגל|42|
20:00
-
22:00
מגרש קטרגל
רובי פרח 5/13
133888|מגרש קטרגל|42|
22:00
-
23:55
C
₪350
מגרש קטרגל
133897|מגרש קטרגל|42|
29
שישי
ערב כיפור
12:00
-
14:00
B
₪400
מגרש קטרגל
133890|מגרש קטרגל|42|
14:00
-
16:00
B
₪400
מגרש קטרגל
133891|מגרש קטרגל|42|
16:00
-
18:00
מגרש קטרגל
נתנאל
133889|מגרש קטרגל|42|
30
שבת
יום כיפור
08:30
-
10:00
C
₪350
מגרש קטרגל
133898|מגרש קטרגל|42|
10:00
-
11:30
C
₪350
מגרש קטרגל
133899|מגרש קטרגל|42|
11:30
-
13:00
C
₪350
מגרש קטרגל
133900|מגרש קטרגל|42|
אוקטובר
1
ראשון
18:00
-
20:00
מגרש קטרגל
תום שפייזמן
134055|מגרש קטרגל|42|
20:00
-
21:30
מגרש קטרגל
מנש
134059|מגרש קטרגל|42|
21:30
-
23:00
C
₪350
מגרש קטרגל
134063|מגרש קטרגל|42|
2
שני
18:00
-
20:00
מגרש קטרגל
עדי שטייו
134067|מגרש קטרגל|42|
20:00
-
22:00
מגרש קטרגל
ליאור
134071|מגרש קטרגל|42|
22:00
-
23:30
C
₪350
מגרש קטרגל
134075|מגרש קטרגל|42|
3
שלישי
18:00
-
20:00
D
₪420
מגרש קטרגל
134079|מגרש קטרגל|42|
20:00
-
22:00
מגרש קטרגל
דידי חובב
134083|מגרש קטרגל|42|
22:00
-
23:30
C
₪350
מגרש קטרגל
134087|מגרש קטרגל|42|
4
רביעי
17:30
-
19:30
מגרש קטרגל
עדי שטיין
134091|מגרש קטרגל|42|
19:30
-
21:30
מגרש קטרגל
אלעד
134095|מגרש קטרגל|42|
21:30
-
23:30
A
₪470
מגרש קטרגל
134099|מגרש קטרגל|42|
5
חמישי
18:00
-
20:00
D
₪420
מגרש קטרגל
134103|מגרש קטרגל|42|
20:00
-
22:00
מגרש קטרגל
רובי פרח
134107|מגרש קטרגל|42|
22:00
-
23:55
A
₪470
מגרש קטרגל
134111|מגרש קטרגל|42|
6
שישי
12:00
-
14:00
B
₪400
מגרש קטרגל
134115|מגרש קטרגל|42|
14:00
-
16:00
B
₪400
מגרש קטרגל
134119|מגרש קטרגל|42|
16:00
-
18:00
B
₪400
מגרש קטרגל
נתנאל
134123|מגרש קטרגל|42|
7
שבת
08:30
-
10:00
C
₪350
מגרש קטרגל
134127|מגרש קטרגל|42|
10:00
-
11:30
C
₪350
מגרש קטרגל
134131|מגרש קטרגל|42|
11:30
-
13:00
C
₪350
מגרש קטרגל
134135|מגרש קטרגל|42|
אוקטובר
8
ראשון
18:00
-
20:00
D
₪420
מגרש קטרגל
134056|מגרש קטרגל|42|
20:00
-
21:30
מגרש קטרגל
מנש
134060|מגרש קטרגל|42|
21:30
-
23:00
C
₪350
מגרש קטרגל
134064|מגרש קטרגל|42|
9
שני
18:00
-
20:00
מגרש קטרגל
עדי שטייו
134068|מגרש קטרגל|42|
20:00
-
22:00
מגרש קטרגל
ליאור
134072|מגרש קטרגל|42|
22:00
-
23:30
C
₪350
מגרש קטרגל
134076|מגרש קטרגל|42|
10
שלישי
18:00
-
20:00
D
₪420
מגרש קטרגל
134080|מגרש קטרגל|42|
20:00
-
22:00
מגרש קטרגל
דידי חובב
134084|מגרש קטרגל|42|
22:00
-
23:30
C
₪350
מגרש קטרגל
134088|מגרש קטרגל|42|
11
רביעי
17:30
-
19:30
מגרש קטרגל
עדי שטיין
134092|מגרש קטרגל|42|
19:30
-
21:30
מגרש קטרגל
אלעד
134096|מגרש קטרגל|42|
21:30
-
23:30
A
₪470
מגרש קטרגל
134100|מגרש קטרגל|42|
12
חמישי
18:00
-
20:00
D
₪420
מגרש קטרגל
134104|מגרש קטרגל|42|
20:00
-
22:00
מגרש קטרגל
רובי פרח
134108|מגרש קטרגל|42|
22:00
-
23:55
A
₪470
מגרש קטרגל
134112|מגרש קטרגל|42|
13
שישי
12:00
-
14:00
B
₪400
מגרש קטרגל
134116|מגרש קטרגל|42|
14:00
-
16:00
B
₪400
מגרש קטרגל
134120|מגרש קטרגל|42|
16:00
-
18:00
B
₪400
מגרש קטרגל
נתנאל
134124|מגרש קטרגל|42|
14
שבת
08:30
-
10:00
C
₪350
מגרש קטרגל
134128|מגרש קטרגל|42|
10:00
-
11:30
C
₪350
מגרש קטרגל
134132|מגרש קטרגל|42|
11:30
-
13:00
C
₪350
מגרש קטרגל
134136|מגרש קטרגל|42|
אוקטובר
15
ראשון
18:00
-
20:00
D
₪420
מגרש קטרגל
134057|מגרש קטרגל|42|
20:00
-
21:30
מגרש קטרגל
מנש
134061|מגרש קטרגל|42|
21:30
-
23:00
C
₪350
מגרש קטרגל
134065|מגרש קטרגל|42|
16
שני
18:00
-
20:00
מגרש קטרגל
עדי שטייו
134069|מגרש קטרגל|42|
20:00
-
22:00
מגרש קטרגל
ליאור
134073|מגרש קטרגל|42|
22:00
-
23:30
C
₪350
מגרש קטרגל
134077|מגרש קטרגל|42|
17
שלישי
18:00
-
20:00
D
₪420
מגרש קטרגל
134081|מגרש קטרגל|42|
20:00
-
22:00
מגרש קטרגל
דידי חובב
134085|מגרש קטרגל|42|
22:00
-
23:30
C
₪350
מגרש קטרגל
134089|מגרש קטרגל|42|
18
רביעי
17:30
-
19:30
מגרש קטרגל
עדי שטיין
134093|מגרש קטרגל|42|
19:30
-
21:30
מגרש קטרגל
אלעד
134097|מגרש קטרגל|42|
21:30
-
23:30
A
₪470
מגרש קטרגל
134101|מגרש קטרגל|42|
19
חמישי
18:00
-
20:00
D
₪420
מגרש קטרגל
134105|מגרש קטרגל|42|
20:00
-
22:00
מגרש קטרגל
רובי פרח
134109|מגרש קטרגל|42|
22:00
-
23:55
A
₪470
מגרש קטרגל
134113|מגרש קטרגל|42|
20
שישי
12:00
-
14:00
B
₪400
מגרש קטרגל
134117|מגרש קטרגל|42|
14:00
-
16:00
B
₪400
מגרש קטרגל
134121|מגרש קטרגל|42|
16:00
-
18:00
B
₪400
מגרש קטרגל
נתנאל
134125|מגרש קטרגל|42|
21
שבת
08:30
-
10:00
C
₪350
מגרש קטרגל
134129|מגרש קטרגל|42|
10:00
-
11:30
C
₪350
מגרש קטרגל
134133|מגרש קטרגל|42|
11:30
-
13:00
C
₪350
מגרש קטרגל
134137|מגרש קטרגל|42|
אוקטובר
22
ראשון
18:00
-
20:00
D
₪420
מגרש קטרגל
134058|מגרש קטרגל|42|
20:00
-
21:30
מגרש קטרגל
מנש
134062|מגרש קטרגל|42|
21:30
-
23:00
C
₪350
מגרש קטרגל
134066|מגרש קטרגל|42|
23
שני
18:00
-
20:00
מגרש קטרגל
עדי שטייו
134070|מגרש קטרגל|42|
20:00
-
22:00
מגרש קטרגל
ליאור
134074|מגרש קטרגל|42|
22:00
-
23:30
C
₪350
מגרש קטרגל
134078|מגרש קטרגל|42|
24
שלישי
18:00
-
20:00
D
₪420
מגרש קטרגל
134082|מגרש קטרגל|42|
20:00
-
22:00
מגרש קטרגל
דידי חובב
134086|מגרש קטרגל|42|
22:00
-
23:30
C
₪350
מגרש קטרגל
134090|מגרש קטרגל|42|
25
רביעי
17:30
-
19:30
מגרש קטרגל
עדי שטיין
134094|מגרש קטרגל|42|
19:30
-
21:30
מגרש קטרגל
אלעד
134098|מגרש קטרגל|42|
21:30
-
23:30
A
₪470
מגרש קטרגל
134102|מגרש קטרגל|42|
26
חמישי
18:00
-
20:00
D
₪420
מגרש קטרגל
134106|מגרש קטרגל|42|
20:00
-
22:00
מגרש קטרגל
רובי פרח
134110|מגרש קטרגל|42|
22:00
-
23:55
A
₪470
מגרש קטרגל
134114|מגרש קטרגל|42|
27
שישי
12:00
-
14:00
B
₪400
מגרש קטרגל
134118|מגרש קטרגל|42|
14:00
-
16:00
B
₪400
מגרש קטרגל
134122|מגרש קטרגל|42|
16:00
-
18:00
B
₪400
מגרש קטרגל
נתנאל
134126|מגרש קטרגל|42|
28
שבת
08:30
-
10:00
C
₪350
מגרש קטרגל
134130|מגרש קטרגל|42|
10:00
-
11:30
C
₪350
מגרש קטרגל
134134|מגרש קטרגל|42|
11:30
-
13:00
C
₪350
מגרש קטרגל
134138|מגרש קטרגל|42|
5
כל הזכויות שמורות © פוטבול אונליין בע"מ.